Fra 27. maj til 10. juni 2016 gennemførte Boghandlerforeningen en medlemsundersøgelse, som lidt over halvdelen af medlemmerne deltog i. Resultatet af undersøgelsen har bl.a. dannet baggrund for bestyrelsens strategiarbejde, og den rummer vigtig information om hvad foreningen kan og skal arbejde på fremover. Herunder kan du læse et resume af undersøgelsens resultater.

Undersøgelsen rummede blandt andet en række spørgsmål om medlemmernes syn på politiske mærkesager. Svarene på de spørgsmål  behandles i en separat artikel om Boghandlerforeningens nye strategiske retningslinjer.

 

Temperaturmåling: Hvordan opfatter medlemmerne bogmarkedet lige nu?

Godt hver tredje medlem synes, at bogbranchen er i en positiv udvikling, men næsten alle vurderer, at fremtiden stadig er usikker.

To ud af tre siger, at deres bogsalg er stabilt. Tre ud af fire synes, at deres kunder er loyale over for boghandlen, og næsten alle er sikre på, at kunderne er glade for den service, boghandlen yder. Langt de fleste synes dog også, at kunderne er meget pris-fikserede.

Knap to ud af tre opfatter ny teknologi og nye medier – herunder udviklingen på e-bogsmarkedet – som en trussel mod boghandlen, men fire ud af fem bruger til gengæld aktivt de sociale medier i markedsføringen.

Godt fire ud af fem har den opfattelse, at de mister omsætning på grund af priskrig på bestsellere og bibliotekernes e-bogsudlån.

 

Hvad synes medlemmerne om Boghandlerforeningen?

Ca. 39% synes, at foreningen  varetager medlemmernes interesser på en tilfredsstillende måde, men ca. 48% er uenige. Når det handler om, hvorvidt foreningen har et klart mandat fra medlemmerne, er der stor usikkerhed. Godt hver fjerde ved det ikke, mens ca. 40% siger nej og ca. 35% ja.

Tre ud af fire medlemmer kontakter sjældent Boghandlerforeningens sekretariat, og flere end hver femte gør det aldrig. Langt de fleste af dem, som gør, synes det er nemt at komme i kontakt med den rigtige medarbejder og få den hjælp, de har brug for.

Stort set alle kender og læser Boghandlerforeningens nyhedsbrev, som næsten alle er tilfredse eller overvejende tilfredse med. Foreningens gamle hjemmeside har til gengæld ikke været meget brugt – faktisk er det kun hver anden boghandler, som ind imellem er gået ind på den, og næsten hver anden af dem har været utilfreds med den.

 

Hvordan er tilfredsheden med systemerne?

Så godt som alle kender BiBi, men ca. 30% bruger ikke systemet. Blandt dem, der kender og bruger systemet, er stort set alle tilfredse eller overvejende tilfredse med det.

Til gengæld er det langt fra alle, som kender BiBop, og kun ca. 40% bruger det. Også her er langt de fleste brugere tilfredse eller overvejende tilfredse med det.

Ca. 83% bruger Bogpost, og så godt som alle er tilfredse eller overvejende tilfredse med det. Levering af elektroniske fakturaer (EDI-service) er udbredt til lidt over 70% af medlemmerne, og også her er tilfredsheden høj.

Det er de færreste – godt 28% – som abonnerer på data til internet- og kasseløsninger, men tilfredsheden er høj blandt dem, som gør. Ca. 38% bruger foreningens bredbåndsløsning, og meget få er utilfredse med den.

Når det gælder den e-mailbaserede service ForlagsNyt, bruger godt 82% den med stor tilfredshed, mens kun lidt under hver tredje nogensinde bruger ”Find Bog”.

To ud af tre kender til muligheden for at få gratis juridisk rådgivning gennem Dansk Detail, og blandt de ca. 16% af medlemmerne, som har brugt det, er der stor tilfredshed.

 

Hvad med boghandleruddannelsen?

Kun hver anden boghandel har haft elever inden for de seneste to år, og medlemmerne er ikke enige om, hvorvidt uddannelsen producerer kvalificerede medarbejdere. Ca. 47% mener klart eller i overvejende grad ja, mens ca. 31% siger nej og flere end hver femte ikke kan tage stilling til det. Der er også stor usikkerhed om hvorvidt boghandlerne får dækket deres behov for uddannet arbejdskraft – ca. 36% siger nej, 44% siger ja og hver femte kan ikke vurdere det.

Usikkerheden er knap så stor, når medlemmerne skal vurdere, om kunderne efterspørger en uddannets kompetencer – det mener ca. 59%, at de gør, og der er også bred enighed om, at uddannede boghandlere er vigtige for branchens overlevelse og vækst, og at der er behov for relevant videre- og efteruddannelse.

 

Læs en detaljeret gengivelse af undersøgelsens resultater her.