20151222 Pressemeddelelse – eReolen må holde igen

20150928 Pressemeddelelse – En mangfoldig og fri dansk litteratur

20150902 Pressemeddelelse – Nødvendig boykot