DdB Nyhedsbrev 2016.01.06
Information fra Boghandlerforeningen til foreningens medlemmer

Indhold:

1. eReolen må holde igen
2. Årets Unge Boghandler 2016
3. Søg støtte til arrangementer hos Forfattercentrum
4. Støtte til uddannelse, studierejse og sociale formål
5. Medlemsnyt

1. eReolen må holde igen

eReolen er ved at opdrage danskerne til, at e-bøger ikke koster penge. Når der
læses danske e-bøger, så kommer cirka 6 ud af 10 fra eReolen, det viser nye tal
fra Danske Forlag. Det er uholdbart, mener Boghandlerforeningen.
Indtjeningen fra udlån er ikke tilstrækkeligt til, at finansiere fremtidens nye
danske e-bøger. Derfor har en række forlag annonceret, at de fra 1. januar 2016
trækker deres udgivelser ud af eReolen.
”Vi synes det er godt, at disse forlag udviser et ansvar i forhold til at opbygge et
sundt kommercielt marked” udtaler Boghandlerforeningens næstformand Helle
Busck Fensvig.
Sådan begynder en pressemeddelelse, som Boghandlerforeningen udsendte den 22. december
2015. Hele pressemeddelelsen er bilagt dette nyhedsbrev.
Information: Olaf Winsløw, e-mail: olaf@bogpost.dk

2. Årets Unge Boghandler 2016

Siden 1996 har Boghandlerforeningen hvert år udpeget Årets Unge Boghandler
efter indstilling fra boghandlere, ansatte i bogladerne, andre elever mfl.
Alle kan deltage i nomineringen, så kender du en nuværende elev, der afslutter
sin uddannelse i 2016, kan du sende en begrundet indstilling til
ddb@bogpost.dk eller pr. brev til Boghandlerforeningen, Børsen, 1217
København K.
Alle elever, der afslutter deres uddannelse i 2016, er mulige prismodtagere. Kandidaten må dog
have udmærket sig såvel fagligt som socialt og have vist initiativ og evne til samarbejde.
Udvælgelsen foretages blandt de indstillede kandidater af Boghandlerforeningens
uddannelsesudvalg i samarbejde med lærerne ved Handelsfagskolen i Odder. Indstilling skal
være indsendt til Boghandlerforeningen inden 15. februar 2016 for at komme med i udvælgelsen.
Det er Boghandlerforeningens bestyrelse, der foretager den endelige udnævnelse efter indstilling
fra uddannelsesudvalget.
Information: Olaf Winsløw, e-mail: olaf@bogpost.dk

3. Søg støtte til arrangementer hos Forfattercentrum

Du kan søge Statens Kunstfonds
støtte fra forfattercentrumpuljen,
hvis du arrangerer enkeltstående
arrangementer med forfattere eller oversættere. Støtten gives til forfatterens eller oversætterens
honorar. Arrangøren skal altså selv betale forfatterens eller oversætterens rejseomkostninger.
Næste ansøgningsfrist er 1. februar 2016
Efterfølgende frister er: 1. maj 2016 og 1. august 2016
Til ansøgningsfristen 1. februar 2016 kan søges til aktiviteter i månederne april, maj og juni 2016
Hvem kan søge?
Både privatpersoner og institutioner kan søge Forfattercentrum. Forudsætningen er, at man er
arrangør af et arrangement, hvor en forfatter eller oversætter præsenterer sit værk.
Man kan søge om støtte til to arrangementer pr. ansøgningsfrist. Man kan dog søge om tre
arrangementer pr. ansøgningsfrist, hvis du afholder arrangementer i et af yderområderne i landet
eller i Region Nordjylland.
Hvis arrangementet afholdes uden for ovennævnte frister, får man automatisk et afslag.
Ansøgningen afslås også, hvis Statens Kunstfond ikke har modtaget den inden for
ansøgningsfristen.
Navnene på ansøgerne til forfattercentrumpuljen offentliggøres på www.kunst.dk.
Formålet med støtteordningen
Formålet med forfattercentrum er at sikre oplæsninger af dansk litteratur i hele landet. Der er
derfor et særligt fokus på yderområderne. På grund af den demografiske udvikling i landets
yderområder, ser Statens Kunstfond det som sit ansvar at styrke kulturelle arrangementer i netop
disse områder. Derfor prioriteres det, at yderområder og region Nordjylland kan opnå støtte til
flere arrangementer end resten af landet. Læs mere om tilskudsmulighederne på
http://www.kunst.dk/kunststoette/puljestamside/?tx_lftilskudsbase_pi8[uid]=66&no_cache=1
Information: Olaf Winsløw, e-mail: olaf@bogpost.dk

4. Støtte til uddannelse, studierejse og sociale formål

Ansøgninger om tilskud til almene brancheformål, efter- eller videreuddannelse, aktiviteter,
studierejser mv. indsendes inden 1. februar 2016 på
ansøgningsskemaer, der findes på
www.boghandlerforeningen.dk. – se under
’støttemuligheder’.
Foreningen Uglevirkes Uddannelseslegat og
Bogbranchens Fællesfond til Uddannelsesformål mv.
har nu begge 2 årlige ansøgningsfrister, nemlig 1.
august og 1. februar. Begge ’fonde’ kan dog også
behandle ad hoc ansøgninger, hvis ansøgningerne
ikke har kunnet indpasses til ansøgningsfristerne.
Fælles for begge er endvidere, at støtten er begrænset til ansøgere med tilknytning til
bogbranchen. Midlerne i Bogbranchens Fællesfond, der ophører i 2016, er dog snart ved at være
opbrugte, så søg derfor primært Foreningen Uglevirke.
Også mulighed for at sociale tilskud til ’trængende’ personer i bogbranchen.
Foreningen Uglevirke har endvidere mulighed for at yde mindre økonomiske tilskud til personer
fra bogbranchen (forlag og boghandlere), som er kommet i økonomisk klemme, f.eks. grundet
virksomhedslukning eller pensionering uden pensionsordning etc. for så vidt de pågældende
måtte have behov for støtte på kortere eller længere sigt. Ansøgning sker på en særlig
ansøgningsblanket, der fås ved henvendelse til Boghandlerforeningen på ddb@bogpost.dk.
Næste ansøgningsfrist for sociale legater er 1. marts 2016. Uglevirke har typisk mulighed for at
yde et legat på op til kr. 10.000, som for modtagerne er skattefrie.
Hvis du er vidende om personer fra bogbranchen, der kan være i en aktuel trangssituation,
der kunne berettige til et Uglevirke-legat, må du meget gerne henlede deres
opmærksomhed på Uglevirke.
Læs mere om Foreningen Uglevirke og Bogbranchens Fællesfond på www.danskeforlag.dk og
på www.boghandlerforeningen.dk
Information: Jens Clausager, e-mail: jens@bogpost.dk

5. Medlemsnyt

Pr. 1. november 2015 lukkede Factum Books, Strandvejen (en filial uden selvstændigt
boghandlernummer af Factum Books, Aalborg), Strandvejen 12-14, 9000 Aalborg.
Pr. 7. december 2015 lukkede Factum Books, Esbjerg, (boghandlernummer 4488), Niels Bohrs
Vej 8, 6700 Esbjerg.
For begge de lukkede boglader gælder det, at henvendelse vedr. evt. afregning bedes sendt til
Factum Books, Aarhus, Halmstadgade 6, 8200 Aarhus N, e-mail info@factumbooks.dk
Pr. 31. december 2015 havde Boghandlerforeningen 283 medlemmer.
Med virkning pr. 1. januar 2016 har disse boghandlere:
 Thinghøj´s Boghandel (boghandlernummer 4678), Jernbanegade 27, 3600
Frederikssund. Bogladen har fået en ny e-mail-adresse: boghandel@outlook.dk.
 Vildbjerg Boghandel (boghandlernummer 8368), Søndergade 3, 7480 Vildbjerg.
 Vojens Boghandel (boghandlernummer 8405), Rådhuscentret 23, 6500 Vojens. Vi har
desværre ikke modtaget information om en ny e-mail-adresse til bogladen. BogPostadressen
ophører.
 Stenløse Boghandel (boghandlernummer 7808), Egedal Centret 4, 3660 Stenløse.
 Mariager Boghandel (boghandlernummer 6343), Fruensgaard Plads 2, 9550 Mariager.
meldt sig ud af Boghandlerforeningen.
Pr. 1. januar 2016 har BOGhandleren (boghandlernummer 2770), Østerbrogade 200, 2100
København Ø fået ny daglig leder, da Melina Larsen er tiltrådt.
Pr. 1. januar 2016 etableres Aalborg Lufthavn, att. F&B (boghandlernummer 6711), Ny
Lufthavnsvej 100, 9400 Nørresundby. Bogladen ejes af Aalborg Lufthavn Andelsselskab Med
Begrænset Ansvar (CVR 20 12 14 83), og man kan kontakte bogladen på e-mail:
randi.esbensen@aal.dk. Bogladen er ikke medlem af Boghandlerforeningen.
Information: Karin Erfurt, e-mail: karin@bogpost.dk

DdB Nyhedsbrev udsendes af Boghandlerforeningen
Børsen, 1217 København K • ddb@bogpost.dk • www.boghandlerforeningen.dk
Telefon 3254 2255 • mandag – fredag kl. 10.00 – 15.00
Medlemmerne kan til- eller afmelde e-mailadresser således:
Skriv fra den aktuelle e-mail til ddb@bogpost.dk og skriv i emnet enten “Tilmeld DdB
Nyhedsbrev” og boghandlernummer eller “Afmeld DdB Nyhedsbrev” og boghandlernummer.
Derefter til- eller afmeldes afsenderadressen.