DdB Nyhedsbrev 2016.01.20
Information fra Boghandlerforeningen til foreningens medlemmer

Indhold:

1. Husk at stemme til De Gyldne Laurbær 2015
2. Bestyrelsessammensætning 2016/18
3. Mød de danskere kandidater til EU’s litteraturpris 2016
4. Medlemsnyt
5. Nyt om ordreaftaler

1. Husk at stemme til De Gyldne Laurbær 2015

Sidste frist for at stemme på årets Gyldne
Laurbær er fredag den 23. januar 2016.
Uddelingen af De Gyldne Laurbær er en
stor begivenhed og mediernes dækning af
kåringen er helt uden sidestykke i dansk
bogbranche. Dette er den eneste pris, hvor
I som boghandlere suverænt bestemmer
vinderen.
Stemmesedlerne er sendt med DBKfordeling
i den første uge af januar.
Bestyrelsen skal have alle stemmesedlerne
i hus senest fredag d. 23. januar 2016 i en
lukket kuvert til:
Bibelselskabets Forlag, Frederiksborggade
50,1 – 1360 København K.
Att. K F Pedersen – MRK: DE GYLDNE
LAURBÆR
eller
pr. mail til: mail@degyldnelaurbaer.dk
Se mere på http://www.boghandlerklubben.dk/side1.html
Information: Formand Kenneth F. Pedersen, e-mail: kfp@bibelselskabet.dk

2. Bestyrelsessammensætning 2016/18

Bestyrelsen har på sit møde i denne måned behandlet de indkomne ansøgninger om at blive
antaget som speciel valggruppe ved generalforsamlingen den 5. april 2016. Bestyrelsen kunne
konstatere, at der kun var indkommet ansøgninger fra de sammenslutninger, som har været
repræsenteret i bestyrelsen i perioden 2014/16, nemlig Arnold Busck A/S, Campus Import Gruop
og Indeks Retail A/S.
Sammensætningen af den kommende bestyrelse bestemmes af medlemmernes betaling af
tillægskontingent i 2015, og herudfra kunne det beregnes, at bestyrelsens sammensætning vil
være som den har været de seneste år:
 Arnold Busck A/S kan udpege et medlem,
 Campus Import Group kan udpege et medlem,
 Indeks Retail A/S kan udpege tre medlemmer, og
 Den Fælles Valggruppe kan på generalforsamlingen vælge to medlemmer.
Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 5. april kl. 14.00 på Børsen i København.
Information: Olaf Winsløw, e-mail: olaf@bogpost.dk

3. Mød de danskere kandidater til EU’s litteraturpris 2016

Mød forfatterne på shortlisten til EU’s litteraturpris 2016.
I anledningen af offentliggørelsen af kandidaterne til EU’s litteraturpris
2016, inviterer juryen bag den danske indstilling til et møde med
forfatterne på shortlisten.
Tid og sted: Fredag den 29. januar kl. 16.30-18.30 i Dansk Forfatterforenings lokaler,
Strandgade 6 st. på Christianshavn (København K).
De indstillede værker præsenteres af juryen, og forfatterne læser op fra værkerne. Der vil blive
serveret vin og snacks. De danske kandidater på shortlisten til EU’s litteraturpris 2016 er:
Peter Frederik Jensen med Banedanmark (2014),
Bjørn Rasmussen med Huden er det elastiske hylster der omgiver hele legemet (2012),
Johanna Thielst med Dunhammere spidder himlen (2012),
Kamilla Hega Holst med På træk (2015), og
Asta Olivia Nordenhof med et ansigt til emily (2011).
Hvis du ønsker at deltage i arrangementet, så send venligst en mail til anne-sophie@mail.dk
senest d. 24. januar.
Juryen består af: forfatter Anne-Sophie Lunding-Sørensen, Dansk Forfatterforening
(juryformand), forfatter Charlotte Inuk, Danske Skønlitterære Forfattere, forlægger Charlotte
Jørgensen, Danske Forlag, boghandler Helle Nancke, Boghandlerforeningen.
Læs mere om prisen her http://www.euprizeliterature.eu
Information: Olaf Winsløw, e-mail: olaf@bogpost.dk

4. Medlemsnyt

Pr. 29. februar 2016 ophører ILLUM Books (boghandlernummer 1180), Østergade 52, 1001
København K. Samtidig ophører den tilknyttede leveringsadresse Illum Books ILLUMs
Vareindlevering (boghandlernummer 1181), Raffinaderivej 10, Port 3, Afdelingsnr. 12326,
2300 København S. Der afholdes ophørsudsalg fra den 15. januar 2016. Alle henvendelser vedr.
afregning efter sidste åbningsdag bedes rettet til. Illum A/S, Østergade 52, 1001 København K.
Information: Karin Erfurt, e-mail: karin@bogpost.dk

5. Nyt om ordreaftaler

Vi har indgået ny aftale om ordrelinjer for:
Forlaget BabySigning (ISBN-serie: 978-87-998060) med egen ekspedition (Ekspeditionskode:
Egen).
Forventet leveringstid fra modtagelse af ordre: Dag til dag
Forsendelsesomkostninger afhænger af forsendelsens vægt.
Forlaget er overført til Bogportalen, og fremover kan du bestille forlagets udgivelser i såvel BiBi
som Bogportalen.
Brug BiBop til at finde alle relevante oplysninger om forlaget (hvornår ordrene afsendes,
kontaktinfo, handelsvilkår, rabatvilkår osv.).
Disse forlag har opsagt deres ordreaftaler med BogInfo:
Café Chimpansen (ISBN-serie: 978-87-997715) med delvis egen ekspedition
(Ekspeditionskode: Egen). I praksis har forlaget pt. alene udgivelser med ekspedition hos Dafolo.
Legimus ApS (ISBN-serie: 978-87-993817, 978-87-995524, 978-87-996249, 978-87-997209)
med hel eller delvis egen ekspedition (Ekspeditionskode: Egen).
Luksushest (ISBN-serie: 978-87-996654) med egen ekspedition (Ekspeditionskode: Egen).
Piffz (ISBN-serie: 978-87-93084) med egen ekspedition (Ekspeditionskode: Egen).
webBØGER.dk (ISBN-serie: 978-87-93225) med egen ekspedition (Ekspeditionskode: Egen).
Ved ophør af ordreaftaler fjerner vi forlagenes titler fra visning i Bogportalen, dog vil udgivelser
fra Cafe Chimpansen, der ekspederes fra Dafolo, være at finde i Bogportalen.
I BiBi kan du fortsat finde alle danske bøger, der er udgivet siden 1990, uanset om der er en
ordreaftale eller ej.
Information: Karin Erfurt, e-mail: karin@bogpost.dk

DdB Nyhedsbrev udsendes af Boghandlerforeningen
Børsen, 1217 København K • ddb@bogpost.dk • www.boghandlerforeningen.dk
Telefon 3254 2255 • mandag – fredag kl. 10.00 – 15.00
Medlemmerne kan til- eller afmelde e-mailadresser således:
Skriv fra den aktuelle e-mail til ddb@bogpost.dk og skriv i emnet enten “Tilmeld DdB
Nyhedsbrev” og boghandlernummer eller “Afmeld DdB Nyhedsbrev” og boghandlernummer.
Derefter til- eller afmeldes afsenderadressen.