DdB Nyhedsbrev 2016.02.03
Information fra Boghandlerforeningen til foreningens medlemmer

Indhold:

1. Husk Årets Unge Boghandler
2. Hvordan er boghandlernes sortiment?
3. Bogprisindeks 2015
4. Medlemsnyt

1. Husk Årets Unge Boghandler

Hvis I har en elev, som I syntes skal med i kapløbet om at blive Årets Unge
Boghandler 2016, så skal I indstille hende eller ham senest den 15. februar
2016.
Der er ikke krav om brug af skema eller CPR, men fortæl bare, hvad hun er god
til, hvordan han bidrager til det gode samarbejde, eller hvilken særlig interesse
hun har for boghandelen.
Det drejer sig nemlig om at hædre en af de unge, som er dygtig til faget, som er
god til samarbejde og som ser en fremtid i at være boghandler.
Skriv nu til ddb@bogpost.dk og fortæl, hvorfor en af jeres elever udmærker sig,
og gør det inden for godt ti dage. Så kan det være, at det bliver jeres elev, som
skal repræsentere Danmark ved Congress of Young Booksellers 2016.
Kongressen afholdes i Prag i dagene den 23. til 27. maj i år.
Billedet viser Valentin Hammershøi fra Randers Bog & idé, der blev Årets Unge Boghandler
2015.
Information: Olaf Winsløw, e-mail: olaf@bogpost.dk

2. Hvordan er boghandlernes sortiment?

Vi ved alle, at boghandlernes valg af sortiment har meget stor betydning for, hvilke bøger der
sælges. Det ved vi jo bare, ikke sandt? Og alle fornuftige mennesker er enige, ikke sandt?
Jo, men hvor var det lige, at vi havde dokumentationen? Hvorfor skal vi blive ved med at
argumentere for noget så indlysende?
Det er nok ikke kun, fordi der altid findes ufornuftige mennesker, eller fordi en del skribenter
desværre har et forvrænget billede af, hvad der foregår rundt omkring i landets mange gode
bogbutikker. Megen uvidenhed om bogmarkedet skyldes reelt manglende viden.
Derfor blev Bog- og Litteraturpanelet nedsat i 2014. I panelets første årsrapport annoncere man,
at et særligt indsatsområde vil blive at belyse boghandelens betydning. I første omgang vil man
se på, hvilket sortiment udbyder boghandelen og supermarkederne rent faktisk. Det har
foreningen været i dialog med panelet om, og den første (men forhåbentlig ikke sidste)
sortimentsundersøgelse står på panelets arbejdsplan for 2016.
Undersøgelsen vil basere sig på en et udvalgt antal butikker af forskellig slags, som på en aftalt
dato afleverer data om, hvilke titler har man på lager. Disse lagerdata vil blive analyseret vha.
data fra DBC og eventuelt BogInfo for at belyse, hvordan forskellige hovedgenrer er
repræsenteret i forskellige typer af butikker; hvilke forskelle der er; og specielt hvordan er
kvalitetslitteraturen repræsenteret i de fysiske butikker. Undersøgelsen skal naturligvis
gennemførers, så det ikke er muligt at identificere de deltagende butikker, men alene
tendenserne.
Nu kommer opfordringen: Hvem vil være med?
Bog- og Litteraturpanelet skal bruge omkring 10 boghandler af forskellig størrelse og geografisk
placering af typen ”almindelig boghandel” (altså ikke special- eller undervisningsbutikker).
Butikkerne skal have et lagerstyringssystem, som gør, at man må den aftalte dato kan udtrække
en rigtig lagerliste uden, at man behøver at foretage optælling på dagen.
Heldigvis har Arnold Busck A/S og Indeks Retail givet tilsagn om, at de gerne vil bidrage med
data, så der er et godt grundlag at bygge på.
Men opfordringen skal lyde til boghandlere, der ikke anvender Arnold Buscks eller Indeks
Retails systemer: Har nogen af jer mulighed og lyst?
Hvis man vil, så skriv til undertegnede senest den 25. februar 2016. Det er panelet og ikke
foreningen, som vælger placering og type, så vi hjælper blot med kontakten mellem panelets
sekretariat og de interesserede butikker.
Information: Olaf Winsløw, e-mail: olaf@bogpost.dk

3. Bogprisindeks 2015

Danmarks Statistik har beregnet prisindeks for december 2015, og forbrugerprisindekset blev
131,0. Forbrugerpriserne var konstante i årets to sidste måneder. Fra december 2014 til december
2015 steg de med 0,5 procent.
Forbrugerprisindekset for 2015 blev 131,2, også en stigning på 056 procent ift. året før (2014).
For bogprisindekset blev det rekordernes år:
Bogprisindekset for december 2015 blev 171,8, en stigning på 13,3 procent ift. november 2015.
I forhold til december 2014 steg indekset 17,2 procent, da bogprisindekset den gang var 146,6.
Det blev det højeste niveau siden januar 2000, hvor indekset fik ny basis.
Bogprisindekset for 2015 i alt blev også en rekord: 143,4 – plus hele 28,6 procent ift. 2014.
Medlemmer opfordres stadig til at være forsigtig med at anvende de månedlige bogprisindeks.
Boghandlerforeningen finder nemlig, at Danmarks Statistiks opgørelse over prisudviklingen for
bøger er præget af mange tilfældige og voldsomme udsving. Det skyldes nok særlig, at der er
valgt en stikprøve på cirka 210 prisobservationer om måneden, der er koncentreret om top10,
altså bestsellers. Det månedlige salg er fordelt på mindst 20.000 forskellige varenumre, så
stikprøven er meget lille ift. de reelle forhold.
Information: Olaf Winsløw, e-mail: olaf@bogpost.dk

4. Medlemsnyt

Pr. 1. februar 2016 overgik Bog & idé Thisted (boghandlernummer 8045) fra at samarbejde
med Bog & idé til BOGhandleren. Det medfører at bogladen har skiftet navn til BOGhandleren
Thisted. Samtidig er navnet på det ejende anpartsselskab skiftet fra Bog & idé Thisted ApS
(CVR 28 68 98 61) til Boghandleren Thisted ApS (CVR 28 68 98 61). Alt andet fortsætter
uændret.
Information: Karin Erfurt, e-mail: karin@bogpost.dk

DdB Nyhedsbrev udsendes af Boghandlerforeningen
Børsen, 1217 København K • ddb@bogpost.dk • www.boghandlerforeningen.dk
Telefon 3254 2255 • mandag – fredag kl. 10.00 – 15.00
Medlemmerne kan til- eller afmelde e-mailadresser således:
Skriv fra den aktuelle e-mail til ddb@bogpost.dk og skriv i emnet enten “Tilmeld DdB
Nyhedsbrev” og boghandlernummer eller “Afmeld DdB Nyhedsbrev” og boghandlernummer.
Derefter til- eller afmeldes afsenderadressen.