DdB Nyhedsbrev 2016.04.04
Information fra Boghandlerforeningen til foreningens medlemmer

Ny direktør i Boghandlerforeningen

Kære medlemmer.
Boghandlerforeningen har med virkning fra 1. maj 2016 ansat Bo Dybkær som direktør.
Bo Dybkær er oprindeligt uddannet journalist. Efter en årrække, hvor
han arbejdede for kulturinstitutioner i Aarhus, Randers og København,
tog han ansvar for profileringen af en række store danske
virksomheder og organisationer – blandt andet som
kommunikationsdirektør i Ørestadsselskabet I/S, NCC Construction
Danmark A/S og Region Hovedstaden og som kommunikations- og
HR-chef i Dansk Design Center.
Med ansættelsen af Bo Dybkær ønsker bestyrelsen at styrke
foreningens kommunikation med medlemmerne og omverdenen,
markere boghandlerne mere tydeligt i den offentlige debat og skærpe
varetagelsen af branchens interesser generelt.
Vores branche har været igennem en vanskelig omstilling til et liberaliseret marked, og der er
ingen tvivl om, at der venter os flere, store udfordringer. Men lige som den trykte bog og den
danske skønlitteratur stadig lever i bedste velgående, har vi boghandlere også en vigtig rolle at
spille i fremtiden – både som en del af den danske detailhandel og som formidlere af viden,
litteratur og læselyst. Vi glæder os til sammen med Bo Dybkær at tage hul på udfordringerne.
Bo Dybkær afløser Boghandlerforeningens hidtidige direktør, Olaf Winsløw, som har været
ansat i Boghandlerforeningen i en lang årrække, først som økonomichef, siden som
sekretariatschef og fra 2000 som direktør. Vi skylder ham stor tak for mange års trofast og solidt
arbejde i boghandlernes og bøgernes tjeneste.
Med venlig hilsen
Marianne Møller, Bestyrelsesformand
Information: Marianne Møller: e-mail mm@kfm.dk

DdB Nyhedsbrev udsendes af Boghandlerforeningen
Børsen, 1217 København K • ddb@bogpost.dk • www.boghandlerforeningen.dk
Telefon 3254 2255 • mandag – fredag kl. 10.00 – 15.00
Medlemmerne kan til- eller afmelde e-mailadresser således:
Skriv fra den aktuelle e-mail til ddb@bogpost.dk og skriv i emnet enten “Tilmeld DdB
Nyhedsbrev” og boghandlernummer eller “Afmeld DdB Nyhedsbrev” og boghandlernummer.
Derefter til- eller afmeldes afsenderadressen.