DdB Nyhedsbrev 2016.04.06
Information fra Boghandlerforeningen til foreningens medlemmer

Indhold:

1. Ny bestyrelse i Boghandlerforeningen
2. Bjørn Rasmussen vinder EU’s LITTERATURPRIS 2016
3. Sådan ansætter og uddanner du elever
4. Medlemsnyt

1. Ny bestyrelse i Boghandlerforeningen

På generalforsamlingen tirsdag den 5. april blev der valgt bestyrelse for perioden 2016-18.
Sammensætningen blev:
Udpeget af Arnold Busck A/S: Helle Busck Fensvig, København
Suppleant: Michael Bach-Marklund, København
Udpeget af Campus Import Group: Jens Viltoft, Århus
Suppleant: Kennet Golubov, Academic Books
Udpeget af Indeks Retail A/S: Carsten Bank Friis, Fredericia
Suppleant: Lene Kørnov Rasmussen
Marianne Møller, Århus
Suppleant: Charlotte Thyberg Jørgensen, Hedensted
Marianne Pedersen, Hedensted
Suppleant: Anders D Iversen, Hedensted
Valgt af Den fælles Valggruppe: Lise Scharff, Lyngby
Suppleant: Ole Permin, Herlev
Trine Thougaard, Århus
Suppleant: Christina Thiemer, København
Ved det efterfølgende bestyrelsesmøde genvalgtes Marianne Møller til bestyrelsesformand og
Helle Busck Fensvig til næstformand.
Referatet fra generalforsamlingen udsendes senere på måneden.
Information: Olaf Winsløw, e-mail: olaf@bogpost.dk

2. Bjørn Rasmussen vinder EU’s LITTERATURPRIS 2016

Bjørn Rasmussen blev den danske vinder af EU’s LITTERATURPRIS 2016. Bjørn Rasmussen
får prisen for sin debutbog, Huden er det elastiske hylster der omgiver hele legemet.
I sin begrundelse skriver den danske jury bl.a. om bogen, som udkom på dansk i 2011, at det er
en ganske usædvanlig og meget lovende debutroman. Både litterært, sprogligt og stilistisk vidner
den om et formidabelt talent, og historien har et drive i sig, som får læseren til at suse gennem
den. Samtidig med at forfatteren indskriver sig i en i Europa velkendt autofiktiv, litterær
tradition, og helt eksplicit bruger den som underlag og dialogpartner, så ejer hans roman en
suverænitet i forhold til traditionen, som han forvalter på en nyskabende og dristig måde.
Bogen fortæller en besættende kærlighedshistorie mellem en ung mand og hans ridelærer. Det
gør den på en ganske utraditionel måde, hvor en vifte af forskellige litterære greb benyttes
successivt, således at der opstår en række historier om fortællerjeget der indbyrdes modsiger
hinanden og altså aldrig falder på plads i en slags ”helhedsbillede” af historien og jeget. Jeget der
taler, er en slags ’perforeret jeg’, der står åbent for alle seksuelle og erotiske erfaringer og lader
sig bruge i kærlighedens navn. Huden bliver den instans verden erfares gennem. Man bliver som
læser blæst omkuld af denne roman, der måske nok er ’skrevet fra røvhullet’, men ved sin
sproglige og stilistiske originalitet får englene til at synge. Juryen indstiller enstemmigt Bjørn
Rasmussen som den danske vinder af EU’s litteraturpris 2016.
Prisen overrækkes ved en ceremoni i Bruxelles d. 31. maj 2016.
Den danske juryen bestod af:
Forfatter Anne-Sophie Lunding-Sørensen, Dansk Forfatterforening (juryformand)
Forfatter Charlotte Inuk, Danske Skønlitterære Forfattere
Forlægger Charlotte Jørgensen, Danske Forlag
Boghandler Helle Nancke, Boghandlerforeningen
Bjørn Rasmussens har i 2015 udgivet digtsamlingen Ming og to børnebøger.
For mere information kontakt juryformand Anne-Sophie Lunding-Sørensen på 2178 8873 eller
e-mail: anne-sophie@mail.dk eller læs mere på http://www.euprizeliterature.eu/

3. Sådan ansætter og uddanner du elever

Handelsfagskolen har udvidet sin online rådgivning med en side om, hvordan man ansætter og
uddanner elever. Siden giver en god oversigt over de overvejelser og informationer, som man
skal igennem for at ansætte en elev.
Faglært personale med solid produktviden, stærke salgskompetencer og evne til at imødekomme
kundernes individuelle behov og ønsker er afgørende for at tiltrække kunder til den fysiske
boghandel. Som butiksindehaver kan man fremtidssikre sin egen butik og branchen ved at
uddanne boghandlerelever. Samtidig kan den rigtige elev bidrage med opdateret viden,
inspiration, gåpåmod og nye relationer i butikken. Denne guide besvarer mange af de spørgsmål,
man som butiksindehaver kan have til elevansættelse og fortæller også, hvor der er mere
information og rådgivning at hente.
Mere information på denne side:
http://www.handelsfagskolen.dk/fokus/saadan-ansaetter-du-elever.aspx

4. Medlemsnyt

Pr. 14. marts 2016 blev Frihedens Bog & idé ApS (boghandlernummer 1585) Frihedens
Butikscenter, 2650 Hvidovre taget under konkursbehandling ved Sø- og Handelsretten.
Advokat Nete Weber er blevet udpeget som kurator. Alle henvendelser vedr. evt. krav bedes
rettet til advokat Karina Enghaven Bentsen, e-mail keb@lundelmersandager.dk med angivelse af
sagsnr. 804849.
Information: Karin Erfurt, e-mail: karin@bogpost.dk

DdB Nyhedsbrev udsendes af Boghandlerforeningen
Børsen, 1217 København K • ddb@bogpost.dk • www.boghandlerforeningen.dk
Telefon 3254 2255 • mandag – fredag kl. 10.00 – 15.00
Medlemmerne kan til- eller afmelde e-mailadresser således:
Skriv fra den aktuelle e-mail til ddb@bogpost.dk og skriv i emnet enten “Tilmeld DdB
Nyhedsbrev” og boghandlernummer eller “Afmeld DdB Nyhedsbrev” og boghandlernummer.
Derefter til- eller afmeldes afsenderadressen.