DdB Nyhedsbrev 2016.04.13
Information fra Boghandlerforeningen til foreningens medlemmer

Indhold:

1. Sidste frist for at få en elev gratis med til Branchetræffet
2. Bog- og Litteraturpanelet holder seminar om e-bøger og bibliotekerne
3. BMF’s rejselegat
4. Indberetning af bogomsætning
5. Medlemsnyt
6. Nyt om ordreaftaler

1. Sidste frist for at få en elev gratis med til Branchetræffet

Den 15. april er sidste frist for tilmelding af elever til lodtrækningen om de 10 pladser ved
Branchetræffet. Skriv til ddb@bogpost.dk
Information: Olaf Winsløw, e-mail: olaf@bogpost.dk

2. Bog- og Litteraturpanelet holder seminar om e-bøger og bibliotekerne

Bog- og Litteraturpanelet holdet den 3. maj 2016 et halvdagsseminar om et varmt emne, nemlig
bibliotekernes udlån af e-bøger. Deltagelse er gratis, så her er chancen for at blive klogere og
eventuelt give sit besyv med.
I centrum på seminaret er spørgsmål som: Hvordan ser forfatterne, forlagene og bibliotekerne sig
selv i fremtidens e-bogsmarked? Skaber udlån af e-bøger nye læsere? Hvilke erfaringer og hvilke
diskussioner har der været i udlandet på området? Er der noget vi kan lære derfra?
På seminaret vil en række forskellige oplæg belyse disse spørgsmål fra forskellige kanter:
 Fra udlandet vil der være oplæg fra professor Frank Huysmans fra Amsterdams Universitet,
Holland, og professor Elena Maceviciute fra Borås Universitet, Sverige.
 Der vil være oplæg om bibliotekernes digitale strategier, materialehåndtering og deres viden
om e-bogslånerne.
 Der vil være oplæg fra Politikens Forlag og L&R, som vil give deres bud på, hvordan
fremtidens litterære e-bogskredsløb ser ud, og hvilken rolle henholdsvis forlagene og
bibliotekerne skal spille i det.
 Dansk Forfatterforening og Danske Skønlitterære Forfattere giver også deres bud på rollerne
på fremtidens e-bogsmarked.
Se det fulde program for dagen her.
http://slks.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Litteratur/program_seminar_3_maj.pdf
Tid og sted:
Tirsdag den 3. maj 2016, kl. 12.30 – 16.00
Det Humanistiske Fakultet
Københavns Universitet
Karen Blixens Vej 4
2300 København S
Deltagelse på seminaret er gratis. Sidste frist for tilmelding er fredag den 29. april 2016.
Tilmeld dig konferencen her: http://slks.dk/seminar-om-e-boeger-og-biblioteker/
Seminaret indgår som en del af Bog- og Litteraturpanelets arbejde med at kortlægge den aktuelle
situation for dansk litteratur. Panelet blev nedsat i april 2014 og skal i fire år følge udviklingen
på bogmarkedet.
For yderligere oplysninger:
Lars Theil Münster, konsulent, Slots- og Kulturstyrelsen. Tlf.: 3374 4533, e-mail: ltm@slks.dk

3. BMF’s rejselegat

Den danske bogbranche er lille set i globalt perspektiv, men vi
kan lære af resten af verden. Har boghandlermedhjælpere lyst til
at rejse ud og lære mere, kan de få støtte fra BMF’s Rejselegat,
der siden 1915 har støttet folk, der rejste ud for at få udvidet
deres horisont. Da international inspiration er en berigelse af
dansk boghandel, så her en opfordring til at gøre medarbejderne
opmærksomme på denne støttemulighed.
BMF’s Rejselegats formål er at yde støtte til uddannelse, efter- eller videreuddannelse i udlandet
inden for boghandel eller forlag, og en aktiv deltagelse på en bogmesse betragtes som en naturlig
del af uddannelsen i en global verden.
Ansøgere skal være medlem af HK og arbejde inden for bog- og papirhandel eller forlag, og man
forpligter sig til at skrive en artikel om sine oplevelser efter rejsens slutning.
Ansøgere, der har aftale om uddannelse, efter- eller videreuddannelse i udlandet, har
førsteprioritet. Uddannelsen skal have relation til bogbranchen og kan finde sted i en virksomhed
i udlandet. Det samme gør sig gældende for efter- og videreuddannelse.
Ansøgere, der søger støtte til deltagelse i bogmesser i udlandet, kan komme i betragtning i det
omfang, der ikke er ansøgere til legatets første prioritet.
Hver legatportion er på 2.000 kr. Man kan godt få tildelt flere portioner. Udbetaling af legatet
sker tidligst i forbindelse med afrejse.
Legatet kan søges på http://www.hk.dk/omhk/afdelinger/hovedstaden/handel/bmfs-rejselegat

4. Indberetning af bogomsætning

De fleste er nok færdige med årsregnskabet for 2015, så nu er det tid til at huske på, at man
senest 1. maj skal indberette sin bogomsætning i senest afsluttede regnskabsår til
Boghandlerforeningen.
Hvis ikke man indberetter, kan foreningen lægge 20 procent på tillægskontingentet, så det kan
betale sig at få indsendt erklæringen eller et underskrevet regnskab.
Information: Olaf Winsløw, e-mail: olaf@bogpost.dk

5. Medlemsnyt

Pr. 11. februar 2016 flyttede Arnold Busck i Esbjerg
(boghandlernummer 4440) til nye lokaler på adressen:
Kongensgade 21, 6700 Esbjerg. I forbindelse med flytningen blev åbningstiderne ændret en
smule. Den daglige leder varetages fortsat af Lillian Marie Rehné, der frem til sit giftemål var
kendt som Lillian Pedersen.
Pr. 1. april 2016 skiftede Staxen Bøger og papir (boghandlernummer 5905) navn
og kædesamarbejde. Det nye navn er Staxenshop, og kædesamarbejdet er ændret
fra Bøger & papir til Kon-tur. Bogladen ejes og drives fortsat af Natasja Vilsfort,
der frem til sit giftemål hed Natasja Andersen. Alle andre oplysninger er uændrede.
Pr. 1. april 2016 skiftede Hurup bøger og papir (boghandlernummer 5809) navn og
kædesamarbejde. Det nye navn er Hurup Boghandel, og kædesamarbejdet er ændret fra Bøger
& papir til Kon-tur. Alle andre oplysninger er uændrede.
Pr. 30. juni 2016 ophører Martin Mortensens Boghandel (boghandlernummer
8150), Taastrup Hovedgade 77, 2630 Taastrup. Efter butikkens lukning bedes
henvendelser vedr. afregning sendt til: Hanne Rasmussen, Engelholm Alle 60, 3.th.,
2630 Høje Taastrup, e-mail: hanne.rasmussen@comxnet.dk
Information: Karin Erfurt, e-mail: karin@bogpost.dk

6. Nyt om ordreaftaler

Vi har indgået aftale om ordrelinjer for:
Fellov Consult ApS (ISBN-serie: 978-87-998494) med egen ekspedition
(Ekspeditionskode: Egen).
Forventet leveringstid fra modtagelse af ordre: Senest 14 dage efter modtagelsen.
Forsendelsesomkostninger afhænger af forsendelsens vægt. Ved køb over minimumsbeløb
leveres uden ekspeditionsgebyr eller forsendelsesgebyr. Minimumsbeløb: 1.000,- kr.
Ekspeditionsgebyr tillægges: 25,- kr.
Forlaget er overført til Bogportalen, og fremover kan du bestille forlagets udgivelser i såvel BiBi
som Bogportalen.
Brug BiBop til at finde alle relevante oplysninger om forlaget (hvornår ordrene afsendes,
kontaktinfo, handelsvilkår, rabatvilkår osv.).
Information: Karin Erfurt, e-mail: karin@bogpost.dk

DdB Nyhedsbrev udsendes af Boghandlerforeningen
Børsen, 1217 København K • ddb@bogpost.dk • www.boghandlerforeningen.dk
Telefon 3254 2255 • mandag – fredag kl. 10.00 – 15.00
Medlemmerne kan til- eller afmelde e-mailadresser således:
Skriv fra den aktuelle e-mail til ddb@bogpost.dk og skriv i emnet enten “Tilmeld DdB
Nyhedsbrev” og boghandlernummer eller “Afmeld DdB Nyhedsbrev” og boghandlernummer.
Derefter til- eller afmeldes afsenderadressen.