DdB Nyhedsbrev 2016.04.20
Information fra Boghandlerforeningen til foreningens medlemmer

Indhold:

1. Branchetræf – sidste tilmeldingsfrist nærmer sig
2. Møde bl.a. om praktisk brug af Thema
3. Information til studerende om kopiering af lærebøger
4. Medlemsnyt

1. Branchetræf 10. og 11. maj

Sidste frist for tilmelding til Branchetræf 2016 er i morgen
torsdag den 21. april 2016.
Se det spændende og ajourførte program her
http://www.boghandlerforeningen.dk/branchetraef-2016.aspx
og tilmeld dig her: https://branchetraef.nemtilmeld.dk/
Der er allerede tilmeldt over 120 deltagere (næsten ligeligt fordelt mellem forlag og boghandel),
så der er kun få pladser tilbage.
Syv elever får mulighed for at deltage i Branchetræf 2016. Ud over Årets Unge Boghandler,
Maja Hansen fra Legekæden / Bøger & Papir i Grindsted, så er det elever fra Arnold Busck i
Helsingør, Holstebro og Kolding, samt fra Bog & idé Nørrebro Bycenter og Tranquebar
Rejseboghandel.
Information: Jens Clausager, e-mail: jens@bogpost.dk

2. Møde om dataflow i forlagsbranchen og praktisk brug af Thema

Danske Forlag inviterer til medlemsmøde, hvor der sættes fokus på, hvordan branchen kan
forbedre salget ved at forbedre metadata. Mødet afholdes:
Onsdag den 25. maj 2016 kl. 14.00 – 16.40 på Børsen, mødelokalet Tietgensalen, København K.
Medlemmer af Boghandlerforeningen er også velkomne.
Programmet er:
kl. 14-15 Marie Bilde Rasmussen (Pruneau) og Oline Møller-Thomsen (Mofibo) taler om,
hvordan metadata dannes og flyder gennem den danske supply chain. Og i hvilken
grad disse metadata svarer til forhandleres faktiske behov. Hvordan kan branchen
optimere dette flow og sikre øget discoverability? Marie Bilde er selvstændig
konsulent og løser supply chain-relaterede opgaver. Oline Møller-Thomsen er ansat
hos Mofibo som Service Designer og har modtaget DBC’s specialepris for sit
speciale på ITU om bogbranchens brug af metadata.
15-15.10 Pause
15.10-16.10 Praktisk brug af Thema v. produktansvarlig for metadata Fride Fosseng fra norske
Bokbasen. Bokbasen har benyttet Thema siden april 2014 og Fride vil ud fra
konkrete eksempler fortælle og give gode råd om klassificering i Thema.
16.10-16.40 Gennemgang af nye tiltag i Bogportalen v. produktchef Søren Olsen, Bogportalen.
Efter dialog med den danske Themagruppe har Bogportalen arbejdet med at forbedre
både indberetningsdelen og frontend for at optimere brugen af Thema.
Tilmelding til rdh@danskeforlag.dk eller tlf.nr. 33 15 66 88 senest den 17. maj 2016.
I må gerne give besked, hvis I kun deltager i en del af mødet. Har man ikke har mulighed for at
komme til vores medlemsmøder, kan man live-streame mødet. Send mail til Rikke Dybdahl
Harpsøe rdh@danskeforlag.dk senest den 17. maj, hvis man ønsker at modtage en indkaldelse til
online-møde.
Information: Olaf Winsløw, e-mail: olaf@bogpost.dk

3. Information til studerende om kopiering af lærebøger

Piratkopiering af lærebøger er et stort problem, men information hjælper.
Derfor opfordres alle til at uddele vedlagte informationsark fra Danske
Forlag og UBVA – Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde.
Der er to eksemplarer af den danske tekst, nemlig en PDF-fil, hvor
afsenderene er Danske Forlag og UBVA, og en Word-fil, hvor boghandleren
er velkommen til at indsætte sit eget navn og bomærke. Samtidig er der et
eksemplar på engelsk.
Mere information på www.danskeforlag.dk og http://ubva.dk/Forside.html
eller hos sekretariatschefen for Danske Undervisningsforlag Charlotte
Enevoldsen, mail: cen@danskerhverv.dk

4. Medlemsnyt

Pr. 25. april 2016 ændrer Skagen Boghandel (boghandlernummer 7565) sin e-mailadresse til
butik@skagenboghandel.dk. Alle andre oplysninger fortsætter uændret.
Pr. 1. maj 2016 skifter Zittans Boghandel (boghandlernummer 3972), Amagerbrogade 205,
2300 København S. Henvendelser vedr. afregning bedes efter den 1. maj 2016 rettet til Erik Juel,
Vendersgade 26, 3.tv., 1363 København K.
Den nye ejer viderefører bogladen som Det var Zittans (boghandlernummer 3980),
Amagerbrogade 205, 2300 København S. Den daglige ledelse varetages af Michael Scharff, der
har en baggrund som bibliotekar. Ny e-mail bliver: 3980@bogpost.dk hvorimod telefon og
telefax videreføres uændret. Malene Botoft er direktør og står bag Det var Zittans ApS (CVR 37
58 88 49). Det var Zittans er medlem af Boghandlerforeningen.
Information: Karin Erfurt, e-mail: karin@bogpost.dk

DdB Nyhedsbrev udsendes af Boghandlerforeningen
Børsen, 1217 København K • ddb@bogpost.dk • www.boghandlerforeningen.dk
Telefon 3254 2255 • mandag – fredag kl. 10.00 – 15.00
Medlemmerne kan til- eller afmelde e-mailadresser således:
Skriv fra den aktuelle e-mail til ddb@bogpost.dk og skriv i emnet enten “Tilmeld DdB
Nyhedsbrev” og boghandlernummer eller “Afmeld DdB Nyhedsbrev” og boghandlernummer.
Derefter til- eller afmeldes afsenderadressen.