DdB Nyhedsbrev 2016.05.04
Information fra Boghandlerforeningen til foreningens medlemmer

Indhold:

1. Ny direktør i Boghandlerforeningen
2. Bog- og Litteraturpanelets seminar om e-bøger og biblioteker
3. Indsendelse af omsætningserklæringer
4. Medlemsnyt
5. Nyt om ordreaftaler

1. Ny direktør i Boghandlerforeningen

Mandag den 2. maj tiltrådte Bo Dybkær som foreningens nye direktør.
Bo vil snarest muligt orientere medlemmerne om sine planer for de første måneder i jobbet –
herunder hans plan om at komme rundt i landet og møde et udsnit af medlemmerne personligt.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

2. Bog- og Litteraturpanelets seminar om e-bøger og biblioteker

Panelet afholdt den 3. maj et velbesøgt seminar på Københavns Universitet. Fra
Boghandlerforeningen deltog direktør Bo Dybkær og næstformand Helle Busck Fensvig,
sidstnævnte også som oplægsholder og paneldeltager.
Helles Busck opfordrede i sit indlæg bogbranchens aktører til i fællesskab at udvikle en
markedsstruktur, som lever op til kundernes ønsker og forventninger og samtidig sikrer
fornuftige indtjeningsmuligheder. Hun drog paralleller til filmbranchen, hvor det i langt højere
grad er lykkedes at tilpasse markedsstrukturen til nye teknologier, samtidig med at kunderne
kender og accepterer de vilkår, der gælder for forbrug af filmoplevelser.
Blandt de øvrige oplæg er det værd at nævne Elena Maceviciute, professor ved Borås
Universitet, som gjorde rede for de svenske erfaringer med e-bogsudlån og den markedseffekt,
de har haft.
Se programmet for seminaret her:
http://slks.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Litteratur/Program_for_seminar_den_3._maj.p
df
Information, herunder slides fra seminaret: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

3. Indsendelse af omsætningserklæringer

Vi minder om, at deadline var mandag den 2. maj.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

4. Medlemsnyt

Pr. 1. maj 2016 ændredes ejerforholdene i Bog & idé Fisketorvet A/S, der ejer og driver Bog &
idé Fisketorvet (boghandlernummer 1330). Aktieselskabet blev overtaget af: Christian Pedersen
Holding ApS og M.J. Holding, Holstebro ApS, med 50% til hver. Bag disse virksomheder finder
man Christian Pedersen fra Viborg og Mike Jensen fra Holstebro, der begge er kendt fra
ejerskabet af en række andre boghandler. I forbindelse med denne ændring fratræder Christa
Baltzer Thomsen som daglig leder. Information om den nye daglige leder kommer senere. Mike
Jensen og Christian Pedersen indtræder som direktører efter Ejvind Krogh.
Information: Karin Erfurt, e-mail: karin@bogpost.dk

5. Nyt om ordreaftaler

Vi har indgået nye aftaler om ordrelinjer for:
Forlaget Emija (ISBN-serie: 978-87-998652) med egen ekspedition (Ekspeditionskode:
Egen).
Forventet leveringstid fra modtagelse af ordre: 2 – 5 dage efter modtagelsen
Ved køb over minimumsbeløb leveres uden ekspeditionsgebyr eller forsendelsesgebyr.
Minimumsbeløb: 698.00. Forsendelsesomkostninger tillægges: 62.00.
Forlaget Pil (ISBN-serie: 978-87-93327) med egen ekspedition (Ekspeditionskode: Egen).
Forventet leveringstid fra modtagelse af ordre: Senest 3 dage efter modtagelse
Forsendelsesomkostninger afhænger af forsendelsens vægt.
Forlagenes udgivelser er overført til Bogportalen, og fremover kan du bestille udgivelserne i
såvel BiBi som Bogportalen.
Brug BiBop til at finde alle relevante oplysninger om forlagene (hvornår ordrene afsendes,
kontaktinfo, handelsvilkår, rabatvilkår osv.).
Information: Karin Erfurt, e-mail: karin@bogpost.dk

DdB Nyhedsbrev udsendes af Boghandlerforeningen
Børsen, 1217 København K • ddb@bogpost.dk • www.boghandlerforeningen.dk
Telefon 3254 2255 • mandag – fredag kl. 10.00 – 15.00
Medlemmerne kan til- eller afmelde e-mailadresser således:
Skriv fra den aktuelle e-mail til ddb@bogpost.dk og skriv i emnet enten “Tilmeld DdB
Nyhedsbrev” og boghandlernummer eller “Afmeld DdB Nyhedsbrev” og boghandlernummer.
Derefter til- eller afmeldes afsenderadressen.