DdB Nyhedsbrev 2016.06.01
Information fra Boghandlerforeningen til foreningens medlemmer

Indhold:

1. Husk: Medlemsundersøgelsen
2. Foreningen på rundtur
3. God tilslutning til undersøgelse om Branchetræffet
4. Efterlysning: De sidste omsætningserklæringer
5. Nystartet boghandler fik Blixenprisen

1. Husk: Medlemsundersøgelsen

Boghandlerforeningen har brug for din deltagelse i medlemsundersøgelsen, så bestyrelsen og
ledelsen har et tydeligt mandat i det politiske arbejde, og så foreningen kan tilrette sine systemer
og aktiviteter, så de skaber mest mulig værdi for medlemmerne.
Mange har svaret, men det er nødvendigt, at svarprocenten kommer højere op, hvis den skal
være en solid platform for foreningens arbejde.
På fredag vil de, som endnu ikke har svaret, modtage en e-mail med en gentagelse af denne
opfordring til at prioritere de ca. 15 minutter, det tager at svare. På forhånd tak for hjælpen!
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

2. Foreningen på rundtur

I uge 24 er foreningens direktør, Bo Dybkær, på besøg hos en række af medlemmerne på Fyn, i
Jylland og på Bornholm for at få et bedre indtryk af de udfordringer, der følger med at drive
forskellige former for boghandel i Danmark. Besøgene, som suppleres af lignende besøg på
Sjælland, giver de pågældende medlemmer mulighed for at gå lidt mere i dybden med de emner,
som den igangværende medlemsundersøgelse belyser.
Efter sommerferien vil foreningen orientere om resultaterne af både undersøgelsen og de mange
besøg hos medlemmerne.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

3. God tilslutning til undersøgelse om Branchetræffet

75% af deltagerne i Branchetræffet den 10.-11. maj i Nyborg har svaret på
tilfredshedsundersøgelsen, som blev gennemført umiddelbart efter træffet.
Resultaterne af undersøgelsen vil blive forelagt arrangementsudvalget og arrangørernes
bestyrelser, hvorefter de vil blive tilgængelige på foreningens hjemmeside. Vi sender et link til
resultaterne i en senere udgave af nyhedsbrevet.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

4. Efterlysning: De sidste omsætningserklæringer

En måned efter deadline mangler en række medlemmer stadig at indsende
omsætningserklæringer for 2015.
Som det fremgår af foreningens vedtægter, vil opkrævningerne af disse medlemmers
tillægskontingent derfor – indtil omsætningserklæringen er indsendt – blive baseret på det
foregående års omsætning, tillagt 20%.
Information: Henrik Christensen, e-mail: henrik@bogpost.dk

5. Nystartet boghandler fik Blixenprisen

Ved årets Blixen-prisfest på Det kgl. Bibliotek i København modtog boghandler Pernille Kjær
Stenstrøm prisen som Årets Boghandler. Pernille Kjær Stenstrøms bog-karriere begyndte hos
Arnold Busck, og hun nåede også at drive Bog & Idé på Dalumvej i Odense, før hun i maj
måned sidste år sprang ud med Kjærs Bøger i Klaregade i Odense.
Blixenprisen som Årets Boghandler er på 15.000 kroner, sponseret af FADL’s Forlag.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

DdB Nyhedsbrev udsendes af Boghandlerforeningen
Børsen, 1217 København K • ddb@bogpost.dk • www.boghandlerforeningen.dk
Telefon 3254 2255 • mandag – fredag kl. 10.00 – 15.00
Medlemmerne kan til- eller afmelde e-mailadresser således:
Skriv fra den aktuelle e-mail til ddb@bogpost.dk og skriv i emnet enten “Tilmeld DdB
Nyhedsbrev” og boghandlernummer eller “Afmeld DdB Nyhedsbrev” og boghandlernummer.
Derefter til- eller afmeldes afsenderadressen.