DdB Nyhedsbrev 2016.06.15
Information fra Boghandlerforeningen til foreningens medlemmer

Indhold:

1. God opbakning til medlemsundersøgelsen
2. Ny hjemmeside på vej
3. Importerer du skriveredskaber? Så læs her..
4. Medlemsnyt

1. God opbakning til medlemsundersøgelsen

Over halvdelen af Boghandlerforeningens medlemmer bakkede op om medlemsundersøgelsen
og svarede på de mange spørgsmål om branchen, markedet og foreningens leverancer og service.
Foreningens bestyrelse behandler resultaterne på sit møde den 21. juni, og efter sommerferien vil
resultaterne blive offentliggjort på foreningens hjemmeside.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

2. Ny hjemmeside på vej

Boghandlerforeningens hjemmeside har længe trængt til en opdatering – både visuelt og
indholdsmæssigt. Det får den nu.
Vi forventer at kunne lancere en ny hjemmeside inden udgangen af august måned. Siden får et
friskere design, mere overskuelig navigation og skarpere fokus på dialogen med medlemmerne,
og så bliver den naturligvis ”responsiv” – det vil sige, at den fungerer lige godt på pc, tablet og
smartphone.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

3. Importerer du skriveredskaber? Så læs her..

Alle danske virksomheder, som producerer eller importerer skriveredskaber, har siden 2014 haft
pligt til at forholde sig til, om disse indeholder eller frigiver nanomaterialer. Hvis de gør, skal de
indberettes til det danske nanoproduktregister.
Miljø- og Fødevareministeriet har bedt Boghandlerforeningen udsende det vedhæftede
informationsbrev til medlemmerne. Bemærk, at hvis du alene sælger skriveredskaber og
hverken er importør eller producent, har du ikke pligt til at foretage dig noget.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

4. Medlemsnyt

Pr. 1. februar 2016 ophørte den filial i Porthusgade 1, 9000 Aalborg som UCN Teknologi &
Business Boghandel (boghandlernummer 8716) hidtil har drevet. Filialen har ikke haft et
selvstændigt boghandlernummer, og al levering, fakturering samt anden kommunikation er sket
via hovedbogladen på: Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV. Butikken på Sofiendalsvej fortsætter
uændret. Evt. spørgsmål i forbindelse med filialens lukning kan rettes til Kim Lemvig Hagerup
e-mail: klh@ucn.dk.
Pr. 30. april 2016 skiftede Bog & idé Aabybro (boghandlernummer 8562) ejer. I praksis er her
tale om at hele anpartsselskabet, der ejede bogladen, blev overtaget af Legekæden Aabybro ApS
(CVR 34 72 73 92). Derfor sker der ingen ændring af boghandlernummer. Klaus Simonsen
varetager ganske som hidtil den daglige ledelse af bogladen.
Pr. 9. juni 2016 leveringsadressen iMusic (leveringsnummer 7310), Sindalsvej 36, 8240 Risskov
etableret. Leveringsadressen ejes og drives af Leveringsadressen ejes og drives af Audion
Visionary Music ApS (CVR 26 79 98 21), der indestår for alle bestillinger fra leveringsnummer
7310. Lone Hoppe varetager den daglige ledelse af såvel hovedbutikken som leveringsdelen.
Fakturaer sendes til iMusic (boghandlernummer 8910), Ryesgade 18, 1. sal, 8000 Aarhus C.
Pr. 15. juni 2016 skifter Bog & idé Herlev (boghandlernummer 5272) ejer. Henvendelser vedr.
afregning efter overdragelsesdatoen bedes rettet til: Indeks Retail Butik A/S, Lundagervej 21,
8722 Hedensted. Evt. spørgsmål kan rettes til Jacob B. Larsen, jbl@i-r.dk. Den nye ejer,
Bergman Bog & idé ApS (CVR 35 41 65 28) viderefører boghandelen som Bergman Bog & idé
Herlev (boghandlernummer 5030), Herlev Bymidte Butikscenter, Postboks 69, 2730 Herlev.
Telefon og telefax fortsætter uændret fra den tidligere ejer imens e-mailadressen ændres til
5030@bogpost.dk. Jesper Vad vil varetage den daglige ledelse, han kan træffes på adressen
5030-jv@bogpost.dk. Såvel kædesamarbejdet med Bog & idé som medlemskabet af
Boghandlerforeningen videreføres af den nye ejer.
Information: Karin Erfurt, e-mail: karin@bogpost.dk

DdB Nyhedsbrev udsendes af Boghandlerforeningen
Børsen, 1217 København K • ddb@bogpost.dk • www.boghandlerforeningen.dk
Telefon 3254 2255 • mandag – fredag kl. 10.00 – 15.00
Medlemmerne kan til- eller afmelde e-mailadresser således:
Skriv fra den aktuelle e-mail til ddb@bogpost.dk og skriv i emnet enten “Tilmeld DdB
Nyhedsbrev” og boghandlernummer eller “Afmeld DdB Nyhedsbrev” og boghandlernummer.
Derefter til- eller afmeldes afsenderadressen.