DdB Nyhedsbrev 2016.06.29
Information fra Boghandlerforeningen til foreningens medlemmer

Indhold:

1. Så er det tid til at melde eleverne til Elevtræf 2016
2. To relevante kurser i august og september
3. Boghandlerforeningen støtter kampagne mod bog-pirateri

1. Så er det tid til at melde eleverne til Elevtræf 2016

Den 27. og 28. september slår Handelsfagskolen i Højbjerg endnu en gang dørene op for det
årlige Elevtræf.
Elevtræffet er for alle boghandlerelever i Danmark – uanset om de er nyansatte eller næsten
færdiguddannede. Deltagelse i træffet er gratis, og arbejdsgiveren modtager refusion af løn og
transport som ved obligatoriske skoleophold, da træffet tæller som et valgfrit specialefag.
Træffet er pakket med faglige input og er derudover en god mulighed for at danne netværk med
andre boghandlerelever på tværs af hold, kæder og geografi.
Programmet rummer i år faglig inspiration om en række forskellige emner – fra brætspil og
børne- og ungdomslitteratur til personligt salg og håndtering af udfordrende kunder. Årets
festmiddag er sponseret af People’s Press, og træffet har desuden modtaget støtte fra Bodil og
Jørgen Munch-Christensens kulturlegat.
Tilmeldingsfrist er 5. september. Læs mere om Elevtræf 2016 på boghandlerforeningens
hjemmeside, www.boghandlerforeningen.dk.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk.

2. To relevante kurser i august og september

Ønsker du at blive bedre klædt på til det personlige salg i butikken, eller vil du have større
glæde og udbytte af boghandlens elever?
Handelsfagskolen i Højbjerg udbyder to spændende kurser, som kan være relevante for mange
medlemmer: ”Praktikvejledning af EUD-elever” den 24. august og ”Personligt Salg –
Salgsteknik” den 12. og 13. september.
Begge kurser foregår på Handelsfagskolen i Højbjerg. Læs mere om dem på
Boghandlerforeningens hjemmeside, www.boghandlerforeningen.dk.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk.

3. Boghandlerforeningen støtter kampagne mod bog-pirateri

Danske Forlag har indledt et samarbejde med Rettighedsalliancen (en sammenslutning af film-,
musik-, tekst- og designvirksomheder og -organisationer) om at lancere oplysningsmateriale, der
kan bruges i kampen mod ulovlig digital deling af bøger.
Den ulovlige deling er især udbredt i uddannelsessektoren og er også et stort problem for en
række af Boghandlerforeningens medlemmer, og Boghandlerforeningen har derfor besluttet at
støtte initiativet.
Materialet skal fungere som et informationsværktøj, der kan anvendes af alle, som ønsker at gøre
en indsats mod pirateriet. Det er planen at designe materialet, så det låner koncepter fra en større
kampagne mod ulovlig deling af film, som Nordisk Film har taget initiativ til.
Hvis nogen af Boghandlerforeningens medlemmer skulle ønske selv at bidrage til kampagnens
udbredelse og gennemslagskraft, kan en sådan støtte videreformidles via Boghandlerforeningen.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk.

DdB Nyhedsbrev udsendes af Boghandlerforeningen
Børsen, 1217 København K • ddb@bogpost.dk • www.boghandlerforeningen.dk
Telefon 3254 2255 • mandag – fredag kl. 10.00 – 15.00
Medlemmerne kan til- eller afmelde e-mailadresser således:
Skriv fra den aktuelle e-mail til ddb@bogpost.dk og skriv i emnet enten “Tilmeld DdB
Nyhedsbrev” og boghandlernummer eller “Afmeld DdB Nyhedsbrev” og boghandlernummer.
Derefter til- eller afmeldes afsenderadressen.