DdB Nyhedsbrev 2016.07.15
Information fra Boghandlerforeningen til foreningens medlemmer

Indhold:

1. Frist for ansøgninger om støtte fra Uglevirke
2. Studerende tilbyder gratis klima-konsulentarbejde
3. Sekretariatets telefonbetjening i sommerferieperioden

1. Frist for ansøgninger om støtte fra Uglevirke

Den 1. august er der frist for ansøgninger om støtte fra foreningen Uglevirkes midler til
uddannelse, studierejser og sociale formål.
Uglevirke yder økonomisk støtte til uddannelse, studierejser mv. Der er særlig fokus på at støtte
personer, som ønsker at kvalificere sig til en lederstilling i bogbranchen eller til at drive
bogvirksomhed som selvstændige.
Uglevirke yder også mindre økonomiske tilskud til sociale formål – typisk til personer fra
bogbranchen (forlag og boghandlere), som er kommet i økonomisk klemme, f.eks. grundet
virksomhedslukning eller pensionering uden pensionsordning etc. Støtten give i form af
skattefrie legater på op til 10.000 kroner.
Yderligere oplysninger og ansøgningsskema: www.boghandlerforeningen.dk eller direkte link:
www.boghandlerforeningen.dk/stoettemuligheder/foreningen-uglevirke.aspx

2. Studerende tilbyder gratis klima-konsulentarbejde

Kunne I tænke jer at reducere jeres energiforbrug og drivhusgasemissioner, samtidig med at I
sparer penge på bundlinjen? Københavns Universitet inviterer medlemmerne til at deltage som
partnere i Climate Solutions projektet, hvor kandidatstuderende arbejder sammen i tværfaglige
konsulentteams, som dels foretager en opgørelse over virksomhedens energiforbrug og
drivhusgasemissioner, dels udarbejder en plan for den mest effektive og omkostningseffektive
måde at reducere begge dele.
Yderligere information: www.climate-solutions.dk

3. Sekretariatets telefonbetjening i sommerferieperioden

På grund af ferie kan der i ugerne 29 og 30 være ventetid på at komme igennem til
Boghandlerforeningens sekretariat, især ved middagstid. Bogholderi og IT holder ferie til og
med søndag den 7. august. Vi håber på tålmodighed og forståelse.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk.

Næste nyhedsbrev udkommer onsdag den 10. august

DdB Nyhedsbrev udsendes af Boghandlerforeningen
Børsen, 1217 København K • ddb@bogpost.dk • www.boghandlerforeningen.dk
Telefon 3254 2255 • mandag – fredag kl. 10.00 – 15.00
Medlemmerne kan til- eller afmelde e-mailadresser således:
Skriv fra den aktuelle e-mail til ddb@bogpost.dk og skriv i emnet enten “Tilmeld DdB
Nyhedsbrev” og boghandlernummer eller “Afmeld DdB Nyhedsbrev” og boghandlernummer.
Derefter til- eller afmeldes afsenderadressen.