DdB Nyhedsbrev 2016.08.10
Information fra Boghandlerforeningen til foreningens medlemmer

Indhold:

1. Husk tilmelding til Elevtræf 2016
2. Fribilletter til bogmessen i Frankfurt
3. Nye tilmeldingsfrister til AMU-kurser
4. Frist for ansøgninger om støtte til forfatterarrangementer
5. Nyt om ordreaftaler
6. Medlemsnyt

1. Husk tilmelding til Elevtræf 2016

Den 5. september er sidste frist for at tilmelde elever til årets Elevtræf, som foregår på
Handelsfagskolen i Højbjerg den 27. og 28. september 2016.
Elevtræffet er for alle boghandlerelever i Danmark – uanset om de er nyansatte eller næsten
færdiguddannede. Deltagelse i træffet er gratis, og arbejdsgiveren modtager refusion af løn og
transport som ved obligatoriske skoleophold, da træffet tæller som et valgfrit specialefag.
Træffet er pakket med faglige input og er derudover en god mulighed for at danne netværk med
andre boghandlerelever på tværs af hold, kæder og geografi.
Se hele programmet for Elevtræf 2016 på Boghandlerforeningens hjemmeside,
www.boghandlerforeningen.dk.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

2. Fribilletter til bogmessen i Frankfurt

Igen i år kan Boghandlerforeningen tilbyde medlemmerne fribilletter til frankfurtmessen, som
løber af stabelen i dagene fra den 19.-23. oktober 2016.
Hvis du er interesseret i billetter, skal du sende en mail med angivelse af antallet til
Boghandlerforeningen på adressen ddb@bogpost.dk senest onsdag den 24. august.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

3. Nye tilmeldingsfrister til AMU-kurser

Tilmeldingsfristerne for to tidligere annoncerede AMU-kurser er rykket:
Fristen for tilmelding til kurset ”Personligt Salg – Salgsteknik” er fremrykket en enkelt dag til
mandag den 29. august.
Fristen for tilmelding til kurset ”Praktikvejledning af EUD-elever” er udskudt og udløber på
udsendelsesdagen for dette nyhedsbrev, onsdag den 10. august.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

4. Frist for ansøgninger om støtte til forfatterarrangementer

Den 15. august er der frist for ansøgninger til Statens Kunstfonds Forfattercentrum om støtte til
arrangementer med forfattere eller oversættere.
Formålet med forfattercentrum er at sikre oplæsninger af dansk litteratur i hele landet, og man
kan søge om støtte til to arrangementer pr. ansøgningsfrist. Læs mere om støttemulighederne på
http://www.kunst.dk/kunststoette/puljestamside/tilskud/forfattercentrum/
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

5. Nyt om ordreaftaler

Vi har indgået nye aftaler om ordrelinjer for:
Det Poetiske Bureaus Forlag (ISBN-serie: 978-87-92280, 978-87-93347, 978-87-994686)
med delvis egen ekspedition (Ekspeditionskode: Egen).
Forventet leveringstid fra modtagelse af ordre: Senest 7 dage efter modtagelsen
Forsendelsesomkostninger afhænger af forsendelsens vægt. Ved køb over minimumsbeløb
leveres uden ekspeditionsgebyr eller forsendelsesgebyr. Minimumsbeløb: 500.00.
Forlaget udgivelser er overført til Bogportalen, og fremover kan du bestille udgivelserne i såvel
BiBi som Bogportalen.
Brug BiBop til at finde alle relevante oplysninger om forlaget (hvornår ordrerne afsendes,
kontaktinfo, handelsvilkår, rabatvilkår osv.).
Information: Karin Erfurt, e-mail: karin@bogpost.dk

6. Medlemsnyt

Pr. 15. august 2016 åbner UCC Bogladen (boghandlernummer 6265), Humletorvet 10, 1799
København V, e-mail: poly@polyteknisk.dk Bogladen ejers og drives af Polyteknisk Boghandel
og Forlag A/S (CVR 34 07 26 55), hvor Lise Scharff står bagved.
Al ordreafgivelse, varemodtagelse og fakturering til bogladen sker via Polyteknisk Boghandel,
Anker Engelundsvej 1. 2800 Kgs. Lyngby på boghandlernummer 6265. Det er således ikke en
fejl, når bogladen har samme boghandlernummer som butikken i Kgs. Lyngby. Den har ikke et
selvstændigt nummer.
Pr. 15. august 2016 skifter Frederikssund Bog & idé (boghandlernummer 4670) ejer. Efter 15.
august 2016 bedes alle henvendelser om afregning rettet til Frederikssund Boghandel v/Linda
Sylvest Steffensen, Marievej 20, 4000 Roskilde. Den nye ejer, Bergman Bog & idé ApS (CVR
35 41 65 28) viderefører bogladen som Bergman Bog & idé, Frederikssund
(boghandlernummer 4030), Sillebroen Shoppingcenter, Nygade 1, butik 1.23, 3600
Frederikssund. Telefon og telefax fortsætter uændret fra den tidligere ejer. E-mailadressen
ændres til 4030@bogpost.dk. Linda Sylvest Steffensen vil som souschef varetage den daglige
ledelse sammen med Lars Finne-Larsson, der er driftschef.
Pr. 1. september etableres Rutiner og Ritualer (boghandlernummer 20732), Ordrupvej 48 B,
st.tv., 2920 Charlottenlund. Daglig leder: Louisa Schønnemann Bøttkjær, der også står bagved
Rutiner og Ritualer ApS (CVR 37 69 59 20), som ejer bogladen. Kontaktinformation: telefon
2618 6089 eller e-mail 20732@bogpost.dk. Bogladen er medlem af Boghandlerforeningen.
Information: Karin Erfurt, e-mail: karin@bogpost.dk

DdB Nyhedsbrev udsendes af Boghandlerforeningen
Børsen, 1217 København K • ddb@bogpost.dk • www.boghandlerforeningen.dk
Telefon 3254 2255 • mandag – fredag kl. 10.00 – 15.00
Medlemmerne kan til- eller afmelde e-mailadresser således:
Skriv fra den aktuelle e-mail til ddb@bogpost.dk og skriv i emnet enten “Tilmeld DdB
Nyhedsbrev” og boghandlernummer eller “Afmeld DdB Nyhedsbrev” og boghandlernummer.
Derefter til- eller afmeldes afsenderadressen.