kommercielle-foersteudgaver-2009-16-600x322Bog- og Litteraturpanelet, som blev nedsat af daværende kulturminister Marianne Jelved i 2014, har netop offentliggjort sin seneste årsrapport – om ”Bogen og Litteraturens Vilkår 2016”.

Rapporten tager temperaturen på produktion, distribution og forbrug af bøger i Danmark og drager enkelte sammenligninger til bl.a. det øvrige skandinaviske bogmarked.

Både Boghandlerforeningen og Danske Forlag har bidraget til årsrapporten med statistisk materiale, som Bog- & Litteraturpanelet har suppleret med oplysninger fra bl.a. Danmarks Statistik og bibliotekerne.

Et meget overordnet resume af rapportens indhold, set med boghandlerbriller, viser blandt andet, at:

 • For de trykte bøgers vedkommende er produktionen af ny dansk skønlitteratur steget med mere end 50% siden 2009, mens produktionen af oversat skønlitteratur og faglitteratur cirka er på niveau med 2009, dog med en svag fremgang for dansk faglitteratur. Der er en svag stigende tendens de seneste to år for trykte bøger samlet set.
 • Antallet af udgivere stiger fortsat, bl.a. drevet af selv- og medudgivere. De seneste ti år er antallet af udgivere af skønlitteratur vokset med næsten 48%, og der var i 2015 155 udgivere af børne- og ungdomslitteratur, det højeste tal nogensinde.
 • Lydbøger har overhalet e-bøger, både i forlagenes omsætning og i antal udlån via E-Reolen. Med hensyn til salget af e-bøger er kurven fladet ud, endda med et svagt fald til følge. 60% af danskerne læser aldrig e-bøger, mens lidt over 9% gør det hver uge – dermed ligger Danmark i front i skandinavisk sammenhæng, når det gælder læsning af e-bøger.
 • Den fysiske boghandels markedsandel er stadig svagt faldende, samlet set. Boghandlerne sælger 35% af skønlitteraturen, men i omegnen af 45% af både fag- og børne- og undgomslitteraturen. Boghandlerforeningens egen årlige undersøgelse, Danskernes Bogkøb, viser, at 49% af dansker gjorde deres seneste bogkøb i en fysisk boghandel.
 • På bibliotekerne er der de senere år blevet ryddet op på hylderne. Der er forsvundet 40.000 titler, men mange nye er kommet til, og samlet set er udbuddet af titler vokset med ca. 1.000 – omend der nu generelt ligger færre eksemplarer af hver titel på bibliotekerne end tidligere.
 • Den generelle tendens har i mange år været faldende bogbestand og faldende udlån på bibliotekerne, men på grund af udlån via E-Reolen er der tegn på, at udlånskurven nu muligvis flader ud.
 • Interessant for boghandlerne og forlagene er, at der for hver bog, der sælges, udlånes stadig flere. For hver fysiske bog og lydbog, der blev solgt i 2015, blev der udlånt 2,15 bøger på bibliotekerne, en stigning på ca. 8% i forhold til 2014. Hvis man se på e-bøgerne, er tendensen endnu tydeligere: for hver e-bog og netlydbog, der blev solgt i 2015, blev der udlånt 0,91 – en stigning på ca. 21% i forhold til 2014.
 • Hvem læser bøgerne? Tallene i Bog- & Litteraturpanelets rapport viser ikke nogen overraskende udviklinger. Læsningen af skønlitteratur er stabil, faglitteratur er i stigning. Kvinder er langt de hyppigste læsere af skønlitteratur, mens lidt flere mænd end kvinder læser faglitteratur – begge køn læser dog lidt mere af det.
 • De 20-29-årige læser mindst skønlitteratur, og først når de nærmer sig 40, er de igen på niveau med de 15-19-årige, hvorefter deres læsning stiger støt resten af livet. Faglitteratur læses mest af de 15-29-årige, hvorefter læsningen falder støt resten af livet.

Hvis du har lyst til selv at dykke ned i Bog- og Litteraturpanelets årsrapport, kan du læse den her.

Kommende initiativer fra Bog- og Litteraturpanelet: 

 • en analyse af danske forfatteres økonomiske
  forhold vil belyse det materielle grundlag for
  selve produktionen af fag- og skønlitteratur
  samt oversættelsen af litteratur
 • en analyse af boghandleres og supermarkeders
  bogsortiment vil give grundlag for at
  vurdere og sammenligne volumen og genremæssig
  diversitet hos de to typer forhandlere
 • et seminar den 6. december 2016 om kvalitetskriterier
  i vurderingen af litteratur vil
  bl.a. belyse de etablerede anmelderes forståelser
  af kvalitet og anmeldelsers betydning for
  danskernes valg af litteratur
 • en udredning af eksisterende statistiske kilder
  til belysning af læsning af bøger i Norden
  vil skabe et første grundlag for at vurdere
  danskernes læsning i et komparativt perspektiv
  samt give afsæt for anbefalinger til en
  bedre dansk og nordisk statistik for læsning
  af bøger.