I forbindelse med Folketingets åbning har regeringen fremlagt sit lovprogram for 2016-17. Specielt to kommende lovforslag er interessante set med boghandlerbriller: Dels et kommende forslag om ændringer af erhvervslejeloven, dels et forslag om ændring af planloven.

Mht. erhvervslejeloven nævner regeringen allerede nu to elementer: dels et ønske om mere gennemsigtighed for at bekæmpe skjulte huslejerabatter, som kan være med til at presse lejepriserne op – det lyder umiddelbart positivt. Dels et ønske om at indføre muligheden for tidsbegrænsede lejemål – det kan have klart negative konsekvenser for foreningens medlemmer.

Når der foreligger mere detaljeret information, vil vi vende tilbage til lovforslagene her på hjemmesiden og i nyhedsbrevet.

Se regeringens lovprogram for 2016-2017 her.

Se lovprogrammet med Dansk Erhvervs kommentarer her.