I Københavns Byrets dom vedr. fogedforbud mod salg og gengivelse af bogen “Syv år for PET” nævnes i alt 99 boghandlere og kædevirksomheder, som pålægges sagsomkostninger.

En hurtig gennemgang af listen afslører, at den domineres af Bog&Idé-butikker og butikker fra de øvrige kæder under Indeks Retail. Arnold Busck-kæden er kun repræsenteret med virksomhedens hovedadresse, det samme gælder Academic Books. Fra Kon-Tur-kæden optræder kun tre boghandlere på listen, som bl.a. også omfatter to internetboghandeler.

Det er ikke blevet oplyst, hvordan PET har sammenfattet listen, og ifølge de oplysninger, Boghandlerforeningen har indsamlet, optræder der boghandeler på listen, som end ikke har bestilt den omtalte bog.

I de meddelelser med krav om betaling af sagsomkostninger, som er blevet udsendt til de 99 på listen, angives en betalingsfrist på 14 dage. Boghandlerforeningen opfordrer dog medlemmerne til at holde nøje øje med omtalen af sagen, idet PET – hvis det bliver besluttet at droppe fogedforbudet – kan vælge at frafalde kravene om betaling af sagsomkostninger.

Under alle omstændigheder stiller foreningen sig stærkt kritisk over for, om man kan blive betragtet som part i en sag alene på baggrund af, at man har bestilt en bog hjem med henblik på at sælge den fra udgivelsesdagen – i dette tilfælde den 17. oktober. Eller, for den sags skyld, hvis man slet ikke har bestilt bogen.

Vi vil følge sagen nøje i de kommende dage og vende tilbage med mere nyt, når det er muligt.