PET overdrog den 11. oktober sagen om bogen ”Syv år for PET, Jakob Scharfs tid” til Københavns Politi. PET begrunder skridtet med, at “det er PET’s vurdering, at bogen, der bl.a. bygger på interviews med tidligere chef for PET Jakob Scharf, indeholder oplysninger fra Jakob Scharf, som er omfattet af hans tavshedspligt. Det er således PET’s opfattelse, at Jakob Scharf kan have overtrådt straffelovens § 152 ved at videregive oplysningerne til brug for bogen, og at forfatter og forlag kan have gjort sig skyldig i medvirken hertil”.

Det er PETs opfattelse, at bl.a. boghandlere, som solgte eksemplarer af bogen, efter at fogedforbudet trådte i kraft, kan have overtrådt straffelovens § 152 d ved at videregive de pågældende oplysninger. Foreløbig annoncerer PET, at tjenesten vil anlægge sag mod Politiken for offentliggørelsen af bogens indhold.

Det har tidligere været oplyst (se bl.a. den foregående artikel her på siden), at PET ville bede Københavns Byret annullere fogedforbudet, da bl.a. Politikens offentliggørelse havde gjort en håndhævelse af forbuddet umulig. Men PETs anmodning rummer iflg. TV2 den detalje, at annulleringen først gælder fra søndag den 9. oktober klokken 3.12 – hvilket altså er efter, at abonnenterne på Politiken kunne læse den elektroniske udgave af søndagsavisen på nettet.

Hvis boghandlere har solgt bogen mellem tidspunktet for byrettens beslutning om fogedforbud – natten mellem fredag den 7. og lørdag den 8. oktober kl. 02.10 – og tidspunktet for annulleringen af forbuddet – natten mellem lørdag den 8. oktober og søndag den 9. oktober kl. 03.12 – kan disse boghandlere ifølge TV2 altså potentielt have overtrådt loven og dermed være hjemfaldne til straf efter § 152 d.  Straffen for overtrædelse af § 152 d er den samme som for overtrædelse af § 152: I udgangspunktet bøde eller fængsel indtil seks måneder – og i grovere tilfælde fængsel indtil to år.