uddannelsen4Uddannelsen foregår i din boghandel, suppleret med kurser på boghandlerlinjen på Handelsfagskolen i Odder.
Boghandleruddannelsen er en såkaldt ‘Salgsassistent med profil’-uddannelse. Det betyder i praksis en uddannelse fra handelsskolen, en elevtid i en boghandel og kurser på Handelsfagskolen.
Din uddannelse til boghandler varer mellem to og fire år, – afhængigt af din forudgående grunduddannelse, gymnasium og/eller handelsskole. Og du får løn under uddannelsen.
På Handelsfagskolen deltager du på fire moduler af hver to ugers varighed. Nedenfor kan du læse mere om de forskellige moduler. Uddannelsen afsluttes med en fagprøve, som du selv vælger emnet for, og når den er bestået, er du uddannet boghandler.

Modul 1: Branche, koncept, salg og produkt

Hovedemner:

 • Branchestruktur
 • Konceptforståelse
 • Personligt salg
 • Skønlitteratur
  – genrer
  – litteraturhistorie
  – forfatterskaber
  – klassikere
  – tendenser
  – forlag
 • Evaluering

Her er, hvad du lærer:

Du får kendskab til:
– Branche- og kædestruktur
– Principper for opbygning af delkoncepter i boghandlen
– Varedeklaration og lovgivning
– Afsætningsmuligheder i forhold til kundegrupper og konkurrenter
– Perioder i dansk litteraturhistorie
– Udvalgte forfatterskaber
– Udvalgte klassikere

Du kan anvende:
– Konceptmodellen
– Metoder til personligt salg
– Værktøjer til salgsfremmende vareplacering
– Metoder til varepræsentation og salgsfremmende aktiviteter
– Tendenser inden for skønlitteratur
– Viden om forlag og udgivelsesprofiler
– Metoder til at formidle viden og læseoplevelser

Du behersker:
– Metoder til dialog med kunder ved betjening og rådgivning
– Sammenhæng mellem vareplacering, varepræsentation og koncept
– Skønlitterære genrer
– Vurdering af skønlitterære værker i forhold til genre, målgruppe og salgsargumenter
– Dialog med og vejledning af kunden omkring skønlitteratur

Modul 2: Produkt

Hovedemner:

 • Resultatopgørelse og balance
 • Butikkens omkostninger
 • Priskalkulation
 • Nøgletal
 • Faglitteratur
  – karakteristika
  – typer og emner
  – grundsortiment
  – brugervenlighed
  – forlag
 • Evaluering

Her er, hvad du lærer:

Du har kendskab til:
– Salgsdata, salgsstatistikker og nøgletal for salg
– Metoder til status, svindkontrol og svindanalyse
– Metoder til budgetlægning og budgetopfølgning
– Økonomiske nøgletal til løbende kontrol og opfølgning
– Aktuelle forlag
– Tendenser indenfor faglitteratur

Du kan anvende:
– Salgs- og betalingsbetingelser
– Metoder og værktøjer til varebestilling og disponering
– Økonomiske nøgletal til løbende kontrol og regulering
– Elektroniske hjælpemidler til økonomistyring
– Metoder til at løse enkle regnskabsmæssige opgaver
– Viden om udvalgte, tidstypiske fagbøger
– Principper for inddeling af fagbøger i emner og typer
– Vurdering af en fagbogs brugervenlighed

Du behersker:
– Salgs- og betalingsbetingelser
– Metoder til vurdering af varebeholdning, herunder pris og aktualitet
– Kassebetjening, -opgørelse og -afstemning
– Kontrol ved varemodtagelse og håndtering af emballage og produkter
– Metoder til at finde viden og inspiration om fagbøger
– Vurdering af fagbøger i forhold til emne, målgruppe og salgsargumenter
– Dialog med og vejledning af kunden omkring faglitteratur

Modul 3: Markedsføring, koncept og produkt

Hovedemner:

 • Markedsføring
 • Målgrupper og medievalg
 • Udformning af reklamebudskaber
 • Visuel merchandising
 • Markedsføringsloven
 • Børne- og ungdomslitteratur
  – børnelitteraturhistorie
  – klassikere
  – udvalgte forfatterskaber
  – udvalgte illustratorer
  – aktuelle udgivelser og tendenser
  – genrer og kategorier
  – aldersplacering
 • Evaluering

Her er, hvad du lærer:

Du har kendskab til:
– Segmenteringsproces og målgruppebeskrivelse
– Valg af medier i forhold til pris, målgruppe og tilgængelighed
– Markedsundersøgelse og kundeundersøgelse
– Reklamebudskab: layout, farver, tekst, budskab og logo
-Børnelitteraturhistorie
– Klassikere inden for børnelitteratur

Du kan anvende:
– Viden om intern og ekstern markedsføring i butikken
– Viden om planlægning i forbindelse med markedsføringskampagner, herunder valg og udformning af relevante medier
– Viden om værktøjer til salgsfremmende vareplacering
– Tendenser inden for børne- og ungdomslitteratur
– Aktuelle forfattere og illustratorer
– Viden om aldersplacering af børnelitteratur

Du behersker:
– Viden om valg af medier i forhold til målgruppesammensætning
– Metoder til sortimentssammensætning i udvalgte vareområder i forbindelse
– kampagner i butikkenVurdering af børne- og ungdomslitteraturi forhold til genre, målgruppe og salgsargumenter
– Dialog med og vejledning af kunden omkring børne- og ungdomslitteratur

Modul 4: Drift

Hovedemner:

 • Nonbook varer
  – skriveredskaber
  – skoletilbehør
  – kontorartikler
  – teknikartikler
  – trend- og sæsonvarer
  – brætspil
  – papir, kuverter, arkivering
 • Forberedelse til fagprøve
 • Ekskursion

Her er, hvad du lærer:

Du har kendskab til:
– Producenter og leverandører af non book varer og kontorartikler
– Trends indenfor nonbook varer og kontorartikler

Du kan anvende:
– Produktviden om nonbook varer og kontorartikler

Du behersker:
– Formidling af væsentlige produktinformationer om non book varer og kontorartikler
– Vurdering af specifikke produkter i forhold til type, målgruppe og salgsargumenter
– Værktøjer til personlig planlægning og styring af fagprøveprojekt