DdB Nyhedsbrev 2016.10.05

Information fra Boghandlerforeningen til foreningens medlemmer

Indhold:
1. Bog- & Litteraturpanelets årsrapport 2016 er udkommet
2. Regeringens lovprogram er offentliggjort
3. Ny mulighed for fribilletter til Bogmessen i Frankfurt
4. Medlemsnyt

1. Bog- & Litteraturpanelets årsrapport 2016 er udkommet
Bog- og Litteraturpanelet, som blev nedsat af daværende kulturminister Marianne Jelved i 2014, har netop offentliggjort sin seneste årsrapport – om ”Bogen og Litteraturens Vilkår 2016”.
Rapporten tager temperaturen på produktion, distribution og forbrug af bøger i Danmark og drager enkelte sammenligninger til bl.a. det øvrige skandinaviske bogmarked.
Både Boghandlerforeningen og Danske Forlag har bidraget til årsrapporten med statistisk materiale, som Bog- & Litteraturpanelet har suppleret med oplysninger fra bl.a. Danmarks Statistik og bibliotekerne.
Du kan læse en sammenfatning af en række af de vigtigste punkter i rapporten på foreningens hjemmeside: www.boghandlerforeningen.dk, hvor du også kan downloade hele rapporten.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

2. Regeringens lovprogram er offentliggjort
I forbindelse med Folketingets åbning har regeringen fremlagt sit lovprogram for 2016-17. Specielt to kommende lovforslag er interessante set med boghandlerbriller: Dels et kommende forslag om ændringer af erhvervslejeloven, dels et forslag om ændring af planloven.
Mht. erhvervslejeloven nævner regeringen allerede nu to elementer: dels et ønske om mere gennemsigtighed for at bekæmpe skjulte huslejerabatter, som kan være med til at presse lejepriserne op – det lyder umiddelbart positivt. Dels et ønske om at indføre muligheden for tidsbegrænsede lejemål – det kan have klart negative konsekvenser for foreningens medlemmer.
Når der foreligger mere detaljeret information, vil vi vende tilbage til lovforslagene her i nyhedsbrevet og på foreningens hjemmeside.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

3. Ny mulighed for fribilletter til Bogmessen i Frankfurt
Nåede du ikke at få bestilt fribilletter til Frankfurt, da vi annoncerede dem tidligere på året? Foreningen har fået mulighed for at tilbyde yderligere billetter, direkte fra messearrangørerne. Send en mail til ddb@bogpost.dk, hvor du opgiver det ønskede antal billetter. Deadline: torsdag den 13. oktober kl. 16.00.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

4. Medlemsnyt
Pr. 1. oktober 2016 flyttede Bog & idé Esbjerg (boghandlernummer 4435) ind i nye og større lokaler på Kongensgade 23 C, 6700 Esbjerg. Førhen var adressen Kongensgade 68 A, 6700 Esbjerg. Bemærk desuden af telefon 7675 8060 og fax 7675 8061 er udgået. Det nye nummer er 6080 1121. Endelig er Søren Bill Jensen udtrådt af ledelsen og ejerskabet pr. 1. august 2016.
Pr. 1. oktober 2016 skiftede Bogcentret i Hadsten ApS (boghandlernr. 5022), Hadsten Centret, Postboks 84, 8370 Hadsten, og boghandlernummeret er derfor ophørt. Efter 30. september 2016 bedes alle henvendelser vedr. afregninger rettet til Bogcentret i Hadsten ApS, Hadsten Centret, Nørregade 4, 8370 Hadsten att. Esben Hammer, e-mail esbenhammer@gmail.com
Pr.1. oktober etableredes Bogormen Hadsten (boghandlernr. 5044), Hadsten Centret, Nørregade 4, 8370 Hadsten. Her er tale om en videreførelse af Bogcentret i Hadsten. Telefon og telefax fortsætter uændret fra den tidligere ejer. E-mailadressen ændres til mail@bogormenhadsten.dk Bogladen ejes af Kannerup ApS (CVR 37 99 91 13), som Marie-Louise Kannerup står bag. Man vil fortsat kunne møde Esben Hammer i butikken efter ejerskiftet. Bogormen Hadsten indgår i kædesamarbejdet hos Bøger & papir, ligesom medlemskabet af Boghandlerforeningen videreføres fra den tidligere ejer.
Pr. 1. oktober 2016 skiftede Bog & idé Glostrup (boghandlernummer 4730), Glostrup Shoppingcenter 6, 2600 Glostrup, og boghandlernummeret er derfor ophørt. Efter 30. september 2016 bedes alle henvendelser vedr. afregninger rettet til Amager Bog & ide A/S, Amager Centret 103, 2300 København S tlf. 3254 3666 att. Dorte Clausen eller Ejvind Krogh eller e-mail amager@bogpost.dk
Pr.1. oktober etableredes Bog & idé Glostrup (boghandlernummer 4740), Glostrup Shoppingcenter 6, 2600 Glostrup, som en videreførelse af det tidligere boghandlernummer. Telefon fortsætter uændret fra den tidligere ejer. E-mailadressen ændres til 4740@bogpost.dk Bogladen ejes af R&S Madsen ApS (CVR 21 43 22 88), som Sven og Rasmus Madsen står bag. Bogladen indgår i kædesamarbejdet hos Bog & idé, ligesom medlemskabet af Boghandlerforeningen videreføres fra den tidligere ejer.
Information: Karin Erfurt, e-mail: karin@bogpost.dk

DdB Nyhedsbrev udsendes af Boghandlerforeningen
Børsen, 1217 København K • ddb@bogpost.dk • www.boghandlerforeningen.dk
Telefon 3254 2255 • mandag – fredag kl. 10.00 – 15.00
Medlemmerne kan til- eller afmelde e-mailadresser således:
Skriv fra den aktuelle e-mail til ddb@bogpost.dk og skriv i emnet enten “Tilmeld DdB Nyhedsbrev” og boghandlernummer eller “Afmeld DdB Nyhedsbrev” og boghandlernummer. Derefter til- eller afmeldes afsenderadressen.