DdB Nyhedsbrev 2016.11.16

Information fra Boghandlerforeningen til foreningens medlemmer

Indhold:
1. Julehandelen tegner en smule bedre i år
2. Bog- & Litteraturpanelet præsenterer rapport
3. Ændringer i erhvervslejeloven ventes vedtaget før jul
4. EU-dom sidestiller trykte bøger og e-bøger på bibliotekerne

1. Julehandelen tegner en smule bedre i år
Ifølge Dansk Erhvervs jule-prognose vil danskerne i gennemsnit bruge lidt flere kroner på julen i
år end i 2015, hvorved den samlede julehandel kan snige sig op på 8,3 milliarder kroner. Og op
til 22% af julehandelen forventes at ske på nettet, skriver Dansk Erhverv i juleprognosen, som
kan ses her: http://www.danskerhverv.dk/Nyheder/Documents/2016-bilag/Perspektiv-2016-
22.pdf.
Tal fra FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel, bekræfter dette. Knap seks ud af ti danskere
vil købe nogle af julegaverne på nettet – sidste år var det kun halvdelen, der havde den intention,
viser FDIHs jule-undersøgelse. Den viser også, at det er hyggestemningen, kombineret med
større sikkerhed for, at gaverne nemt kan byttes, som trækker folk til de fysiske butikker i ugerne
op til jul. Se FDIHs jule-undersøgelse her:
https://www.fdih.dk/umbraco/surface/download/get?id=7026.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

2. Bog- & Litteraturpanelet præsenterer rapport
Torsdag den 17. november kl. 13.00 præsenterer Bog- og Litteraturpanelet dets seneste rapport,
”Danske Forfatteres og Oversætteres Økonomiske Levevilkår”, ved et arrangement i
Kulturstyrelsen.
Se mere på http://slks.dk/presse-nyt/biblioteker/2016/reminder-oekonomiske-vilkaar-forforfattere-
og-oversaettere-i-danmark/
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

3. Ændringer i erhvervslejeloven ventes vedtaget før jul
Regeringens bebudede ændringer i erhvervslejeloven, som blandt andet vil åbne op for
tidsbegrænsede butikslejemål, har nu været i høring. Både Dansk Erhverv, Dansk Detail og De
Samvirkende Købmænd har protesteret imod ændringerne, som vurderes at være ensidigt til
fordel for udlejerne og vil kunne gøre det mindre attraktivt for butiksejere at investere langsigtet
i butikken.
Læs mere om lovforslaget her: http://www.danskerhverv.dk/Nyheder/Sider/Ny-erhvervslejelovkan-
koste-smaa-erhvervsdrivende-dyrt.aspx.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

4. EU-dom sidestiller trykte bøger og e-bøger på bibliotekerne
Der er faldet dom ved EU-domstolen vedrørende bibliotekers adgang til udlån af e-bøger. Ifølge dommen kan e-bøger sidestilles med trykte bøger, hvis de ligesom de trykte bøger udlånes efter ”ét eksemplar – én låner”-modellen, og hvis forfatteren modtager kompensation.
Dommen kan betyde, at EU-landenes nationale parlamenter med henvisning til EU-retten kan gennemføre lovgivning, som tvinger forlagene til at sælge e-bøger til bibliotekerne – på lige fod med de trykte bøger.
Herhjemme har regeringen allerede i sit lovprogram taget initiativ til at sikre, at der for fremtiden også bliver betalt biblioteksafgift for e-bøger. Det konkrete lovforslag herom ventes fremlagt i februar 2017.
På europæisk plan har EIBF, den europæiske boghandlersammenslutning, som også Boghandlerforeningen er medlem af, protesteret over dommen, som de mener udgør en trussel mod det endnu umodne kommercielle marked for e-bøger. Også Danske Forlag har reageret og kalder i en artikel i dagbladet Politiken EU-dommen ”aktivistisk”, idet Danske Forlag mener, at forlagene også i fremtiden bør kunne forhandle sig til rette med bibliotekerne om vilkårene for udlån af e-bøger.
Se EU-domstolens pressemeddelelse om dommen her: http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-11/cp160123en.pdf.
Se Politikens omtale af sagen her: http://politiken.dk/kultur/boger/ECE3470677/biblioteker-bruger-bogdom-som-nyt-vaaben/.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

DdB Nyhedsbrev udsendes af Boghandlerforeningen
Børsen, 1217 København K • ddb@bogpost.dk • www.boghandlerforeningen.dk
Telefon 3254 2255 • mandag – fredag kl. 10.00 – 15.00
Medlemmerne kan til- eller afmelde e-mailadresser således:
Skriv fra den aktuelle e-mail til ddb@bogpost.dk og skriv i emnet enten “Tilmeld DdB Nyhedsbrev” og boghandlernummer eller “Afmeld DdB Nyhedsbrev” og boghandlernummer. Derefter til- eller afmeldes afsenderadressen.