Den nye erhvervsminister, Brian Mikkelsen (K), har som én af sine første embedshandlinger fremsat et ændringsforslag til det forslag til ny erhvervslejelov, som hans forgænger, Troels Lund Poulsen (V) havde fremsat.

Hvis ændringsforslaget bliver vedtaget, fjernes den nye lovs bestemmelser om tidsbegrænsede erhvervslejemål. Netop dén del af lovforslaget har vakt stor kritik, fordi tidsbegrænsede lejeaftaler kan true især de mindre og mellemstore uafhængige butikker, herunder boghandlerne.

I forvejen havde Dansk Folkeparti – med henvisning til netop dette spørgsmål – tilkendegivet, at partiet ikke kunne støtte loven i dens oprindelige udformning.