DdB Nyhedsbrev 2016.12.14
Information fra Boghandlerforeningen til foreningens medlemmer

Indhold:
1. Støtte til uddannelse, studierejse og sociale formål
2. Sekretariatets bemanding i uge 52
3. Glædelig jul og godt nytår
4. Medlemsnyt
5. Nyt om ordreaftaler

1. Støtte til uddannelse, studierejse og sociale formål
Ansøgninger om tilskud til almene brancheformål, efter- eller videreuddannelse, aktiviteter, studierejser mv. indsendes inden 1. februar 2017 på ansøgningsskemaer, der findes på www.boghandlerforeningen.dk. – se under ’støttemuligheder’.
Foreningen Uglevirkes Uddannelseslegat og Tilskud til sociale formål har nu begge 2 årlige ansøgningsfrister, nemlig 1. august og 1. februar. Uglevirke kan dog også behandle ad hoc ansøgninger, hvis ansøgningerne ikke har kunnet indpasses til ansøgningsfristerne. Støtten er begrænset til ansøgere med tilknytning til bogbranchen.
Også mulighed for at sociale tilskud til ’trængende’ personer i bogbranchen.
Foreningen Uglevirke har også mulighed for at yde mindre økonomiske tilskud til personer fra bogbranchen (forlag og boghandlere), som er kommet i økonomisk klemme, f.eks. grundet virksomhedslukning eller pensionering uden pensionsordning etc. for så vidt de pågældende måtte have behov for støtte på kortere eller længere sigt. Ansøgning sker på en særlig ansøgningsblanket, der findes på hjemmesiden, som beskrevet ovenfor.
Næste ansøgningsfrist for sociale legater er også 1. februar 2017. Ansøgere kan dog normalt kun søge om tilskud en gang pr. kalenderår. Uglevirke har typisk mulighed for at yde et legat på op til kr. 10.000, som for modtagerne er skattefrie.
Hvis du er vidende om personer fra bogbranchen, der kan være i en aktuel trangssituation, der kunne berettige til et Uglevirke-legat, må du meget gerne henlede deres opmærksomhed på Uglevirke.
Læs mere om Foreningen Uglevirke på www.danskeforlag.dk og på www.boghandlerforeningen.dk
Information: Kontakt Uglevirke pr. mail: uglevirke@bogpost.dk

2. Sekretariatets bemanding i uge 52
På hverdagene i uge 52 (tirsdag den 27. til fredag den 30. december 2016) vil foreningens sekretariat ikke være fuldt bemandet. IT og bogholderi vil være bemandet, men der kan forekomme ventetid på telefonerne, især omkring frokosttid.

3. Glædelig jul og godt nytår!
Dette er det sidste nyhedsbrev i 2016. Nyhedsbrevet udsendes første gang i det nye år onsdag den 4. januar 2017.
Foreningen ønsker alle medlemmer en glædelig og fredfyldt jul og et godt og lykkebringende nytår.

4. Medlemsnyt
Pr. 1. november 2016 har Susanne Jørgensen (sanne@boghandelen.sdu.dk) overtaget den daglige ledelse af Studenterboghandelen v/ Syddansk Universitet Kolding (boghandlernummer 6081) efter, at Anne Jelsbak Pedersen fratrådte sin stilling den 31. oktober 2016. Herefter ændres boghandelens e-mailadresse til kolding@boghandel.sdu.dk.
Alle andre informationer er uændrede.
Pr. 1. januar 2017 skifter Atuagkat Bog & idé (boghandlernummer 9076) navn og kædesamarbejde. Fremover hedder boghandelen Atuagkat Boghandel ApS og indgår i kædesamarbejdet hos BOGhandleren. Alle andre informationer er uændrede.
Pr. 1. januar 2017 skifter Bog & idé Lyngby (boghandlernummer 6240) navn og kædesamarbejde. Fremover hedder boghandelen BOGhandleren Lyngby og indgår i kædesamarbejdet hos BOGhandleren. Alle andre informationer er uændrede.
Pr. 1. januar 2017 skifter Bog & idé Frederiksberg (boghandlernummer 1662) navn og kædesamarbejde. Fremover hedder boghandelen BOGhandleren Frederiksberg og indgår i kædesamarbejdet hos BOGhandleren. Alle andre informationer er uændrede.
Information: Karin Erfurt, e-mail: karin@bogpost.dk

5. Nyt om ordreaftaler
Vi har indgået nye aftaler om ordrelinjer for:
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (ISBN-serie: 978-87-87131) med ekspedition hos Rosendahls-Schultz Distribution A/S (Ekspeditionskode:IHSD).
Forventet leveringstid fra modtagelse af ordre: 2 – 4 dage efter ordremodtagelsen
Fragtfrit.
Forlaget Guld og Grønne Skove (ISBN-serie: 87-990124, 978-87-990124) ekspedition hos Rosendahls-Schultz Distribution A/S (Ekspeditionskode:IHSD).
Forventet leveringstid fra modtagelse af ordre: 2 – 4 dage efter ordremodtagelsen
Fragtfrit.
Forlagenes udgivelser er overført til Bogportalen, og fremover kan du bestille udgivelserne i såvel BiBi som Bogportalen.
Brug BiBop til at finde alle relevante oplysninger om forlaget (hvornår ordrerne afsendes, kontaktinfo, handelsvilkår, rabatvilkår osv.).
Information: Karin Erfurt, e-mail: karin@bogpost.dk

DdB Nyhedsbrev udsendes af Boghandlerforeningen
Børsen, 1217 København K • ddb@bogpost.dk • www.boghandlerforeningen.dk
Telefon 3254 2255 • mandag – fredag kl. 10.00 – 15.00
Medlemmerne kan til- eller afmelde e-mailadresser således:
Skriv fra den aktuelle e-mail til ddb@bogpost.dk og skriv i emnet enten “Tilmeld DdB Nyhedsbrev” og bog¬hand¬ler¬num¬mer eller “Afmeld DdB Nyhedsbrev” og boghandlernummer. Derefter til- eller afmeldes af¬sen¬der¬adressen.