DdB Nyhedsbrev 2017.01.04
Information fra Boghandlerforeningen til foreningens medlemmer

Indhold:
1. Godt nytår!
2. Kvartalsfakturaer for IT-ydelser
3. Overenskomstforhandlingerne 2017
4. DSK arrangerer Christiansborg-konference om sikre butikker
5. Medlemsnyt
6. Nyt om ordreaftaler

1. Godt Nytår!
Boghandlerforeningen ønsker alle sine medlemmer et godt nytår. Fra foreningens side vil vi i løbet af året på forskellig vis søge at gøre livet lidt lettere for medlemmerne ved at forenkle bl.a. indberetningen af omsætningserklæringer og ved at nedbringe antallet af fakturaer for foreningens ydelser og abonnementsordninger, som beskrevet under punkt 2 i dette nyhedsbrev.
Boghandlerforeningens bestyrelse besluttede i forbindelse med budgetlægningen for 2017 endnu en gang at undlade en regulering af kontingentet. Grundkontingentet for medlemsskab af foreningen har dermed ikke være reguleret siden 90’erne. Når man tager den almindelige prisudvikling i betragtning, er det ensbetydende med, at det siden da er blevet godt en tredjedel billigere at være medlem.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

2. Kvartalsfakturaer for IT-ydelser
Som led i en rationalisering af arbejdsgangene i foreningens sekretariat og for at reducere administrationen for medlemmerne overgår Boghandlerforeningen fra dette nytår til udsende fakturaer hvert kvartal for en række ydelser, som tidligere blev faktureret hver måned.
Det gælder abonnementet på BogInfo samt IT-ydelser som dataleverancer, bredbånd, antivirus, EDI og VPN. De fakturaer, som medlemmerne modtager i januar måned, dækker altså ydelserne i hele første kvartal. Til gengæld forlænger foreningen samtidig betalingsfristen til 30 dage.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

3. Overenskomstforhandlingerne 2017
Inden 1. marts skal den nye overenskomst for butiksansatte forhandles på plads. Parterne, HK Handel og Dansk Erhverv Arbejdsgiver, begyndte udvalgsarbejdet i slutningen af 2016, og det forventes at fortsætte indtil udgangen af januar. Indtil videre er der kun enighed om at etablere en forsøgsordning, så man gennem lokalaftaler kan lave halvårlige vagtplaner.
Det forventes, at slagsmålet i den endelige forhandling, som begynder i februar, kommer til at stå om løn og tillæg og – fra HKs side – om bedre uddannelse. Fra arbejdsgiverside ønsker man bl.a. at lempe på regler og tillæg i forbindelse med aften- og weekendarbejde, mens man fra lønmodtagerside generelt går efter både at få hævet lønnen og tillæggene.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

4. DSK arrangerer Christiansborg-konference om sikre butikker
På grund af det seneste års udvikling i antallet af røverier og organiserede butikstyverier i især Storkøbenhavn arrangerer De Samvirkende Købmænd den 2. februar 2017 en gratis konference om ”Sikker Butik” på Christiansborg. Programmet rummer indlæg ved bl.a. Søren Pape Poulsen (C) og Claus Oxfeldt, formand for Politiforbundet, og en efterfølgende debat med inviterede politikere. DSK udgiver et særmagasin i anledning af konferencen. Læs mere på www.dsk.dk.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

5. Medlemsnyt
Pr. 31. december 2016 lukkede Teknisk Boglade (boghandlernummer 8942), Inge Lehmanns Gade 10, Navitas, plan 3 – lokale 03.103, 8000 Aarhus C. Eventuelle henvendelser om afregning efter ophør bedes rettet til likvidator advokat Kim Hvam, Søndergade 45, 8000 Aarhus C.
Information: Karin Erfurt, e-mail: karin@bogpost.dk

6. Nyt om ordreaftaler
www.hrmann.dk (ISBN-serie: 978-87-996166) med delvis egen ekspedition (Ekspeditionskode: Egen). har opsagt deres ordreaftaler med BogInfo, da forlaget er overgået til anden ekspedition.
Ved ophør af ordreaftaler fjerner vi forlagenes titler fra visning i Bogportalen, dog vil forlagets udgivelser, der ekspederes fra DBK, være at finde i Bogportalen. I BiBi kan du fortsat finde alle danske bøger, der er udgivet siden 1990, uanset om der er en ordreaftale eller ej.
Brug BiBop til at finde alle relevante oplysninger om forlaget (kontaktinfo, handelsvilkår, rabatvilkår osv.).
Information: Karin Erfurt, e-mail: karin@bogpost.dk

DdB Nyhedsbrev udsendes af Boghandlerforeningen
Børsen, 1217 København K • ddb@bogpost.dk • www.boghandlerforeningen.dk
Telefon 3254 2255 • mandag – fredag kl. 10.00 – 15.00
Medlemmerne kan til- eller afmelde e-mailadresser således:
Skriv fra den aktuelle e-mail til ddb@bogpost.dk og skriv i emnet enten “Tilmeld DdB Nyhedsbrev” og boghandlernummer eller “Afmeld DdB Nyhedsbrev” og boghandlernummer. Derefter til- eller afmeldes afsenderadressen. Dog skal boghandlens primære kontakt e-mail altid være tilmeldt, sådan at man kan modtage indkaldelser til Generalforsamling og andre meddelelser med direkte tilknytning til medlemskabet.