DdB Nyhedsbrev 2017.02.01
Information fra Boghandlerforeningen til foreningens medlemmer

Indhold:
1. Ikke længere revisionskrav ved indberetning af omsætningserklæring
2. Atter fremgang i antallet af boghandlerelever
3. Branchedag i Middelfart om fremtidens udvikling i detailhandelen
4. Husk at tjekke for farligt legetøj

1. Ikke længere revisionskrav ved indberetning af omsætningserklæring
Fra i år overgår Boghandlerforeningen til at lade medlemmerne indberette deres bogomsætning direkte på et lukket medlems-website. I god tid før deadline vil alle medlemmer modtage de log-in-oplysninger, de skal bruge for få adgang til sitet.
Samtidig har foreningens bestyrelse besluttet indtil videre at dispensere fra vedtægternes krav om en revisor-erklæring af bogomsætningen. Indtastningen på sitet og bortfaldet af revisorkravet sparer medlemmerne både tid, besvær og penge.
Oplysningerne om bogoomsætningen i seneste regnskabsår afgives dermed på tro og love, og foreningen forbeholder sig ret til undtagelsesvis at bede enkelte medlemmer om at udarbejde en revisorerklæring, enten i form af en stikprøve eller hvis man af andre årsager finder det relevant.
Vi vender tilbage med mere information om medlems-sitet og omsætningserklæringerne i et senere nyhedsbrev og på foreningens hjemmeside www.boghandlerforeningen.dk.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

2. Atter fremgang i antallet af boghandlerelever
Efter nogle år med fald i antallet af elever i boghandleruddannelsen tyder noget nu på, at udviklingen har stabiliseret sig, og at flere igen vil uddanne sig til boghandler.
I 2016 begyndte antallet af elever, som påbegyndte boghandleruddannelsen, igen at stige en smule, og Handelsfagskolen forventer, at dette vil slå igennem med næsten 50 færdiguddannede boghandlere i løbet af 2018. I 2017 er der indtil videre startet 26 elever på skoleforløbet.
Samtidig er ”handelsuddannelse med speciale”, som er den officielle betegnelse for uddannelsen, af Undervisningsministeriet blevet udpeget til én af de i alt 33 ”Fordelsuddannelser” – et udtryk for, at det er en uddannelse med gode jobudsigter og gode muligheder for at komme i praktik. Med til prædikatet hører, at nogle af de virksomheder, der ansætter elever inden for fordelsuddannelserne i 2017, kan få en ekstra økonomisk bonus udbetalt, når året er gået.
Samlet set er antallet af medarbejdere ansat i handelen i Danmark steget støt de seneste år, dog uden endnu at være på niveau med antallet før krisen. Stigningen er karakteriseret ved at rumme flere og flere deltidsansatte medarbejdere på grund af udvidede åbningstider.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

3. Branchedag i Middelfart om fremtidens udvikling i detailhandelen
Den 14. marts arrangerer Dansk Detail en branchedag med inspirerende indlæg om den moderne forbrugers adfærd og krav, samspillet mellem fysiske butikker og e-handel og faldgruber inden for kundeservice. På talerlisten står bl.a. Anne Glad, Tim Frank Andersen og Poul Guldborg.
Læs mere om arrangementet og køb billetter på adressen https://billetto.dk/events/branchedag.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

4. Husk at tjekke for farligt legetøj
Kemikalieinspektionen under Miljøstyrelsen opfordrer løbende til opmærksomhed på diverse legetøj, som vurderes at kunne være skadeligt for børn, bl.a. på grund af indhold af farlige kemikalier. Du kan tjekke den seneste liste over legetøjet på foreningens hjemmeside, som opdateres løbende. Adressen er www.boghandlerforeningen.dk/raadgivning-vejledning-og-stoette/vejledninger-og-info-boghandlerforeningen/.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

DdB Nyhedsbrev udsendes af Boghandlerforeningen
Børsen, 1217 København K • ddb@bogpost.dk • www.boghandlerforeningen.dk
Telefon 3254 2255 • mandag – fredag kl. 10.00 – 15.00
Medlemmerne kan til- eller afmelde e-mailadresser således:
Skriv fra den aktuelle e-mail til ddb@bogpost.dk og skriv i emnet enten “Tilmeld DdB Nyhedsbrev” og boghandlernummer eller “Afmeld DdB Nyhedsbrev” og boghandlernummer. Derefter til- eller afmeldes afsenderadressen. Dog skal boghandlens primære kontakt e-mail altid være tilmeldt, sådan at man kan modtage indkaldelser til Generalforsamling og andre meddelelser med direkte tilknytning til medlemskabet.