DdB Nyhedsbrev 2017.03.01
Information fra Boghandlerforeningen til foreningens medlemmer

Indhold:
1. Skab god omtale og kunde-dialog i april med ”Læs for Livet”
2. Ny overenskomst for butiksansatte
3. Hvem skal være Årets Unge Boghandler?
4. Gratis billet til London Book Fair
5. Vær med til at nominere ”Årets Indsats for Litteraturformidling”

1. Skab god omtale og kunde-dialog i april med ”Læs for Livet”
Boghandelen inviteres til – helt uden omkostninger – at være med i et projekt, som er skræddersyet til at skabe god omtale lokalt og en god dialog med boghandelens kunder.
Projektet er et samarbejde mellem på den ene side Boghandlerforeningen og DBK og på den anden side organisationen Læs For Livet, som arbejder på at etablere små, skræddersyede biblioteker på alle landets institutioner for udsatte børn og unge. Det er tanken bag Læs For Livet, at litteratur kan forandre liv, og at adgangen til bøger på institutionerne kan bidrage til børnenes og de unges udvikling og give dem en ballast, som de kan bruge hele livet.
Projektet går ud på at indsamle brugte bøger fra kunderne i dagene 24.-26. april og sende disse videre til Læs For Livet. Alle, som beslutter sig for at deltage i projektet, vil modtage plakater og flyers samt grafikker og tekster til brug på boghandelens sociale medier. DBK afhenter de indsamlede bøger sammen med de normale returvarer og transporterer dem videre til Læs For Livet.
Om nogle dage vil alle Boghandlerforeningens medlemmer modtage en e-mail med beskrivelse af projektet – herunder en beskrivelse af det markedsføringsmateriale, som Boghandlerforeningen stiller gratis til rådighed, og hvad man i øvrigt skal være opmærksom på. Bemærk, at søndag den 23. april er Verdens Bogdag. Hvis boghandelen i forvejen overvejer aktiviteter i den anledning, kan de kombineres med dette projekt.
Læs mere om projektet Læs For Livet på www.laesforlivet.dk.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

2. Ny overenskomst for butiksansatte
HK og Dansk Erhverv Arbejdsgiver indgik den 24. februar en tre-årig aftale om fornyelse af bl.a. butiksoverenskomsten. Aftalen giver arbejdsgiverne mere fleksibilitet ved tilrettelæggelse af arbejdstiden, mens de ansatte får mere i løn og en række andre vilkår forbedres.
Blandt hovedelementerne i aftalerne er minimallønsforhøjelser til voksne på 2,00 kr. pr. time pr. år og på 1,15 kr. til medarbejdere under 18 år, mens elevers lønninger reguleres med 1,7% pr. år. Tillægget for natarbejde forhøjes på hverdage, og reglerne om weekendarbejde er ændret. Der er aftalt fuld løn under forældreorlov, og der indføres to børneomsorgsdage, som betales af lønmodtageren. Og endelig er der etableret en forsøgsordning, hvorved virksomheden ved lokalaftale kan aftale en længere planperiode.
Læs flere detaljer om overenskomsten hos Dansk Erhverv på adressen http://www.danskerhverv.dk/Nyheder/Sider/Dansk-Erhverv-og-HK-enige-om-ny-treaarig-overenskomst.aspx.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

3. Hvem skal være Årets Unge Boghandler?
Boghandlerforeningens uddannelsesudvalg skal om kort tid beslutte, hvem som skal have prisen som Årets Unge Boghandler. Årets Unge Boghandler er: ”En boghandlerelev – på sidste år af uddannelsen eller netop færdiguddannet – som er fagligt velfunderet i boghandelens discipliner, har vist stor interesse for faget under uddannelsen og har udmærket sig ved sit initiativ og sin evne til at samarbejde”.
Med prisen følger – udover æren og et diplom – en betalt rejse til den årlige International Congress of Young Booksellers, som afholdes i maj måned.
Hvis du ønsker at nominere en elev til prisen, så skriv til Boghandlerforeningen på adressen ddb@bogpost.dk med titellinien ”Nominering til ÅUB”. Deadline for nomineringer er fredag den 17. marts.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

4. Gratis billet til London Book Fair
Skal du til London i dagene 14.-16. marts? Book din gratis billet til London Book Fair gennem Boghandlerforeningen. Følg dette link: http://boghandlerforeningen.dk/2017/02/08/gratis-billet-london-book-fair-medlemmer-boghandlerforeningen/ og læs mere på hjemmesiden.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

5. Vær med til at nominere ”Årets Indsats for Litteraturformidling”
Arrangørerne bag Blixen-Prisen, som uddeles den 19. maj 2017, har i år indstiftet en ny pris: ”Årets Indsats for Litteraturformidling”. Alle kan frit nominere en person til prisen – den kan eksempelvis gives til en boghandler, om hvem det kan siges, at #DuFårMigTilAtLæse.
Initiativtagerne kører netop nu en kampagne for prisen og nomineringen på de sociale medier med det ovennævnte hashtag. Der er frist for nominering den 8. marts 2017. Nominér – eller giv dine kunder en opfordring til at nominere – på adressen www.blixenprisen.dk/indstillinger.

DdB Nyhedsbrev udsendes af Boghandlerforeningen
Børsen, 1217 København K • ddb@bogpost.dk • www.boghandlerforeningen.dk
Telefon 3254 2255 • mandag – fredag kl. 10.00 – 15.00
Medlemmerne kan til- eller afmelde e-mailadresser således:
Skriv fra den aktuelle e-mail til ddb@bogpost.dk og skriv i emnet enten “Tilmeld DdB Nyhedsbrev” og bog¬hand¬ler¬num¬mer eller “Afmeld DdB Nyhedsbrev” og boghandlernummer. Derefter til- eller afmeldes af¬sen¬der¬adressen. Dog skal boghandlens primære kontakt e-mail altid være tilmeldt, sådan at man kan modtage indkaldelser til Generalforsamling og andre meddelelser med direkte tilknytning til medlemskabet.