På mødet den 21. marts 2017 godkendte Boghandlerforeningens bestyrelse Årsrapporten for 2016.

Rapporten viser, at foreningen kom ud af 2016 med et underskud på 314.000 kroner, forårsaget af en midlertidig periode med ekstra lønudgifter ifm. direktørskiftet i maj 2016.

Foreningens omsætning faldt med godt 2% i 2016, og medlemstallet faldt fra 279 til 261 medlemmer i løbet af året, men foreningen organiserer stadig godt 80% af de virksomheder, der handler på boghandlervilkår herhjemme.

Boghandlerforeningen forventer, at medlemstallet stadig kan falde en smule, omend der er en del, som tyder på, at branchen er ved at stabilisere sig. Foreningens budget opererer med balance i driften i 2017.

Se Årsrapporten for 2016 her.