DdB Nyhedsbrev 2017.03.29
Information fra Boghandlerforeningen til foreningens medlemmer

Indhold:
1. 102 boghandlere samler bøger ind til Læs For Livet
2. Hvem skal være Årets Unge Boghandler? Ny deadline!
3. Forfatter-arrangementer er i vækst i Vestdanmark
4. Nu kommer dankort til mobilen
5. DE-kurser i den nye markedsføringslov
6. Medlemsnyt
7. Nyt om ordreaftaler

1. 102 boghandlere samler bøger ind til Læs For Livet
Den 24.-26. april vil kunderne hos over hundrede af Boghandlerforeningens medlemmer aflevere bøger til brug for projekt Læs For Livet.
De mange boghandlere har nu modtaget både trykt og elektronisk materiale til brug for markedsføringen og informationen til kunderne, og inden påske vil Boghandlerforeningen og Læs For Livets sekretariat begynde at sælge projektet ind over for den nationale presse.
I dagene fra den 27. april til den 5. maj afhenter DBK de indsamlede bøger hos boghandlerne, hvorefter de leveres til Læs For Livets adresse på Østerbro i København.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

2. Hvem skal være Årets Unge Boghandler?
Boghandlerforeningens bestyrelse har besluttet at udskyde deadline for nominering af boghandlerelever til prisen som Årets Unge Boghandler.
Prisen gives til en boghandlerelev – på sidste år af uddannelsen eller netop færdiguddannet – som er fagligt velfunderet i boghandelens discipliner, har vist stor interesse for faget under uddannelsen og har udmærket sig ved sit initiativ og sin evne til at samarbejde.
Dette års præmie, som følger med æren og et flot diplom, bliver ikke som vanligt en rejse til International Congress of Young Booksellers, da denne tidligst foregår i efteråret og dens placering endnu ikke er besluttet.
I stedet vil vinderen modtage en præmie bestående af en studierejse til London for to personer inkl. flybilletter, to hotelovernatninger og en gratis middag. Vinderen skal selv stå for den faglige planlægning af turen, som skal være afsluttet tidsnok til, at han eller hun kan møde op på Elevtræffet den 19.-20. september og dér holde et oplæg for de andre elever om, hvad der kom ud af turen.
Deadline for nomineringer til ÅUB er udskudt til torsdag den 13. april. Nominér en ung boghandler ved at sende en mail til ddb@bogpost.dk med titellinjen ”ÅUB”.
Vinderen får besked kort efter deadline, og selve overrækkelsen af prisen vil ske efter påske.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

3. Forfatter-arrangementer er i vækst i Vestdanmark
Andelen af arrangementer, som har fået støtte fra Statens Kunstfonds Forfattercentrum, og som foregår uden for Hovedstadsområdet, vokser stadig og udgør nu 74% af alle støttede arrangementer. Det er fjerde år i træk, at andelen til arrangementer uden for hovedstaden stiger, og publikumstallene er højest i Jylland, viser Statens Kunstfonds opgørelser. I Nordjylland kommer der gennemsnitligt 87 tilhørere til et forfatterarrangement mod 52 i hovedstaden. Også Region Midtjylland ligger med et gennemsnitligt publikumstal på 66 over hovedstaden.
Har du en idé til et forfatterarrangement i boghandelen, og vil du søge støtte til det? Læs mere på http://www.kunst.dk/kunststoette/puljestamside/tilskud/forfattercentrum/
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

4. Nu kommer dankort til mobilen
Dankort på mobilen, hvor kunderne betaler indkøbet via deres mobiltelefon, ventes klar til brug i butikkerne til april, oplyser Nets.
Et pilotprojekt med test af systemet har kørt i nogen tid allerede, og i løbet af april måned vil systemet gradvist blive udrullet. Omkostningen for butikken vil være den samme, uanset om kunden bruger dankort i terminalen, kontaktløst eller via mobilen, og det hele sker via den samme terminal, som butikken bruger i dag.
Dankort på mobilen kommer til at virke på både Android- og iOS-telefoner – på Android gennem et NFC-signal som svarer til det, men kender fra de kontaktløse Dankort, og på iOS gennem enten bluetooth eller ved at man scanner en QR-kode.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

5. DE-kurser i den nye markedsføringslov
Den 1. juli træder en ny markedsføringslov i kraft. Loven er opdateret, så den er i overensstemmelse med gældende EU-regler og tager højde for den seneste teknologiske udvikling.
Dansk Erhverv tilbyder et kursus i loven med gennemgang af bl.a. regler om vildledning, krav til markedsføring på sociale medier og regler om uanmodede elektroniske henvendelser (spam). Kurset foregår i Vejle den 26. april, i Kolding den 8. juni og i København den 13. juni.
Find mere information om kurset ”Bliv klar til den nye markedsføringslov” på http://www.danskerhverv.dk/kurser-og-events/Sider/arrangementsoversigt.aspx.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

6. Medlemsnyt
Pr. 1. september 2016 skiftede Under Bogen (boghandlernummer 1636) ejer. Da det er hele selskabet Gentofte Boghandel ApS med binavnet Under Bogen ApS (CVR 33 15 88 31), der er overtaget af Sophie Aller fra Henriette Lynggard, bevares boghandlernummeret uændret. Ændringerne består der for alene i at det nu er Sophie Aller, der ejer og driver bogladen.
Pr. 1. april 2017 ophører Rabøl Bøger og papir (boghandlernummer 4520), Th. Eriksensvej 20, 9640 Farsø som følge af et ejerskifte. Henvendelser om afregning bedes sendt til: Rabøl Bøger og Papir A/S, c/o Rabøl A/S, att. Lisbeth Bøgh Larsen e-mail: 4520bogholderiet@bogpost.dk
Samtidig etableres Bog & idé Farsø (boghandlernummer 4533), Th. Eriksensvej 20, 9640 Farsø. Telefon og fax videreføres uændret fra den tidligere ejer. Ny e-mail bliver 4533@bogpost.dk. Bogladen ejes af Bog & idé Farsø ApS (CVR 38 43 84 68), hvor Klaus Simonsen, der i forvejen kendes fra Bog & idé Aabybro, er direktør. Klaus Simonsen og Michael Clausen og varetager den daglige ledelse af boghandelen, der indgår i kædesamarbejdet hos Bog & idé samt er medlem af Boghandlerforeningen.
Information: Karin Erfurt, e-mail: karin@bogpost.dk

7. Nyt om ordreaftaler
Disse forlag har opsagt deres ordreaftaler med BogInfo:
Forlaget Broen (ISBN-serie: 87-89210, 978-87-89210) med hel eller delvis egen ekspedition (Ekspeditionskode: Egen).
Forlaget Globe (ISBN-serie: 87-7884, 87-7900, 87-7974, 87-90069, 87-91296, 87-983645, 978-87-7884, 978-87-7900, 978-87-7974, 978-87-90069, 978-87-91296, 978-87-91300, 978-87-983645, 978-90-79761, 978-91-7166) med delvis egen ekspedition (Ekspeditionskode: Egen).
Ved ophør af ordreaftaler fjerner vi forlagenes titler fra visning i Bogportalen. I BiBi kan du fortsat finde alle danske bøger, der er udgivet siden 1990, uanset om der er en ordreaftale eller ej.
Brug BiBop til at finde alle relevante oplysninger om forlaget (kontaktinfo, handelsvilkår, rabatvilkår osv.).
Information: Karin Erfurt, e-mail: karin@bogpost.dk

DdB Nyhedsbrev udsendes af Boghandlerforeningen
Børsen, 1217 København K • ddb@bogpost.dk • www.boghandlerforeningen.dk
Telefon 3254 2255 • mandag – fredag kl. 10.00 – 15.00
Medlemmerne kan til- eller afmelde e-mailadresser således:
Skriv fra den aktuelle e-mail til ddb@bogpost.dk og skriv i emnet enten “Tilmeld DdB Nyhedsbrev” og boghandlernummer eller “Afmeld DdB Nyhedsbrev” og boghandlernummer. Derefter til- eller afmeldes afsenderadressen. Dog skal boghandlens primære kontakt e-mail altid være tilmeldt, sådan at man kan modtage indkaldelser til Generalforsamling og andre meddelelser med direkte tilknytning til medlemskabet.