DdB Nyhedsbrev 2017.04.12
Information fra Boghandlerforeningen til foreningens medlemmer

Indhold:
1. 106 boghandlere samler bøger ind til Læs For Livet
2. Foreningens årsrapport for 2016 er offentliggjort
3. Husk at indberette bogomsætning på Medlemsweb
4. Deadline den 13. april for nomineringer til Årets Unge Boghandler
5. Medlemsnyt

1. 106 boghandlere samler bøger ind til Læs For Livet
I dagene 24.-26. april samler i alt 106 boghandlere landet over bøger ind til projektet Læs For Livet. Boghandlerne har modtaget bl.a. plakater og postkort til at bruge i markedsføringen over for kunderne.
På Boghandlerforeningens hjemmeside www.boghandlerforeningen.dk kan man læse mere om projektet – og se en liste over de medvirkende boghandlere.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

2. Foreningens årsrapport for 2016 er offentliggjort
På sit møde den 21. marts 2017 godkendte Boghandlerforeningens bestyrelse Årsrapporten for 2016. Rapporten viser, at foreningen kom ud af 2016 med et underskud på 314.000 kroner, forårsaget af en midlertidig periode med ekstra lønudgifter ifm. direktørskiftet i maj 2016.
Foreningens omsætning faldt med godt 2% i 2016, og medlemstallet faldt fra 279 til 261 medlemmer i løbet af året, men foreningen organiserer stadig godt 80% af de virksomheder, der handler på boghandlervilkår herhjemme. Foreningens budget opererer med balance i driften i 2017.
Se Årsrapporten for 2016 på www.boghandlerforeningen.dk.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

3. Husk at indberette bogomsætning på Medlemsweb
Deadline for indberetning af bogomsætningen i det senest afsluttede regnskabsår er den 31. maj 2017. Der kræves i år ikke udarbejdelse af en revisorerklæring af bogomsætningen, og indberetningen skal ske på foreningens Medlemsweb på adressen https://medlem.boghandlerforeningen.dk/
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

4. Deadline den 13. april for nomineringer til Årets Unge Boghandler
Husk, at deadline for nomineringer til ÅUB er udskudt til torsdag den 13. april. Nominér en ung boghandler ved at sende en mail til ddb@bogpost.dk med titellinjen ”ÅUB”.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

5. Medlemsnyt
Pr. 6. april 2017 åbnede Arnold Busck (boghandlernummer 2295), Guldbergsgade 29 D, 2200 København N. Den daglige ledelse varetages af Simon Svendsen. E-mail: lab@arnoldbusck.dk, telefon: 6037 0500. Bogladen ejes af Arnold Busck A/S (cvr 42 52 74 16).
I forbindelse med åbningen af Bog & idé, Kolding Storcenter (boghandlernummer 6015) tiltræder Maria Moth Høybye som butikschef og ansvarlig for den daglige ledelse. Telefonnummeret til butikken bliver 7536 3000.
Information: Karin Erfurt, e-mail: karin@bogpost.dk

DdB Nyhedsbrev udsendes af Boghandlerforeningen
Børsen, 1217 København K • ddb@bogpost.dk • www.boghandlerforeningen.dk
Telefon 3254 2255 • mandag – fredag kl. 10.00 – 15.00
Medlemmerne kan til- eller afmelde e-mailadresser således:
Skriv fra den aktuelle e-mail til ddb@bogpost.dk og skriv i emnet enten “Tilmeld DdB Nyhedsbrev” og boghandlernummer eller “Afmeld DdB Nyhedsbrev” og boghandlernummer. Derefter til- eller afmeldes afsenderadressen. Dog skal boghandlens primære kontakt e-mail altid være tilmeldt, sådan at man kan modtage indkaldelser til Generalforsamling og andre meddelelser med direkte tilknytning til medlemskabet.