Hvis boghandelen endnu ikke har indberettet bogomsætningen i dets senest afsluttede regnskabsår, er det ved at være sidste chance. Torsdag den 1. juni opgør Boghandlerforeningen grundlaget for det kommende års kontingentbetalinger, og hvis der ikke inden da er indberettet et tal for bogomsætningen, bruger systemet det tal, som var grundlaget sidste år – tillagt 20%.

Bogomsætningen udgøres af hele boghandelens omsætning, ekskl. moms, på samtlige varer, som har et ISBN-nummer, herunder bøger på både dansk og fremmedsprog og bøger i alle formater, inkl. e-bøger og lydbøger.

Indberetningen gælder det regnskabsår, der sluttede senest den 31. december 2016. Indberetningen sker på tro og love, idet Boghandlerforeningens bestyrelse har besluttet indtil videre at dispensere fra vedtægternes krav om revisorerklæring. Foreningens sekretariat kan dog anmode et medlem om at fremskaffe en sådan dokumentation, hvis det skønnes relevant.

Tillægskontingentet, som udregnes på baggrund af bogomsætningen, udgør 0,09% af den indberettede bogomsætning. Dit samlede kontingent (grundkontingent plus tillægskontingent) opkræves for et kvartal ad gangen. Kontingentet beregnet på baggrund af dette års indberetning opkræves i 3. og 4. kvartal i år samt 1. og 2. kvartal næste år.

Du indberetter din bogomsætning på foreningens Medlemsweb på https://medlem.boghandlerforeningen.dev.stom.dk/. Brugernavn og password har du tidligere modtaget via e-mail. Hvis du har brug for hjælp, så kontakt Henrik Christensen på tlf. 3254 2255 eller henrik@bogpost.dk.