elevtraefBoghandlerforeningens bestyrelse har på sit møde den 7. juni besluttet at iværksætte en opdatering og styrkelse af boghandleruddannelsen. Initiativet sker på baggrund af den medlemsundersøgelse, som Boghandlerforeningen gennemførte sidste sommer.

Mange af medlemmerne udtrykte direkte eller indirekte kritik af uddannelsen og de kompetencer, som den bibringer eleverne. Især blev der peget på, at uddannelsen burde fokusere mere på at gøre eleverne dygtige til salg.

Opdateringen af uddannelsen sker i et samarbejde mellem Boghandlerforeningen og Handelsfagskolen. De vigtigste ændringer er indførelse af et nyt tre-dages skoleforløb udelukkende fokuseret på salgstræning, udskiftning og opdatering af litteraturkompendierne og undervisning i brugen af Thema-klassifikationerne i salgsarbejdet.

Foreningen vil samtidig udarbejde et informations-kit, som rådgiver medlemmerne om, hvordan man fra boghandelens side bedst tilrettelægger et elevforløb– fra godkendelse som praktiksted over rekruttering af den rette elev til gennemførelse af læreplaner og opbakning i det daglige.

Mere information om styrkelsen af uddannelsen vil følge efter sommerferien – her på hjemmesiden og i nyhedsbrevet.