46 boghandlere svarede på den tilfredshedsundersøgelse, Boghandlerforeningen gennemførte fra den 24. maj til den 6. juni. Deres svar vidner om stor tilfredshed med Læs For Livet-projektet, både overordnet og med hensyn til projektets enkelte elementer.

facebook_bogdonationkampagne_630x630px

Undersøgelsen præsenterede deltagerne for i alt 23 spørgsmål. I de fleste tilfælde kunne man give svar på en skala fra 1 til 5, hvor 1 var det mest negative svar, og 5 det mest positive. To af spørgsmålene var ”åbne”, så man selv kunne formulere et svar.

Samlet set var resultatet af undersøgelsen positivt. 76% angav karakteren 5 som udtryk for deres overordnede opfattelse af projektet, mens 20% gav karakteren 4.

Det samlede materiale, som blev stillet til rådighed fra Boghandlerforeningens side, blev af 67% vurderet til karakteren 5 og af 33% til karakteren 4.

Kundernes reaktion blev vurderet på samme skala, og her angav 80% af boghandlerne karakteren 5, 17% karakteren 4 og lidt over 2% karakteren 3.

I den samlede vurdering af, om projektet blev opfattet som en succes for boghandelen, angav 63% karakteren 5, mens hhv. 24% og 13% angav karaktererne 4 og 3.

De to åbne spørgsmål gik dels på markedsføringsmaterialet, dels projektet som helhed. Der var seks svar vedr. markedsføringsmaterialet, hvoraf to handlede om præcisionen i kommunikationen – målgruppens alder og kvaliteten af det indsamlede materiale.

De 11 svar om projektet som helhed kan groft opdeles i følgende udsagn (som mere end én boghandler gav):

  • Det må ikke koste penge at være med
  • Der var mange kunder, som afleverede bøger, der ikke kunne bruges
  • Der var en del ekstraarbejde forbundet med projektet
  • Svar vedr. DBKs håndtering af fragten
  • Det var et godt projekt

Her kan du se hele undersøgelsen og svarene på de åbne spørgsmål:

Resultatet af tilfredshedsundersøgelsen

De åbne besvarelser