DdB Nyhedsbrev 2017.06.07
Information fra Boghandlerforeningen til foreningens medlemmer

Indhold:
1. Indberetning via Medlemsweb har haft effekt
2. Nu kommer der en opdatering og styrkelse af boghandleruddannelsen
3. Stor tilfredshed med Læs For Livet-projektet
4. Bog- & Litteraturpanelet gennemfører sortimentsundersøgelse
5. Nyt om ordreaftaler

1. Indberetning via Medlemsweb har haft effekt
Andelen af medlemmer, som indberettede bogomsætningen til tiden, er vokset betydeligt i forbindelse med indførelsen af Medlemsweb. 87% af medlemmerne indberettede til deadline mod kun 63% sidste år.
Medlemsweb blev introduceret for at lette arbejdet for både medlemmerne og sekretariatet – det blev enklere for medlemmerne, som i år også har undgået ekstra udgifter til en revisorerklæring, og det giver mindre arbejde for sekretariatet i behandlingen af data og fakturering af det korrekte kontingent for det kommende år.
Foreningen planlægger at udvide antallet af funktioner og oplysninger, som kan tilgås på Medlemsweb, så medlemmerne dér nemmere kan overskue bl.a. deres abonnementer og foreningens fakturaer. Det kommer til at ske med det samme dobbelte formål: at gøre tingene enklere for medlemmerne og at strømline arbejdsprocesserne i foreningens sekretariat.
Deadline for indberetning af bogomsætning var i år sat til 31. maj – en måned senere end i 2016. Baseret på erfaringerne med indberetningssystemet vil sekretariatet se på, om deadline kan placeres tættere på den 30. juni næste år.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

2. Nu kommer der en opdatering og styrkelse af boghandleruddannelsen
Boghandlerforeningens bestyrelse har på sit møde den 7. juni besluttet at iværksætte en opdatering og styrkelse af boghandleruddannelsen.
Initiativet sker på baggrund af den medlemsundersøgelse, som Boghandlerforeningen gennemførte sidste sommer. Mange af medlemmerne udtrykte direkte eller indirekte kritik af uddannelsen og de kompetencer, som den bibringer eleverne. Især blev der peget på, at uddannelsen burde fokusere mere på at gøre eleverne dygtige til salg.
Opdateringen af uddannelsen sker i et samarbejde mellem Boghandlerforeningen og Handelsfagskolen. De vigtigste ændringer er indførelse af et nyt tre-dages skoleforløb udelukkende fokuseret på salgstræning, udskiftning og opdatering af litteraturkompendierne og undervisning i brugen af Thema-klassifikationerne i salgsarbejdet.
Foreningen vil samtidig udarbejde et informations-kit, som rådgiver medlemmerne om, hvordan man fra boghandelens side bedst tilrettelægger et elevforløb– fra godkendelse som praktiksted over rekruttering af den rette elev til gennemførelse af læreplaner og opbakning i det daglige.
Mere information om styrkelsen af uddannelsen vil følge efter sommerferien – her i nyhedsbrevet og på foreningens hjemmeside.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

3. Stor tilfredshed med Læs For Livet-projektet
Lidt under halvdelen af de medvirkende boghandlere svarede på den tilfredshedsundersøgelse, som Boghandlerforeningen gennemførte efter projektets afslutning.
Boghandlerne gav karakter fra 1 (den mest negative vurdering) til 5 (den mest positive vurdering)
Projektet blev samlet set vurderet meget positivt, herunder både resultatet for boghandelen, kundernes reaktion og det udsendte markedsføringsmateriale.
Hold øje med foreningens hjemmeside, hvor undersøgelsens resultater vil blive lagt frem snarest muligt.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

4. Bog- & Litteraturpanelet gennemfører sortimentsundersøgelse
Bog-& Litteraturpanelet, der blev nedsat af Kulturministeriet for bl.a. at følge udviklingen på bogmarkedet og indsamle statistik på bogområdet, gennemfører i løbet af forsommeren en sortimentsundersøgelse. Undersøgelsen skal kortlægge mængden af kvalitetslitteratur, som er tilgængelig for kunderne i boghandeler og andre fysiske butikker landet over.
Indeks Retail, Arnold Busck og Dansk Supermarked bidrager med data, som suppleres med data indhentet fra udvalgte uafhængige boghandeler landet over. Boghandlerforeningen har hjulpet Bog- & Litteraturpanelet med at forberede undersøgelsen og vil også assistere med at kvalitetssikre de data, der bliver indsamlet.
Bog- & Litteraturpanelet planlægger at offentliggøre resultaterne af undersøgelsen i efteråret, sammen med panelets årsrapport.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

5. Nyt om ordreaftaler
Forlaget Winnhealing (ISBN-serie: 978-87-997616) med egen ekspedition (Ekspeditionskode: Egen) har opsagt deres ordreaftaler med BogInfo.
Ved ophør af ordreaftaler fjerner vi forlagenes titler fra visning i Bogportalen. I BiBi kan du fortsat finde alle danske bøger, der er udgivet siden 1990, uanset om der er en ordreaftale eller ej.
Brug BiBop til at finde alle relevante oplysninger om forlaget (kontaktinfo, handelsvilkår, rabatvilkår osv.).
Information: Karin Erfurt, e-mail: karin@bogpost.dk

DdB Nyhedsbrev udsendes af Boghandlerforeningen
Børsen, 1217 København K • ddb@bogpost.dk • www.boghandlerforeningen.dk
Telefon 3254 2255 • mandag – fredag kl. 10.00 – 15.00
Medlemmerne kan til- eller afmelde e-mailadresser således:
Skriv fra den aktuelle e-mail til ddb@bogpost.dk og skriv i emnet enten “Tilmeld DdB Nyhedsbrev” og boghandlernummer eller “Afmeld DdB Nyhedsbrev” og boghandlernummer. Derefter til- eller afmeldes afsenderadressen. Dog skal boghandlens primære kontakt e-mail altid være tilmeldt, sådan at man kan modtage indkaldelser til Generalforsamling og andre meddelelser med direkte tilknytning til medlemskabet.