DdB Nyhedsbrev 2017.12.06
Information fra Boghandlerforeningen til foreningens medlemmer

Indhold:
1. Se status for dine fakturaer på Medlemsweb
2. Trends i detailhandelen internationalt – hvad vil de betyde for boghandlerne?
3. Specielle valggrupper til generalforsamlingen i 2018
4. Produktivitetsrådet anbefaler tidsbegrænsede erhvervslejemål

1. Se status for dine fakturaer på Medlemsweb
Boghandlerforeningens Medlemsweb er blevet udvidet med nye funktionaliteter, som gør det lidt nemmere at overskue boghandelens abonnementer og foreningens fakturaer.
Når du logger på Medlemsweb, kan du under menupunktet ”Ydelser” klikke på ”Abonnementer” eller ”Faktura”. Under ”Abonnementer” kan du se en oversigt over hvilke abonnementer boghandelen har, og hvor ofte du skal regne med at modtage en faktura. Under ”Faktura” kan du se en oversigt over alle dine fakturaer fra foreningen siden april 2017. Hver enkelt faktura kan kaldes frem som pdf-fil, og en farvemarkering i oversigten viser, om fakturaen er registreret som betalt (grøn), endnu ikke betalt, men heller ikke forfalden (blå) eller forfalden, men endnu ikke betalt (rød).
Du kan tilgå Medlemsweb på adressen https://medlem.boghandlerforeningen.dk/. Brugernavn og password (som du bl.a. har brugt i forbindelse med angivelsen af bogomsætning) blev udsendt via e-mail den 16. marts i år.
Information: Henrik Christensen, e-mail: henrik@bogpost.dk

2. Trends i detailhandelen internationalt – hvad vil de betyde for boghandlerne?
Alle taler om ”omnichannel” – sammensmeltningen af online og offline handel. Men hvad er de seneste tendenser, hvordan vil boghandlerne blive påvirket, og hvad skal man overveje for også at være en del af fremtidens detailhandel?
Få inspiration til at svare på spørgsmålene på Boghandlerforeningens hjemmeside, hvor vi i tre korte artikler behandler emnerne ”Teknologiske trends – USA og Kina viser vejen”, ”Online og offline smelter sammen” og ”Butikkerne forsvinder ikke, men deres funktion ændres”.
Du finder artikler her: https://boghandlerforeningen.dk/2017/11/28/trends-detailhandelen-internationalt-betyde-boghandlerne/
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

3. Specielle vaggrupper til generalforsamlingen i 2018
Boghandlerforeningens næste ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 17. april 2018. Medlemmernes valg af bestyrelsesmedlemmer sker blandt andet i kraft af specielle valggrupper, som samler stemmerne fra koncerner, markedsføringskæder og indkøbskæder. Ved den seneste generalforsamling i 2016 var der tre sådanne valggrupper: Campus Import Group, Indeks Retail og Arnold Busck.
Medlemmer, som ønsker at ansøge om at blive godkendt som speciel valggruppe i forbindelse med den kommende generalforsamling, skal gøre dette skriftligt til Boghandlerforeningens sekretariat senest den 15. januar 2018.
Du kan læse mere om reglerne for valggrupper og stemmeafgivning i foreningens vedtægter her:

Boghandlerforeningens vedtægter


Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

4. Produktivitetsrådet anbefaler tidsbegrænsede erhvervslejemål
Fra og med 2017 har formændene for De Økonomiske Råd (”vismændene”) også fået opgaven at være Produktivitetsråd og dermed overvåge og analysere produktivitetsudviklingen i Danmark.
I den første Produktivitetsrapport, som blev offentliggjort den 5. december, gentager rådet Konkurrencestyrelsens tidligere anbefaling om, at man ændrer i erhvervslejeloven, så det bliver muligt at indgå tidsbegrænsede erhvervslejeaftaler. Styrelsens anbefalinger førte i 2016 til, at den daværende erhvervsminister, Troels Lund Poulsen, fremsatte et forslag til ændring af erhvervslejeloven, men da Brian Mikkelsen kom til som minister, blev forslaget trukket tilbage.
Produktivitetsrådet mener, at erhvervslejelovens nuværende regler gør det vanskeligt for nye, profitable virksomheder at få adgang til markedet. Samtidig påpeger de, at reglerne fratager ejerne af indkøbscentre muligheden for løbende at vælge den bedste sammensætning af virksomheder i deres center. Rådet erkender, at en ændring af loven i fremtiden vil kunne medføre, at butikker ikke får deres lejeaftaler forlænget og derfor bliver påført betydelige omkostninger til flytning, renovering og opbygning af nyt kundegrundlag et andet sted. Rådet er imidlertid af den opfattelse, at det bliver op til aftaleparterne selv at tage højde for denne risiko i udformingen af kontrakterne og disses genforhandlingsvilkår.
Der er på nuværende tidspunkt ikke noget nyt om, hvorvidt erhvervsministeren vil fremsætte et nyt lovforslag på baggrund af Produktivitetsrådets anbefaling, men vi vil i givet fald vende tilbage til sagen her i nyhedsbrevet.
Se hele Produktivitetsrådets rapport her: https://www.dors.dk/vismandsrapporter/produktivitet-2017.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

DdB Nyhedsbrev udsendes af Boghandlerforeningen
Børsen, 1217 København K • ddb@bogpost.dk • www.boghandlerforeningen.dk
Telefon 3254 2255 • mandag – fredag kl. 10.00 – 15.00
Medlemmerne kan til- eller afmelde e-mailadresser således:
Skriv fra den aktuelle e-mail til ddb@bogpost.dk og skriv i emnet enten “Tilmeld DdB Nyhedsbrev” og boghandlernummer eller “Afmeld DdB Nyhedsbrev” og boghandlernummer. Derefter til- eller afmeldes afsenderadressen. Dog skal boghandlens primære kontakt e-mail altid være tilmeldt, sådan at man kan modtage indkaldelser til Generalforsamling og andre meddelelser med direkte tilknytning til medlemskabet.