DdB Nyhedsbrev 2018.01.03
Information fra Boghandlerforeningen til foreningens medlemmer

Indhold:
1. Tjek hjemmesiden ved systemnedbrud
2. Husk tilmelding til Branchetræf 2018
3. Deadline for ansøgning om speciel valggruppe til generalforsamlingen
4. Ny medarbejder i BogInfo-redaktionen
5. PwC spår vækst i bogbranchen
6. Nyt om boghandlere

1. Tjek hjemmesiden ved systemnedbrud
Børsen blev den 2. januar ramt af et strømsvigt, som betød, at foreningens systemer gik ned og først var oppe at køre igen efter et par timer. Et sådant strømsvigt rammer også husets telefonsystem.
Foreningens hjemmeside er hostet eksternt for at sikre, at der er en kommunikationskanal til medlemmerne i sådanne tilfælde. Hvis du oplever, at BiBi, BiBop, ForlagOnline og Bogpost holder op med at fungere, så tjek derfor foreningens hjemmeside www.boghandlerforeningen.dk. Hvis det skyldes et systemnedbrud, eksempelvis på grund af strømsvigt, vil der være information på hjemmesiden om hvad nedbruddet skyldes og hvornår systemerne forventes at være oppe at køre igen.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

2. Husk tilmelding til Branchetræf 2018
Husk, at den særlige ”Early Bird”-pris på billetter til årets branchetræf kun gælder, hvis du tilmelder dig inden den 15. januar.
Branchetræffet, som finder sted den 8.-9. maj 2018 på Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg, stiller skarpt på bogbranchens fremtid og søger igen svar på spørgsmålet ”Hvordan kan vi sammen sælge flere bøger?”.
Du kan læse hele programmet og tilmelde dig på https://branchetraef.nemtilmeld.dk/.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

3. Deadline for ansøgning om speciel valggruppe til generalforsamlingen
Boghandlerforeningen afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 17. april 2018 kl. 10.00 på Børsen i København.
Medlemmer, som tilhører samme koncern eller indkøbs- eller markedsføringskæde, kan inden den 15. januar 2018 ansøge om godkendelse som speciel valggruppe. Valggrupper, som var godkendt i forbindelse med den seneste generalforsamling i 2016, behøver dog ikke genansøge, idet ansøgningen automatisk betragtes som fornyet, hvis foreningen ikke inden den 15. januar får besked om, at valggruppen ønskes nedlagt.
Specielle valggrupper til generalforsamlingen i 2016 var Indeks Retail, Arnold Busck og Campus.
Se hele beskrivelsen af valgprocessen til Boghandlerforeningens bestyrelse i §9 i foreningens vedtægter på adressen: https://boghandlerforeningen.dk/2017/12/06/boghandlerforeningens-vedtaegter/.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

4. Ny medarbejder i BogInfo-redaktionen
Bente Riis, som i 17 år har været en afholdt medarbejder i Boghandlerforeningens BogInfo-redaktion, har besluttet at rykke teltpælene op for at flytte til Struer.
Som afløsning for Bente har foreningen med virkning fra 1. januar 2018 ansat Per Nielsen, som er uddannet bibliotekar og bachelor i informationsvidenskab og kulturformidling. Per skal – lige som Bente før ham – primært arbejde med at indsamle, verificere og registrere oplysninger i BogInfo-databasen.
BogInfo rummer data om alle danske bogudgivelser siden 1990 og er en vigtig forudsætning for, at foreningens medlemmer har de nødvendige data til brug i salget, kunderådgivningen, kassesystemerne og webshoppen.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

5. PwC spår vækst i bogbranchen
Hvert år ved nytårstid udgiver PwC sit ”Global entertainment and media outlook”, som spår om udviklingen i en femårig periode – denne gang udviklingen fra 2017 til 2021.
PwC forventer, at den danske bogbranche får en gennemsnitlig årlig vækst på 1,3% – lidt højere end det globale gennemsnit på 1,1%. Til sammenligning forventer de, at bogmarkedet i Sverige og Norge i første omgang stagnerer og senere muligvis oplever tilbagegang.
Ikke overraskende forudsiges det, at det især vil være de digitale udgivelser, der trækker væksten i Danmark, mens de trykte bøger oplever lav vækst eller endda tilbagegang i slutningen af perioden. Herudover spås der særlig fremgang for uddannelsesbøger med en årlig vækst på 4,6%.
Se PwCs pressemeddelelse om den danske vinkel på forudsigelserne på https://www.mynewsdesk.com/dk/pwc-danmark/pressreleases/stadigt-flere-danskere-foretraekker-e-bogen-2326036
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

6. Nyt om boghandlere
Pr. 20. december 2017 lukkede Stürups Boghandel (boghandlernummer 5787), Hovedgaden 8, 5932 Humble. Efter lukningen bedes evt. henvendelser om afregning sendt til Birthe Rødgaard Stürup, Hovedgaden 8, 5932 Humble. Det er muligt at træffe Birthe Stürup på telefon 4028 6925.
Pr. 23. december 2017 lukkede Vildbjerg Boghandel (boghandlernummer 8368), Søndergade 3, 7480 Vildbjerg. Butikken indgik i kædesamarbejdet hos Kon-tur.
Pr. 31. december 2017 skiftede Bøger og papir (boghandlernummer 8484), Torvet 18, 6870 Ølgod ejer. Som konsekvens af ejerskiftet ophører boghandlernummer 8484. Efter den 31. december 2017 bedes henvendelser vedr. afregning sendt til Linda Eg, Vangsgade 31 B, 6870 Ølgod. Den nye ejer viderefører bogladen som Rebus (boghandlernummer 8490). Telefon 7524 4009 videreføres fra tidligere ejer, derimod kommer der ny e-mail: shop@rebuspapir.dk Pernille Rudnicki, der er direktør i Rebus ApS (CVR 39 15 25 33), vil varetage den daglige ledelse af butikken. Man vil også fremover kunne finde Linda Eg i butikken. Rebus indgår i kædesamarbejdet hos Kon-tur, ligesom butikken er medlem af Boghandlerforeningen.
Pr. 1. januar 2018 ændrer Bramming Boghandel (boghandlernummer 4246) navn og indtræder samtidig i kædesamarbejdet hos Kon-tur. Frem til 31. december 2017 har bogladens navn være Bramming Bog & idé.
Information: Karin Erfurt, e-mail: karin@bogpost.dk

DdB Nyhedsbrev udsendes af Boghandlerforeningen
Børsen, 1217 København K • ddb@bogpost.dk • www.boghandlerforeningen.dk
Telefon 3254 2255 • mandag – fredag kl. 10.00 – 15.00
Medlemmerne kan til- eller afmelde e-mailadresser således:
Skriv fra den aktuelle e-mail til ddb@bogpost.dk og skriv i emnet enten “Tilmeld DdB Nyhedsbrev” og boghandlernummer eller “Afmeld DdB Nyhedsbrev” og boghandlernummer. Derefter til- eller afmeldes afsenderadressen. Dog skal boghandlens primære kontakt e-mail altid være tilmeldt, sådan at man kan modtage indkaldelser til Generalforsamling og andre meddelelser med direkte tilknytning til medlemskabet.