DdB Nyhedsbrev 2018.01.17
Information fra Boghandlerforeningen til foreningens medlemmer

Indhold:
1. Henvendelse fra AUB skaber bekymring
2. Husk deadline for Uglevirke-ansøgninger
3. Branchetræffet er tæt på at være udsolgt
4. Gyldendals værker tilbage i E-reolen
5. Husk de nye regler for kortbetalinger
6. Nyheden om Amazons indtog var sandsynligvis en and
7. Varsel om kortvarig lukning af vores systemer den 5. februar 2018
8. Nyt om ordreaftaler

1. Henvendelse fra AUB skaber bekymring
Flere medlemmer har henvendt sig til Boghandlerforeningen på grund af et brev, som tidligere på måneden er udsendt af Undervisningsministeriet og Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). I brevet varsles det, at der fra 1. januar 2019 bliver opkrævet bidrag eller udbetalt bonus til virksomhederne, afhængigt af om de har oprettet færre eller flere praktikpladser end det mål, myndighederne har defineret.
I april vil alle virksomheder modtage en ”forskudsopgørelse”, som angiver, om der ud fra de givne forhold vil skulle betales bidrag eller udbetales bonus. Virksomhederne har derefter resten af året til at korrigere (læs: oprette praktikpladser), så de lever op til myndighedernes mål.
Boghandlerforeningen opfordrer i første omgang medlemmerne til at slå koldt vand i blodet og afvente forskudsopgørelsen. På den ene side virker det potentielle bidrag alvorligt – hvis man har oprettet 1,0 praktikplads mindre end målet, kan man blive afkrævet 27.000 kroner i årligt bidrag. På den anden side er målene som udgangspunkt sat lavt – ifølge Dansk Erhverv er tommelfingerreglen, at målet er 3 praktikpladser for hver 100 erhvervsuddannede, der er ansat i virksomheden.
Det mest sandsynlige er dermed, at flertallet af Boghandlerforeningens medlemmer vil ende på et måltal på langt under 1, og at det eventuelle bidrag, hvis man ingen elever har, dermed kun bliver en brøkdel af de nævnte 27.000 kr.
Hvis man ikke kan vente på forskudsopgørelsen, men vil se, hvad målet cirka vil lande på for ens virksomhed, kan man selv foretage en udregning på Virks hjemmeside på adressen www.virk.dk/praktikplads-aub. Bemærk, at det er en relativt kompliceret proces, så sæt i givet fald lidt tid af til det.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

2. Husk deadline for Uglevirke-ansøgninger
Den 1. februar er der deadline for ansøgninger om støtte fra Foreningen Uglevirke, hvis formål er:
– at yde økonomisk støtte i form af mindre sociale legater til bl.a. boghandlere, forlæggere og tidligere ansatte i bogbranchen, for så vidt de pågældende måtte have behov for støtte på kortere eller længere sigt,
– at yde støtte til ansatte i bogbranchen, der ønsker at kvalificere sig til en lederstilling i branchen eller til at drive bogvirksomhed som selvstændige. Støtte kan ydes til uddannelse, studierejser mv.
Uglevirke kan ligeledes yde støtte til brancheaktiviteter af ikke-erhvervsmæssig og bred karakter, der har en uddannelsesmæssig og informationsmæssig betydning for bogbranchen.
Læs mere og download ansøgningsskemaer på foreningens hjemmeside på adressen https://boghandlerforeningen.dk/raadgivning-vejledning-og-stoette/stoettemuligheder/.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

3. Branchetræffet er tæt på at være udsolgt
Bogbranchens branchetræf 2018, som finder sted den 8.-9. maj på Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg, er et tilløbsstykke, og ved redaktionens slutning var der under ti billetter tilbage.
Foreningen opfordrer derfor de medlemmer, som endnu ikke har tilmeldt sig, til at gøre det hurtigst muligt. Hvis træffet må melde udsolgt, har man mulighed for at komme på en venteliste og kan så eventuelt få en plads, hvis der kommer afbud.
Læs programmet for branchetræffet og tilmeld dig på https://branchetraef.nemtilmeld.dk/.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

4. Gyldendals værker tilbage i E-reolen
Umiddelbart inden jul meddelte forlagene Gyldendal (inkl. Rosinante) og Modtryk (inkl. Alvilda), at de havde indgået aftale med E-reolen om udlån af forlagenes titler. Forlagene overholdt dermed den deadline ved nytår, som kulturminister Mette Bock tidligere på året havde sat for, hvornår hun forventede at de største forlag havde landet aftaler med E-reolen, hvis et lovindgreb skulle afværges.
Boghandlerforeningen ser med tilfredshed, at især Gyldendals aftale med E-reolen indeholder en betydelig ”friktion” og dermed minder om de vilkår, der gælder for udlånet af fysiske bøger. “Modellen opfører sig lidt som en fysisk bog. Det vil sige, at hvis du har lånt bogen, så kan jeg ikke låne den før efter eksempelvis 30 dage. Når vi har lånt den ud fire gange, har vi opbrugt licensen og skal så købe en ny. Køber vi 40 licenser på samme tid, så svarer det så til, at vi har 40 bøger, vi kan låne ud på samme tid,” forklarede Mikkel Christoffersen, chefforhandler for E-reolen, til MediaWatch før jul.
Det er Boghandlerforeningens holdning, at E-reolen er en naturlig del af bibliotekssektoren, hvis den løser udlånsopgaver på en måde, som er sammenlignelig med sektorens øvrige udlån af værker. Udlån på vilkår, hvor friktionen er stærkt begrænset eller helt fjernet, mener foreningen til gengæld kun bidrager til at skævvride det digitale bogmarked og hindre dets naturlige vækst og udvikling.
Det bør være i alles interesse, at det naturlige kredsløb i bogbranchen fungerer til alle aktørers tilfredshed, og at også udgivelsen af digitale værker primært er drevet af forbrugernes efterspørgsel.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

5. Husk de nye regler for kortbetalinger
Fra årsskiftet er det i hele EU nu ulovligt at ”overvælte” betalingskortgebyrer på kunderne. Der er dog undtagelser – for en enkel gennemgang af reglerne se eksempelvis følgende hos Foreningen for Dansk Internethandel, FDIH:
http://bit.ly/2DbASyS
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

6. Nyheden om Amazons indtog var sandsynligvis en and
Den 28. december bragte Berlingske Business en artikel med overskriften ”Amazon kan vende op og ned på dansk nethandel”, og i artiklen slog bladet fast, at Amazon forventes at rykke ind på det nordiske marked i år.
Nyheden var dog tilsyneladende baseret på et flere måneder gammelt citat fra pris-portalen Pricerunners adm. direktør Nicklas Storåkers i det svenske it-netmedie Breakit. Dansk Handelsblad har siden forsøgt at få ”nyheden” bekræftet hos Amazon, hvor det kortfattede svar var, at man ikke kommenterer på rygter og spekulationer.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

7. Varsel om kortvarig lukning af vores systemer den 5. februar 2018
Mandag den 5. februar 2018 skal vi foretage nogle opdateringer i vores firewall. Arbejdet begynder kl. 18.00 og forventes færdigt i løbet af et par timer. I det tidsrum kan du opleve, at du ikke kan få fat i Boghandlerforeningens systemer.
Lidt tekniksnak: Ændringerne vil kun påvirke de boghandlere, der bruger en VPN-forbindelse eller har en såkaldt VPN site-to-site-forbindelse.
I praksis betyder det, at du bør have frigivet dine ordrer i BiBi senest kl. 17.30. Ligeledes skal du forvente, at du ikke kan sende eller modtage e-mails i et par timer fra kl. 18.00.
Information: Henrik Christensen, e-mail: henrik@bogpost.dk

8. Nyt om ordreaftaler
Vi har indgået ny aftale om ordrelinjer for:
Vingbum v/Lars Laustsen (ISBN-serie: 978-87-970191) med egen ekspedition (Ekspeditionskode: Egen). Forventet leveringstid fra modtagelse af ordre: 1 – 3 dage efter modtagelsen Forsendelsesomkostninger tillægges (porto) (oplyses ekskl. moms): ● 1 til 5 styk: kr. 39,20 ● 6 til 9 styk: kr. 23,20 ● 10 til 250 styk: Gratis
Forlagets udgivelser er overført til Bogportalen, og fremover kan du finde udgivelserne i såvel BiBi som Bogportalen. Afhængig af forlagets aftale med Boghandlerforeningen og dernæst forlagets valg kan du muligvis bestille i Bogportalen, ellers skal bestillingen ske i BiBi. Det vil tydeligt fremgå på den enkelte titels visning i Bogportalen, om der er ordreoptagelse i BiBi eller ej.
Husk at du i BiBi kan finde alle danske bøger, der er udgivet siden 1990, uanset om der er en ordreaftale eller ej.
Brug BiBop til at finde alle relevante oplysninger om forlaget (kontaktinfo, handelsvilkår, rabatvilkår osv.).
Information: Karin Erfurt, e-mail: karin@bogpost.dk

DdB Nyhedsbrev udsendes af Boghandlerforeningen
Børsen, 1217 København K • ddb@bogpost.dk • www.boghandlerforeningen.dk
Telefon 3254 2255 • mandag – fredag kl. 10.00 – 15.00
Medlemmerne kan til- eller afmelde e-mailadresser således:
Skriv fra den aktuelle e-mail til ddb@bogpost.dk og skriv i emnet enten “Tilmeld DdB Nyhedsbrev” og boghandlernummer eller “Afmeld DdB Nyhedsbrev” og boghandlernummer. Derefter til- eller afmeldes afsenderadressen. Dog skal boghandlens primære kontakt e-mail altid være tilmeldt, sådan at man kan modtage indkaldelser til Generalforsamling og andre meddelelser med direkte tilknytning til medlemskabet.