Fra torsdag den 1. marts er der igen åbent for at indberette boghandelens bogomsætning på foreningens Medlemsweb.

Alle medlemmer af Boghandlerforeningen har pligt til at indberette bogomsætningen for det senest afsluttede regnskabsår. Den indberettede bogomsætning bestemmer det tillægskontingent, boghandelen skal betale i perioden 1/7 2018 – 30/6 2019.

Fristen for at indberette bogomsætningen er i år forlænget med en måned i forhold til sidste år: Indberetning skal være sket inden dagen er omme den 30. juni 2018. Indberetningen kræver heller ikke i år en revisorerklæring.

Indberetningen skal ske på Medlemsweb.

Brug det brugernavn og password, som boghandelen tidligere har modtaget, og som blev brugt ved indberetningen sidste år. I tvivlstilfælde: kontakt foreningen på tlf. 3254 2255 eller it@bogpost.dk.

Husk: hvis boghandelen ikke har foretaget indberetningen inden fristens udløb, vil beregningen af tillægskontingent for hele perioden 1/7 2018 – 30/6 2019 ske på baggrund af sidste års omsætningstal, tillagt 20%.