DdB Nyhedsbrev 2018.02.14
Information fra Boghandlerforeningen til foreningens medlemmer

Indhold:
1. Valg til Boghandlerforeningens bestyrelse
2. Grafik til omtale af Blixenprisen på Facebook vedhæftes
3. Gads Forlag tilbage i E-Reolen
4. EUs beslutning om GEO-blocking er nu gennemført
5. Nyt om boghandlere
6. Nyt om ordreaftaler

1. Valg til Boghandlerforeningens bestyrelse
Boghandlerforeningen afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 17. april 2018. Den formelle indkaldelse til generalforsamlingen sker fredag den 16. marts.
I overensstemmelse med foreningens vedtægter sker fordelingen af bestyrelsesposter til de specielle valggrupper allerede inden generalforsamlingen. Til dette års generalforsamling er de følgende specielle valggrupper godkendt: Indeks Retail, Arnold Busck, Campus Import Group og Kon-Tur.
Baseret på valggruppernes samlede indbetalte tillægskontingent i 2017 og den fordelingsmetode, som fremgåe af vedtægterne, opnår Indeks Retail fortsat tre pladser i bestyrelsen, mens Arnold Busck og Campus Import Group opnår hver én. Kon-Tur opnår ikke valg.
De sidste to af bestyrelsens syv poster besættes af den fælles valggruppe. Den udgøres af de af de resterende medlemmer, som møder frem for at opstille og vælge kandidater, og dens valgmøde finder sted middelbart inden generalforsamlingen. Hvert fremmødt medlem har én stemme og kan herudover medbringe fuldmagt til at stemme på vegne af ét andet medlem. Tid og sted for den fælles valggruppes møde vil fremgå af generalforsamlingsindkaldelsen.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

2. Grafik til omtale af Blixenprisen på Facebook vedhæftes
Som vi beskrev i forrige nyhedsbrev, har arrangørerne af årets Blixen-prisfest åbnet for, at alle interesserede kan nominere til otte af de uddelte priser – herunder til prisen som Årets Boghandler.
Vi vedhæfter igen den flyer, som kan bruges i kommunikationen til boghandelens kunder – plus en grafik, som er tilrettet, så den kan bruges på boghandelens Facebook-side.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

3. Gads Forlag tilbage i E-Reolen
I slutningen af 2017 meddelte forlagene Gyldendal, Rosinante, Modtryk og Alvilda, at de i 2018 vil være repræsenteret på hylderne i E-Reolen, og Gads Forlag har nu også meddelt, at alle forlagets e-bøger og faglitterære lydbøger skal tilbydes på eReolen i hele 2018.
Blandt de større danske forlag er det nu kun Politikens Forlag og People’sPress, som stadig ikke har bøger på E-Reolens hylder.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

4. EUs beslutning om GEO-blocking er nu gennemført
Den 6. februar vedtog EU-parlamentet det forslag om forbud mod GEO-blocking, som EU-parlamentet, -kommissionen og -rådet tidligere havde forhandlet sig frem til.
Blandt andet i kraft af det lobbyarbejde, som boghandlernes internationale organisation EIBF (som Boghandlerforeningen er en del af) gennemførte i 2016 og 17, er e-bøger undtaget fra forbuddet om GEO-blocking i foreløbigt to år – i realiteten vil det først være i slutningen af 2020 eller begyndelsen af 2021, at der kan tages hul på forhandlinger om, hvorvidt det derefter skal ændres.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

5. Nyt om boghandlere
Pr. 1. marts 2018 ejerskiftes Bog & idé, Odense Centrum (boghandlernummer 6880), Kongensgade 34, 5000 Odense C. Boghandlernummeret ophører derfor. Efter 1. marts 2018 bedes alle henvendelser vedr. afregning sendt til Bog & idé, Odense Centrum ApS, Lindevej 60, 5250 Odense SV.
Pr. 1. marts 2018 etableres Bog & idé, Odense City (boghandlernummer 6812), Kongensgade 34, 5000 Odense C. Telefon 7671 0015 og fax 7671 0016 videreføres, hvorimod der kommer en ny e-mail 6812@bogpost.dk Såvel kædesamarbejdet med Bog & idé som medlemskabet af Boghandlerforeningen videreføres. Bogladen ejes af Bog & idé, Odense City ApS (CVR 39 25 95 08) der har Mike Jensen (M.J.Holding, Holstebro ApS) og Christian D. Pedersen (Christian Pedersen Holding ApS) som bagmænd.
Pr. 1. marts 2018 ejerskiftes Bog & idé, Rosengårdscentret (boghandlernummer 6787), Rosengårdscentret 93, Ørbækvej 75, 5220 Odense SØ. Boghandlernummeret ophører derfor. Efter 1. marts 2018 bedes alle henvendelser vedr. afregning sendt til BOI, Rosengårdscentret ApS, Lindevej 60, 5250 Odense SV.
Pr. 1. marts 2018 etableres Bog & idé, Rosengårdscentret (boghandlernummer 6712), Rosengårdscentret 93, Ørbækvej 75, 5220 Odense SØ. Jeanette Ladebo vil varetage den daglige ledelse. Telefon 7671 6042 videreføres, hvorimod der kommer en ny e-mail 6712@bogpost.dk Såvel kædesamarbejdet med Bog & idé som medlemskabet af Boghandlerforeningen videreføres. Bogladen ejes af Bog & idé, Rosengårdscentret ApS der har Mike Jensen (M.J.Holding, Holstebro ApS) og Christian D. Pedersen (Christian Pedersen Holding ApS.) som bagmænd.
Pr. 5. marts 2018 ejerskiftes Engsig Bog & idé (boghandlernummer 4620), Danmarksgade 53, 9900 Frederikshavn. Boghandlernummeret ophører som følge af ejerskiftet. Alle henvendelser vedr. afregning bedes efter 5. marts 2018 rettet til Engsig A/S, Maigårdsvej 4, 9900 Frederikshavn e-mail Bogholderi@engsig.dk
Pr. 5. marts 2018 etableres Frederikshavn Boghandel (boghandlernummer 4603), Danmarksgade 53, 9900 Frederikshavn. Telefon 9842 0666 videreføres fra den tidligere ejer. E-mailadressen bliver 4603@bogpost.dk. Susanne Tøsbæk Pedersen vil varetage den daglige ledelse. Boghandelen ejes af Claus Søgaard-Christensen (CVR 16 33 95 98), der kendes fra en række andre jyske boghandlere. Boghandelen indgår i kædesamarbejdet hos Bog & idé, ligesom medlemskabet af Boghandlerforeningen videreføres.
Information: Karin Erfurt, e-mail: karin@bogpost.dk

6. Nyt om ordreaftaler
Vi har indgået nye aftaler om ordrelinjer for:
Forlaget Slagmark, Tidsskrift for idéhistorie (ISBN-serie: 87-91041, 87-983082, 87-984301, 978-87-91041, 978-87-983082, 978-87-984301) med delvis ekspedition hos Aarhus Universitetsforlag (Ekspeditionskode: AAUF). De har også udgivelser med egen ekspedition samt ekspedition hos DBK.
Forlagets udgivelser er overført til Bogportalen, og fremover kan du finde udgivelserne i såvel BiBi som Bogportalen. Afhængig af forlagets aftale med Boghandlerforeningen og dernæst forlagets valg kan du muligvis bestille i Bogportalen, ellers skal bestillingen ske i BiBi. Det vil tydeligt fremgå på den enkelte titels visning i Bogportalen, om der er ordreoptagelse i BiBi eller ej.
I BiBi kan du fortsat finde alle danske bøger, der er udgivet siden 1990, uanset om der er en ordreaftale eller ej.
Brug BiBop til at finde alle relevante oplysninger om forlaget (kontaktinfo, handelsvilkår, rabatvilkår osv.).
Information: Karin Erfurt, e-mail: karin@bogpost.dk

DdB Nyhedsbrev udsendes af Boghandlerforeningen
Børsen, 1217 København K • ddb@bogpost.dk • www.boghandlerforeningen.dk
Telefon 3254 2255 • mandag – fredag kl. 10.00 – 15.00
Medlemmerne kan til- eller afmelde e-mailadresser således:
Skriv fra den aktuelle e-mail til ddb@bogpost.dk og skriv i emnet enten “Tilmeld DdB Nyhedsbrev” og boghandlernummer eller “Afmeld DdB Nyhedsbrev” og boghandlernummer. Derefter til- eller afmeldes afsenderadressen. Dog skal boghandlens primære kontakt e-mail altid være tilmeldt, sådan at man kan modtage indkaldelser til Generalforsamling og andre meddelelser med direkte tilknytning til medlemskabet.