Kære medlem af Boghandlerforeningen.

Foreningen afholder generalforsamling

Tirsdag den 17. april 2018 kl. 12.00
på Børsen, Slotsholmsgade 1, 1217 København K i lokalet Tietgensalen.

Kl. 11.00, umiddelbart inden selve generalforsamlingen, afholdes valgmøde i den fælles valggruppe. Mødet foregår i samme lokale som generalforsamlingen. Alle medlemmer, som IKKE indgår i en speciel valggruppe, der er tildelt én eller flere bestyrelsesposter, indgår i stedet i den fælles valggruppe og kan deltage i valgmødet.
Se en liste over medlemmerne af den fælles valggruppe herunder.

Den foreløbige dagsorden for generalforsamlingen samt de tilhørende bilag er udsendt fredag den 16. marts 2018 og kan ses herunder.

Forslag, der ønskedes behandlet på generalforsamlingen, skulle fremsendes til foreningens sekretariat på adressen ddb@bogpost.dk senest mandag den 26. marts 2018. Ved fristens udløb havde foreningen ikke modtaget forslag fra medlemmerne.

Endelig dagsorden er udsendt mandag den 9. april 2018 og kan ses herunder.

Som medlem kan man være repræsenteret på generalforsamlingen via fuldmagt. Hvert medlem, som møder op personligt, kan medbringe 1 fuldmagt for 1 andet medlem. Fuldmagtsblanketten skal være underskrevet af det medlem, som giver fuldmagt. Se blanketten herunder.

Med venlig hilsen
BOGHANDLERFORENINGEN
Bestyrelsen

 

Materiale til generalforsamlingen: