Boghandlerforeningen har besluttet at flytte boghandleruddannelsen fra Handelsfagskolen i Odder til Tietgen i Odense. Flytningen effektueres henover det nærmeste halve år, således at alle skoleophold efter sommerferien afvikles på Tietgen.

Tietgens bygninger på Rugårdsvej i Odense er placeret rundt om en smuk park, som eleverne dagligt skal krydse på deres vej mellem værelserne, undervisningslokalerne og fritidsfaciliteterne.

Flytningen markerer den foreløbige kulmination af et arbejde, som Boghandlerforeningen satte i gang efter foreningens medlemsundersøgelse i sommeren 2016. Undersøgelsen viste kort fortalt, at boghandleruddannelsen havde et imageproblem blandt medlemmerne. En relativt stor del af de boghandlere, der havde haft elever, var ikke tilfredse med resultatet. Og de boghandlere, som ikke havde haft elever, var usikre på, hvad værdien af at indgå en elevaftale ville være.

Ansporet af undersøgelsens resultater gik foreningens uddannelsesudvalg i samarbejde med Handelsfagskolen i gang med at se på, hvordan uddannelsen kunne revitaliseres, og i juni måned sidste år blev planerne kommunikeret i foreningens nyhedsbrev. Der skulle blandt andet mere fokus på salgstræning, undervisningsmaterialet skulle opdateres, eleverne skulle tilbydes studieture, og de skulle introduceres ordentligt til brugen af Thema-klassifikationer i salgsarbejdet.

Siden da har skolen for anden gang på et år skiftet litteraturlærer, og foreningen har måttet konstatere, at der ikke længere var fremdrift i den revitalisering, man havde aftalt – og som foreningen havde lovet medlemmerne. Uddannelsesudvalget gik derfor i slutningen af 2017 i gang med at vurdere, om der kunne tænkes i helt andre alternativer. Resultatet er, at Boghandlerforeningen den 23. marts har tegnet kontrakt med Tietgen i Odense om at overtage boghandleruddannelsen.

Tietgen er en af de største uddannelsesinstitutioner i Danmark med flere end 3.000 elever/kursister og i alt 350 medarbejdere. Skolen omfatter dels et handelsgymnasium, dels et center for erhvervsuddannelser, dels et kompetencecenter, som rummer bl.a. arbejdsmarkedsuddannelser og virksomhedstilpassede kurser. Tietgen udbyder blandt meget andet også detailuddannelser, herunder salgsassistent med og uden profil. Blandt de store detailvirksomheder, der har placeret undervisning på Tietgen, er Irma (elevuddannelsen) og COOP (trainee-forløb og IT-kurser).

Flytningen af boghandleruddannelsen til Tietgen betyder, at det i princippet er muligt at designe bogelevernes skoleophold forfra, hvilket uddannelsesudvalget nu vil tage hul på i tæt samarbejde med Tietgens nyansatte litteraturlærer, Bianca Tranberg, som bliver ansvarlig for indholdet af boghandleruddannelsen på Tietgen.

Flytningen vil medføre en række forbedringer af uddannelsen; foreningen vil inden sommerferien udsende information om alle de ting, som ændres og forbedres i forbindelse med skiftet. Samtidig vil vi informere om, hvordan og hvornår skiftet vil ske for de forskellige hold, som er i gang med uddannelsen. Som tommelfingerregel gælder, at al undervisning, som er planlagt til at finde sted efter sommerferien, kommer til at foregå på Tietgen.

De mange forventede forbedringer har også et økonomisk aspekt i form af en øget egenbetaling for elevernes skoleophold. Men Boghandlerforeningens bestyrelse har besluttet at holde sine medlemmer skadesløse ved at foreningen betaler de ekstra udgifter. Er man medlem af Boghandlerforeningen, vil man derfor ikke opleve, at udgifterne ved at have en elev stiger på grund af flytningen – til gengæld er det foreningens ambition, at man vil opleve en stigning i uddannelsens værdi for boghandelen.