Boghandlerforeningens bestyrelse traf på sit møde den 13. marts – efter lange og grundige overvejelser – beslutning om at flytte boghandleruddannelsen fra Handelsfagskolen i Odder til Tietgen i Odense.

Vi meddelte dette til Handelsfagskolen på et møde med skolens direktion den 19. marts, og foreningen har den 23. marts skrevet kontrakt med Tietgen om at overtage ansvaret for uddannelsen.

I DEN KOMMENDE UGE (uge 15) VIL VI LÆGGE MERE INFORMATION HER PÅ HJEMMESIDEN OM, HVORDAN MAN SKAL FORHOLDE SIG, HVIS MAN HAR ELLER ØNSKER AT HAVE ÉN ELLER FLERE ELEVER, OG VI VIL KONTAKTE ALLE DE MEDLEMMER DIREKTE, HVIS ELEVER ER BERØRT AF FLYTNINGEN.

Læs mere hér, hvor vi gør nærmere rede for beslutningen og dens konsekvenser.

Både Handelsfagskolens direktion og bestyrelsesformand forsikrede os om, at skolen ville respektere foreningens beslutning og ville medvirke positivt til, at overgangen bliver så smidig og uproblematisk for alle parter – herunder ikke mindst bogeleverne – som muligt.

Alligevel har Handelsfagskolen den 22. marts udsendt et brev direkte til Boghandlerforeningens medlemmer, hvori man i realiteten opfordrer medlemmerne til at trodse bestyrelsens beslutning, samtidig med at skolen annoncerer, at de har til hensigt at videreføre boghandleruddannelsen i Odder i direkte konkurrence med uddannelsen på Tietgen i Odense. Nogle boghandlere er også blevet ringet op af Handelsfagskolen.

Se Handelsfagskolens brev hér.

Fra Boghandlerforeningens side understreger vi, at beslutningen om at flytte uddannelsen ikke har været let. Men vi er overbevist om, at kvaliteten af den nye uddannelse i Odense vil være så høj, at uddannelsens image kan blive genoprettet, og at der fremover forhåbentlig kan indgås endnu flere elevaftaler. Vi er af den faste overbevisning, at veluddannede boghandlere er en forudsætning for, at erhvervet kan klare sig i konkurrencen i fremtiden.

Vi er samtidig også sikre på, at en opsplitning af boghandleruddannelsen mellem to konkurrerende skoler, sådan som Handelsfagskolen lægger op til i sit brev til foreningens medlemmer, ikke vil være til nogens fordel – hverken skolernes, lærepladsernes eller elevernes. Og derfor opfordrer vi foreningens medlemmer til at bakke op om foreningens beslutning. Vi er overbevist om, at flytningen af uddannelsen vil vise sig at være positiv for hele vores branche.

Med venlig hilsen
Boghandlerforeningen