DdB Nyhedsbrev 2018.03.14
Information fra Boghandlerforeningen til foreningens medlemmer

Indhold:
1. Klar til persondataforordningen?
2. Husk generalforsamling den 17. april
3. Foreningen med i forberedelserne til en bogsalgsstatistik
4. Bog- & Litteraturpanelet fortsætter
5. Nyt om ordreaftaler

1. Klar til persondataforordningen?
Den 25. maj træder EUs persondataforordning med navnet General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft i hele EU. Derefter skal virksomheder, offentlige myndigheder og organisationer, der behandler persondata, opfylde den nye forordning.
Der tales meget om GDPR – dels fordi det ofte er svært for den enkelte virksomhedsejer helt at overskue, hvad der kræves for at leve op til forordningen, dels fordi bøderne, som man kan få, hvis man ikke gør, kan være relativt store.
Dansk Erhverv arrangerer i den kommende tid en række god-morgen- og gå-hjem-møder om persondataforordningen under titlen ”Bliv klar til persondataforordningen på to timer”. Det koster 550 kr. at deltage for ikke-medlemmer af Dansk Erhverv og er gratis for medlemmer.
Møderne foregår:
 10. april i Aalborg og Aarhus
 11. april i Herning og Odense
 25. april i København og
 13. juni i Aabenraa
Herudover arrangerer DE et tre-timers kursus, som koster 990 kr. for ikke-medlemmer, den 12. april i Kolding og den 18. april i København. Se mere på Dansk Erhvervs hjemmeside på http://bit.ly/2pg6LQK.
Boghandlerforeningen vil senest i løbet af april måned lægge information om GDPR og kravene til en typisk boghandel på foreningens hjemmeside.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

2. Husk generalforsamling den 17. april
Der er godt en måned til Boghandlerforeningens næste ordinære generalforsamling. Indkaldelsen, indeholdende den foreløbige dagsorden og diverse bilag, udsendes fredag den 16. marts. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningen i hænde senest ti dage derefter.
Når indkaldelsen er udsendt, kan du se både den og det relevante materiale på foreningens hjemmeside.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

3. Foreningen med i forberedelserne til en bogsalgsstatistik
Kulturministeriet og Danmarks Statistik har taget initiativ til at undersøge, om der kan etableres en landsdækkende salgsstatistik for bøger i alle formater og salgskanaler.
Planen er i løbet af 2018 at få afklaret de relevante problemstillinger og få inddraget alle relevante virksomheder og organisationer, så der ved årsskiftet kan tages stilling til, hvad det vil omfatte og koste at etablere en bogsalgsstatistik, og hvordan driften efterfølgende kan finansieres.
Det er tanken, at Danmarks Statistik står for indsamlingen og behandlingen af data, og at der med faste intervaller kan offentliggøres statistikker over bogsalget – eventuelt parret med resultaterne af en omfattende, tilbagevendende kulturvaneundersøgelse, som også søsættes i år.
Udover Boghandlerforeningen er blandt andre også Danske Forlag, DBK, Saxo, Dansk Supermarked og Publizon repræsenteret i den følgegruppe, som skal sikre projektets forankring i branchen.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

4. Bog- & Litteraturpanelet fortsætter
Kulturministeriets Bog- & Litteraturpanel, som blev nedsat i 2014, og hvis ”beskikkelses-periode” var sat til at udløbe i år, overlever tilsyneladende, efter at Boghandlerforeningen, Danske Forlag og forfatterforeningerne henvendte sig til ministeren med en opfordring til at lade panelet fortsætte.
Panelet har i de seneste år leveret en række årsrapporter om tilstanden på det danske bogmarked og har herudover iværksat en række separate undersøgelser af udvalgte emner, eksempelvis af forskellen på bogudvalget i henholdsvis boghandeler og supermarkeder.
I 2018 præsenterer panelet, udover årsrapporten i september, en rapport om udviklingen i forlagsbranchen (i april) og en rapport om sammenhængen mellem læsning og social og kulturel kapital (i juni).
Du kan downloade panelets rapporter fra Boghandlerforeningens hjemmeside.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

5. Nyt om ordreaftaler
Vi har indgået nye aftaler om ordrelinjer for:
Forlaget Forsikring (ISBN-serie: 87-87017, 87-89228, 87-90995, 87-91980, 978-87-87017, 978-87-89228, 978-87-90995, 978-87-91980) med egen ekspedition (Ekspeditionskode: Egen). Forventet leveringstid fra modtagelse af ordre: ikke oplyst Forsendelsesomkostninger afhænger af forsendelsens vægt.
Forlagenes udgivelser er overført til Bogportalen, og fremover kan du finde udgivelserne i såvel BiBi som Bogportalen. Afhængig af forlagets aftale med Boghandlerforeningen og dernæst forlagets valg kan du muligvis bestille i Bogportalen, ellers skal bestillingen ske i BiBi. Det vil tydeligt fremgå på den enkelte titels visning i Bogportalen, om der er ordreoptagelse i BiBi eller ej.
Brug BiBop til at finde alle relevante oplysninger om forlaget (kontaktinfo, handelsvilkår, rabatvilkår osv.).
Information: Karin Erfurt, e-mail: karin@bogpost.dk

DdB Nyhedsbrev udsendes af Boghandlerforeningen
Børsen, 1217 København K • ddb@bogpost.dk • www.boghandlerforeningen.dk
Telefon 3254 2255 • mandag – fredag kl. 10.00 – 15.00
Medlemmerne kan til- eller afmelde e-mailadresser således:
Skriv fra den aktuelle e-mail til ddb@bogpost.dk og skriv i emnet enten “Tilmeld DdB Nyhedsbrev” og boghandlernummer eller “Afmeld DdB Nyhedsbrev” og boghandlernummer. Derefter til- eller afmeldes afsenderadressen. Dog skal boghandlens primære kontakt e-mail altid være tilmeldt, sådan at man kan modtage indkaldelser til Generalforsamling og andre meddelelser med direkte tilknytning til medlemskabet.