VIDEOHILSEN fra den uddannelsesansvarlige, Bianca Tranberg

FLYER om den nye Boghandleruddannelse – læs den hér.

Opdatering, den 3. maj:

Der er fuld gang i forberedelserne til den nye boghandleruddannelse på Tietgen i Odense, og Tietgen overtager ansvaret for uddannelsen efter sommerferien som planlagt.

Uddannelsens tovholder, Bianca Tranberg, holdt informationsmøde med eleverne fra hold 49 den 2. maj og fortalte dem om status for planerne. Holdet gennemfører deres Modul 4 på Tietgen i de samme uger som tidligere planlagt, og indholdet er forberedt, så det komplementerer de moduler, eleverne har gennemført i Odder. På mødet fik eleverne også en kort introduktion til fagprøveprocessen, og de fik udleveret en mappe med lidt praktisk info om fagprøven, en problemformuleringskontrakt samt en oversigt over deres afleverings- og eksamensdatoer. Tietgen er i færd med at tilknytte eksterne censorer og vil sørge for, at de får tilbudt et censorkursus, inden de skal vurdere de første fagprøver.

Et lignende informationsmøde vil blive arrangeret for eleverne på Hold 50 i forbindelse med deres sidste skoleophold på Handelsfagskolen i Odder i starten af juni måned. Hold 50 vil gennemføre deres Modul 3 på Tietgen i de samme uger som tidligere planlagt og vil snarest muligt få information om datoerne for Modul 4.

Allerede inden sommerferien er uddannelsens digitale platform klar, og den vil med det samme rumme alle de nødvendige praktiske informationer om uddannelsen. Alle elever og lærepladser vil få adgang til at logge sig på, så de kan bruge platformen. Henover sommeren bliver så også alt det faglige indhold lagt på, så det er tilgængeligt for eleverne, når de skal starte på skoleophold i efteråret.

Uddannelsen på Tietgen vil bl.a. omfatte en fuldstændig revision og opdatering af undervisningen i litteratur, herunder både skøn-, fag- og børne-& ungdomslitteratur. Undervisningsmaterialet vil blive udskiftet, og alt materiale vil være tilgængeligt på den digitale platform. Der vil blive lagt væsentlig mere vægt på undervisning i bl.a. økonomi og personligt salg og på, at fagene og undervisningen hele tiden tilpasses, opdateres og relateres til elevernes hverdag og aktuelle tendenser i branchen.

 

Nyhedsartikel den 10. april:

Som vi annoncerede den 23. marts, har Boghandlerforeningens bestyrelse besluttet at flytte boghandleruddannelsen fra Handelsfagskolen i Odder til Tietgen i Odense.

Bianca Tranberg

Bianca Tranberg, som i 2017 var ansat som litteraturlærer i Odder, bliver ansvarlig for uddannelsen i Odense. Bianca er cand. mag. i international virksomhedskommunikation og har en BA i bibliotekskundskab og videnskommunikation (svarende til bibliotekaruddannelsen); herudover er hun uddannet boghandler med seks års erfaring.

”- Bogbranchen har en helt særlig plads i mit hjerte, og den nye opgave som hovedansvarlig for boghandleruddannelsen betyder derfor utroligt meget for mig både fagligt og personligt”, siger Bianca.
”- For udover at have en stor passion for bogbranchen, så brænder jeg også for at være i rollen som formidler – at videregive min viden og erfaring og at være en del af elevernes læringsproces og klæde dem på til at blive dygtige salgsassistenter. Jeg havde selv en rigtig god elevtid, hvor mine oplæringsansvarliges faglige stolthed og engagement smittede af på mig – og gør det den dag i dag”.

Bianca Tranberg vil stræbe mod, at skolen tilbyder en undervisning, som løbende er tilpasset branchens aktuelle udvikling og tendenser, samtidig med at den tager udgangspunkt i eleverne selv og deres evner, kompetencer og erfaringer. Det betyder, at hun vil være i løbende kontakt ikke kun med eleverne, men også med deres oplæringsansvarlige hjemme i butikken, og Tietgen vil herudover tilbyde et egentligt kursus, hvor de oplæringsansvarlige blive klædt bedre på til at tage ansvaret for én eller flere elever.

Andre nøgleområder for Bianca er styrkelsen af elevernes personlige salgsindsats, deres produktkendskab og deres viden om aktuelle trends og tendenser, blandt andet gennem studieture. Herudover vil Tietgen blandt andet udbyde en række spændende valgfag, og elever, lærere og lærepladser vil kunne følge med i det hele på Tietgens digitale platform.

I den kommende måned vil Bianca Tranberg i samarbejde med Boghandlerforeningens uddannelsesudvalg, Tietgens ledelse og den øvrige lærerstab på Tietgen tilrettelægge den nye struktur for boghandleruddannelsen. Målet er at tilbyde en langt bedre uddannelse ved at tænke alle led i skoleopholdene forfra og ved at trække på Tietgens samlede professionelle kunnen.

Inden udgangen af maj måned annonceres den overordnede struktur for uddannelsen, og inden sommerferien vil alle detaljer være på plads.

Flytningen af uddannelsen til Tietgen vil ske med sommerferien 2018 som skæringspunkt.

Det betyder, at:
Hold 49 vil gennemføre uddannelsens Modul 3 i Odder den 23. april til 4. maj, mens Modul 4 den 1.-12. oktober og elevernes fagprøve vil blive gennemført på Tietgen, og at
Hold 50 vil gennemføre uddannelsens Modul 2 i Odder den 4.-15. juni, mens Modul 3 den 17.-28. september, Modul 4 og fagprøven vil blive gennemført på Tietgen.
Hold 51 og efterfølgende hold vil gennemføre hele uddannelsen på Tietgen – eleverne vil inden sommerferien få besked om startdatoen i efteråret 2018.

Hvad skal boghandelen gøre?

Boghandlerforeningens uddannelsesudvalg sørger i samarbejde med Tietgen for, at alle eksisterende uddannelsesaftaler overflyttes til Tietgen, så snart første halvårs undervisning i Odder er overstået.

Den enkelte læreplads, oplæringsansvarlige eller elev behøver dermed ikke at foretage sig noget og vil modtage information om tidsplan og praktiske forhold vedrørende undervisningen i Odense direkte fra Tietgens administration.

Boghandlerforeningen og Tietgens administration står naturligvis til rådighed med rådgivning og svar på eventuelle spørgsmål.

På Tietgen er det Lotte Berg Jervelund, som vil stå for flytningen af de igangværende uddannelsesaftaler. Lotte kan fanges på tlf. 6545 2511 eller på land@tietgen.dk.

Tietgens praktikservice står derudover altid klar med rådgivning om uddannelsesaftaler, elevansættelser, oplæring o.l. Kontakt Claus Øgendahl på tlf. 6545 2088, mob. 4075 7675 eller clog@tietgen.dk.

Får flytningen økonomiske konsekvenser?

De mange forventede forbedringer af uddannelsen har også et økonomisk aspekt i form af en øget egenbetaling for elevernes skoleophold. Men Boghandlerforeningens bestyrelse har besluttet at holde medlemmerne skadesløse ved at foreningen betaler de ekstra udgifter.

Er man medlem af Boghandlerforeningen, vil man derfor ikke opleve, at udgifterne ved at have en elev stiger på grund af flytningen.
Den sædvanlige medlemspris for undervisningsmaterialer, pt. kr. 840 pr. elev for hele uddannelsen, vil stadig blive opkrævet.

Fra Tietgen i Odense