Når man spørger danskerne selv, hvor de senest har købt bøger, vidner de nyeste tal om en positiv udvikling for den fysiske boghandel. Efter at have tabt betydelige markedsandele fra finanskrisens start og frem til 2015, hvor kun godt 43% af bogkøberne senest havde handlet i en fysisk butik, er tallet i 2018 steget til knap 52%.

Tallene stammer fra undersøgelsen “Danskernes Bogkøb”, som Boghandlerforeningen og Danske Forlag har gennemført i fællesskab siden 2001. Hvert år spørger man et repræsentativt udsnit af befolkningen på ca. 1.200 personer om, hvor mange bøger, de har købt det seneste år, og hvor de senest har købt bøger.

Andre markante tegn i undersøgelsen er, at købet i internetbutikker ifølge danskerne ikke længere vokser, at købet i supermarkeder/kiosker har været faldende i de seneste år, og at købet via bogklubber nu er nede under 4%.

Danskernes svar på spørgsmålet “Hvor har du sidst købt bøger?” i perioden 2001 – 2018

I virkeligheden er billedet nok lidt mere broget. På den ene side viser statistikker fra bl.a. Bog- og Litteraturpanelet, at danskernes læsning er nogenlunde konstant, selvom der bliver lidt færre af de “hyppige læsere”. På den anden side viser Danske Forlags seneste forlagsstatistik, at forlagenes salg til fysiske boghandeler i 2017 gik tilbage med 4%, mens salget til supermarkeder/kiosker og internetbutikker voksede med henholdsvis 12,5% og 14.5%. Forlagsstatistikken støtter dog danskernes udsagn om bogklubberne – forlagenes direkte salg til privatpersoner, herunder gennem bogklubber, faldt med over 6% i 2017.

Forskellene i tallene kan muligvis forklares derved, at danskerne – når de bliver spurgt – overdriver deres loyalitet over for de traditionelle, fysiske boghandeler. Men i så fald er der grund til at antage, at dette ikke er en ny tendens, så ændringer i tallene over tid burde stadig have validitet.

Tallene kan også tyde på, at danskerne måske nok går lidt tiere i den fysiske boghandel, men at de køber færre bøger, når de er der – og omvendt, at eksempelvis de danskere, der køber bøger i supermarkeder eller kiosker, bliver færre, men at de, der køber dér, køber flere bøger end tidligere. På samme vis kan forlagenes øgede salg til internetbutikker dække over et øget salg af eksempelvis lydbøger, idet alle statistikker peger på en kraftig vækst i forbruget af disse.

Den bedste kilde til et sandfærdigt billede af danskernes bogkøb ville være en faktuel salgsstatistik, baseret på det konkrete salg i de forskellige typer af boghandeler, fysiske såvel som virtuelle. En sådan statistik har ikke eksisteret de seneste år, men der bliver netop nu fra Kulturministeriet og Danmarks Statistik gjort et forsøg på at etablere en sådan løbende indsamling af salgsdata – naturligvis i samarbejde med alle de vigtigste aktører i bogbranchen. Det er et arbejde, som Boghandlerforeningen følger tæt og bakker op om, og et pilotprojekt, som skal danne baggrund for etablering af statistikken, ventes færdigt inden udgangen af 2018.

Se hele undersøgelsen Danskernes Bogkøb 2018 hér.

Se Danske Forlags Forlagsstatistik for 2017 hér.