Rettighedsalliancens kampagne, som skal styrke bevidstheden om reglerne for kopiering og spredning af studiebøger, har nu været i gang i ni måneder. Anden runde af kampagnen går i gang i forbindelse med studiestarten efter sommerferien 2018.

I den anledning har kampagneledelsen udsendt den følgende status og opfordring til at medvirke i og bakke op om kampagnen:

——-

Kampagnen har nu været i gang i 9 måneder og påbegynder så småt sin ’anden runde’ i takt med, at studiestart nærmer sig. Vi håber som altid, at I vil være med til at sprede kampagnen. F.eks. ved at:

 • Fortælle om kampagnen på jeres kommunikationsplatforme.
 • Dele hjemmesiden www.osderelskerviden.dk på sociale medier.
 • Like Facebooksiden ’Os Der Elsker Viden’. Og del gerne Facebookopslag løbende.
 • Bruge kampagneelementer i mail-signaturer, materialer etc. I kan downloade logoer, designmanual og guide til kopiering af studiebøger her.
 • Sprede kampagnen til uddannelsesinstitutioner.

I det følgende en kort update på, hvad der sker pt., og hvad der kommer til at ske ved studiestart.

God kontakt til studiestederne

Vi har arbejdet hårdt på at få institutioner og organisationer til at tage kampagnen til sig, og det har båret frugt. Syddansk Universitet er netop blevet officiel afsender og støtte af kampagnen, og har igangsat en stor indsats, der kører efter sommer. De kommer til at kommunikere kampagnen på tværs af fakulteter og platforme, ligesom de enkelte fagmiljøer bliver engageret. Blandt andet kommer der en baggrundsartikel samt et opslag i deres studenterhåndbog.

Vigtigst, så er samarbejdet med SDU et godt eksempel at tage med videre til andre institutioner. Næste stop er Aalborg Universitet, hvor vi er inviteret til møde med prorektor og studienævn.

På Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har en årgang kommunikationsstuderende brugt ODEV som case i to fag. Det har resulteret i utrolig mange interessante vinkler og data på kampagnen samt en direkte dialog med 55 studerende, der har talt med over 1.000 studerende om ulovlig kopiering.

Spredning af kampagnen

Boghandleren Academic Books har designet og trykt en række bogmærker, der ligger i alle butikker. Derudover har de i samarbejde med ODEV lavet en tekst om ophavsretregler og ODEV, der kommer til at fremgå på alle pensumlister som Academic Books er ansvarlig for.

Samtidig har vi et rigtig stærkt samarbejde med Hans Reitzels Forlag. De har bl.a. ansat en student, der udelukkende sidder med monitorering af ulovlig deling af studiebøger på Facebook, DBA og andre platforme.

Plan for kommunikation ved studiestart

I forbindelse med studiestart omkring 1. september opjusterer vi kampagnen og laver en bred kommunikationsindsats på tværs af platforme. Med en kombination af kommunikation på især sociale medier, annoncer og hjælp fra uddannelsesinstitutioner, samarbejdspartnere mv., når vi så bredt ud som muligt med ODEV’s budskaber. Denne kommunikationsindsats bliver understøttet af et skarpt fokus på monitorering, da det er i disse uger, den ulovlige anskaffelse af bøger er størst.

Fokusområder for kampagne de næste måneder:

 • Annoncer + kampagne på Facebook i primært august-september
 • Google Adwords i primært august-september
 • Ny video på hjemmeside
 • Udvikling af quiz til Facebook
 • Besøg på studiestartsmesse på SDU
 • Intensivering af kontakt til studiesteder og samarbejdspartnere med opfordring om at sprede budskabet og kampagnen
 • Intensivering af monitorering på Facebook, DBA, mv.

Vi håber, at I hjælper med at sprede kampagnen, så vi når ud til flest mulige.
Og I må endelig ikke tøve med at kontakte mig, hvis I har spørgsmål, kommentarer, el.lign.

På vegne af Os Der Elsker Viden

Emma Blomgreen
Communication & Project Management
www.rettighedsalliancen.dk