DdB Nyhedsbrev 2018.07.04
Information fra Boghandlerforeningen til foreningens medlemmer

Indhold:
1. Så lykkedes det: hurtigere retur-behandling hos DBK
2. Orientering fra DBKs bestyrelse
3. Den nye Boghandleruddannelse er i luften
4. Kursus for oplæringsansvarlige den 22. august
5. Nye Gode Råd fra Dansk Erhverv
6. Ny bestyrelse, nye vedtægter
7. Status på ”Os, Der Elsker Viden”
8. Indberetning af bogomsætning satte ny rekord
9. Sommerferie-bemanding i foreningens sekretariat
10. Nyt om boghandlere

1. Så lykkedes det: hurtigere returbehandling hos DBK
I flere år har Boghandlerforeningen – på vegne af sine medlemmer og i kraft af sine to pladser i DBKs bestyrelse – kæmpet for, at DBKs praksis vedr. retur-håndtering blev ændret.
I juni måned lykkedes det endelig, og DBK udsendte den 25. juni en meddelelse om, at ikke kun hastigheden for den løbende returbehandling, men også hastigheden for krediteringer vil blive øget væsentligt. Blandt andet ændres praksis for returordrer, hvor der ikke er fuldstændig overensstemmelse mellem returordren og kassens indhold – ordren lukkes nu efter kun syv dage, og der sker kreditering for de varer, der er i kassen.
Se hele meddelelsen fra DBK i den vedhæftede pdf-fil.
Foreningen vil fremover fortsat holde øje med, hvordan returfunktionen fungerer i praksis, og hvordan medlemmerne tager imod ændringerne.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

2. Orientering fra DBKs bestyrelse
For at sikre større gennemsigtighed og en bedre dialog med kunderne – herunder boghandlerne – har DBKs bestyrelse, på opfordring fra Boghandlerforeningens repræsentanter, besluttet at udarbejde en orienteringstekst efter hvert bestyrelsesmøde. Teksten sætter bl.a. Boghandlerforeningen i stand til bedre at orientere sine medlemmer om de emner, foreningens repræsentanter er med til at behandle på møderne. Meddelelsen fra DBKs møde i juni 2018 lyder:
”I uge 24 afholdtes ordinært bestyrelsesmøde i DBK. På bestyrelsesmødet blev vi orienteret om, at der er IT-udfordringer i DBK. Den nye ledelse i DBK satser på, at sikkerhed og fejlretning går forud for hurtig afvikling af det gamle NBC-system. Der er en del fejl, som nødvendigvis må rettes først, og opgaven har generelt været undervurderet. Det betyder at vi må leve med to systemer endnu i nogen tid.
Der arbejdes for at gennemføre sammenlægningen i oktober 2018 inden julehandlen, men absolut IKKE i julehandlen, så opstår der yderligere forsinkelser, så rykker vi til efter jul.
Det blev endvidere vedtaget at beholde strukturen for alle udvalg omkring Bogportalen, og det blev aftalt, at DBK øger informations- og kommunikationsniveauet generelt, så DBK fremstår mere åben over for sine kunder og interessenter. Således er det nu muligt, efter aftale med bestyrelsen, at give denne slags meldinger om det ellers (og fortsat) fortrolige arbejde i bestyrelsen”.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

3. Den nye Boghandleruddannelse er i luften
Alle elever – og alle butikschefer, som har elever – har nu modtaget hhv. indkaldelsesbreve og den nødvendige login-information til at bruge Tietgenskolens digitale platform (se den på www.boghandleruddannelsen.dk).
Dermed er den nye Boghandleruddannelse i luften, og skolen inviterer i den anledning til en indvielsesreception den 22. august kl. 17-19.00. Invitationen gik ud via e-mail til alle foreningens medlemmer den 3. juli.
Det sidste, der flyttede, var boglokalet i Odder og hele dets indhold af materialer og butiksreoler. Hen over sommeren bliver det nye boglokale i Odense indrettet, og beholdningen af vareprøver o.l. bliver suppleret, så det hele er klar efter sommerferien, når de første elever møder ind i Odense.
På boghandleruddannelsen.dk kan både eleverne og deres butikschef / oplæringsansvarlige logge sig ind og følge med i alle aspekter af uddannelsen – fra indkaldelsesbreve og oversigter over skoleopholdene og deres faglige indhold til praktikplaner, evalueringer og standpunktskarakterer.
Efter sommerferien suppleres både boghandleruddannelsen.dk og Boghandlerforeningens egen hjemmeside, så den førstnævnte også rummer information til unge, som overvejer at blive boghandlere, mens den sidstnævnte rummer information til boghandlere, som overvejer, om de skal tage en elev.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

4. Kursus for oplæringsansvarlige den 22. august
På Tietgen lægges der op til et meget tættere samarbejde mellem skolen, eleven og lærepladsen, end det tidligere har været tilfældet.
For at skabe det bedst mulige grundlag for dette samarbejde inviterer Tietgen til kursus for oplæringsansvarlige – første gang den 22. august 2018.
Kurset vil blive gentaget mindst én gang årligt og har som formål at styrke den oplæringsansvarliges viden om uddannelsens opbygning, fungere som en introduktion til det faglige indhold på hvert af de forskellige skoleophold og give viden om, hvordan man i det daglige bruger Tietgens digitale platform. Samtidig vil kursisterne blive mere bevidst om deres ansvar og rolle og om, hvordan de kan arbejde med forskellige kommunikationsformer, som styrker dialogen og samarbejdet med eleven.
Boghandlerforeningen opfordrer alle, som har elever, til at sende deres oplæringsansvarlige på kurset. Se detaljer i den vedhæftede pdf-fil. Umiddelbart efter kurset den 22. august afholder Tietgen den ovennævnte indvielsesreception, som kursisterne også er inviteret til.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

5. Nye Gode Råd fra Dansk Erhverv
Boghandlerforeningens medlemmer har via hjemmesiden adgang til at læse og downloade Dansk Erhvervs brochurer ”Gode Råd Om…” – også selvom de ikke selv er medlemmer af DE.
Den 2. juli blev to af brochurerne opdateret: dels den om Elever, dels den om Barsel. Læs mere på https://boghandlerforeningen.dk/raadgivning-vejledning-og-stoette/
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

6. Ny bestyrelse, nye vedtægter
På foreningens ekstraordinære generalforsamling den 28. juni blev de nye vedtægter endeligt vedtaget. Se dem – og referatet af generalforsamlingen – her: https://boghandlerforeningen.dk/viden-og-baggrund/vedtaegter-og-generalforsamlinger/
Foreningens bestyrelse, som blev valgt på den ordinære generalforsamling den 17. april, har konstitueret sig med Helle Busck Fensvig, Arnold Busck, som formand og Lone Haagerup, Nibe Bog & idé, som næstformand.
Se hele bestyrelsen – og hvem som repræsenterer foreningen eksternt – her: https://boghandlerforeningen.dk/bestyrelsen/
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

7. Status på ”Os, Der Elsker Viden”
Rettighedsalliancens kampagne, som skal styrke bevidstheden om reglerne for kopiering og spredning af studiebøger, har nu været i gang i ni måneder. Anden runde af kampagnen går i gang i forbindelse med studiestarten efter sommerferien.
Læs status for kampagnen – og information om, hvad man kan gøre for at bakke op om den – her: https://boghandlerforeningen.dk/2018/07/03/os-elsker-viden-gaar-naeste-fase/
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

8. Indberetningen af bogomsætning satte ny rekord
Efter deadline den 30. juni viste status på Boghandlerforeningens Medlemsweb, at 90% af medlemmerne havde indberettet deres bogomsætning i senest afsluttede regnskabsår.
Det er en forbedring i forhold til 2017, hvor 87% indrapporterede – og stadig langt bedre end 2016, som var det sidste år, hvor indberetningen foregik ”manuelt”, og hvor kun 63% rapporterede inden deadline.
Den indrapporterede bogomsætning danner grundlag for beregningen af medlemmernes tillægskontingent, som udgør 0,9% af bogomsætningen. På baggrund af dette års indberetning er kontingenterne nu fastlagt for perioden 1. juli 2018 – 30. juni 2019.
Information: Bo Dybkær, e-mail: bo@bogpost.dk

9. Sommerferie-bemanding i foreningens sekretariat
På grund af afvikling af ferie i sommerperioden vil der kunne forekomme lidt ventetid i forbindelse med forskellige typer henvendelser.
I hele juli måned er IT-supporten begrænset og bogholderiet lukket – men husk, at man altid kan tjekke fakturaer fra Boghandlerforeningen på Medlemsweb.
Henvendelser om support vedr. Medlemsweb kan rettes til redaktionen (Tlf. 3254 2255 eller redaktionen@bogpost.dk).
Information: Karin Erfurt, e-mail: karin@bogpost.dk

10. Nyt om boghandlere
Pr. 1. juli 2018 skiftede Medicinerladen – FADL´s Boghandel (boghandlernummer 8878), Nørre Allé 32, 8000 Århus C ejer. Henvendelser vedr. afregning bedes sendt til Factum Books Medicinerladen på 8878@bogpost.dk, idet de varetager den endelige afregning på vegne FADL Foreningen af danske lægestuderende, Århus Nørre Alle 32, 8000 Aarhus C.
Den nye ejer Factum Books (CVR 10 40 71 92) viderefører bogladen som Factum Books Medicinerladen (boghandlernummer 8740), Nørre Allé 32, 8000 Århus C. John Kahr varetager fortsat den daglige ledelse. Telefon og telefax videreføres uændret, hvorimod butikkens nye e-mailadresse er jkah@factumbooks.dk.
Bogladen fortsætter sit medlemskab af Boghandlerforeningen.
Information: Karin Erfurt, e-mail: karin@bogpost.dk

Dette er det sidste nyhedsbrev inden sommerferien. Næste nyhedsbrev udsendes onsdag den 15. august 2018.

DdB Nyhedsbrev udsendes af Boghandlerforeningen
Børsen, 1217 København K • ddb@bogpost.dk • www.boghandlerforeningen.dk Telefon 3254 2255 • mandag – fredag kl. 10.00 – 15.00
Medlemmerne kan til- eller afmelde e-mailadresser således: Skriv fra den aktuelle e-mail til ddb@bogpost.dk og skriv i emnet enten “Tilmeld DdB Nyhedsbrev” og boghandlernummer eller “Afmeld DdB Nyhedsbrev” og boghandlernummer. Derefter til- eller afmeldes afsenderadressen. Dog skal boghandelens primære kontakt-e-mail altid være tilmeldt, sådan at man kan modtage indkaldelser til generalforsamling og andre meddelelser med direkte tilknytning til medlemskabet.