Os der elsker viden

Studiestart nærmer sig, og Rettighedsalliancens kampagne “Os Der Elsker Viden” går ind i sit andet år.
Sekretariatet bag ODEV har planlagt de følgende aktiviteter ifm. studiestart:

  • Annoncering på diverse platforme: ODEV kører en intensiv digital kampagne på bl.a. Facebook, Google og Den Blå Avis, så de studerende møder ODEV, der hvor de skaffer deres bøger.
  • Samarbejder med studiesteder: AAU og SDU støtter officielt kampagnen, og der bliver gjort en stor kommunikationsindsats fra deres side.
  • Deltagelse på studiestartsmesser: ODEV vil være til stede på en række studiestartsmesser i Aalborg og Odense i september for at møde de studerende ansigt til ansigt.
  • Intensivering af monitorering: Det er netop, når de studerende skal skaffe pensumbøger, at der ses en voldsom stigning i den ulovlige deling. ODEV bruger derfor megen energi på at monitorere sociale medier og andre platforme i den kommende tid.

Hvad kan man gøre, hvis man aktivt vil støtte kampagnen “Os, Der Elsker Viden”?

  • Fortæl om kampagnen på boghandelens kommunikationsplatforme.
  • Brug kampagneelementer i mail-signaturer o.l. Logoer, designmanual m.v. findes hér.
  • Del hjemmesiden www.osderelskerviden.dk på sociale medier.
  • Like Facebooksiden ’Os Der Elsker Viden’ og del opslag løbende.
  • Tal med studerende, undervisere m.fl. om problemet