Kulturminister Mette Bock (LA)

Den 2. oktober vedtog EU, at de medlemslande, som ønsker det, kan nedsætte momsen på digitale publikationer. Baggrunden er, at de fleste EU-lande i forvejen har nedsat eller slet ingen moms på print-nyhedsmedier og printbøger. Beslutningen giver dem nu mulighed for at sidestille analoge og digitale produkter.

I Danmark er det kun print-nyhedsmedierne, som nyder godt af momsfritagelse, og i regeringens medieaftale fra juni i år blev det aftalt, at hvis EU gav lov, skulle også online-nyhedsmedier momsfritages. Men i omtalen af EUs afgørelse blev kulturminister Mette Bock i medierne taget til indtægt for, at hun ”åbnede døren på klem” for samtidig momsfritagelse af e-bøgerne.

Det fik Boghandlerforeningen til omgående at skrive til ministeren for at advare mod den skævvridning af markedet, det ville medføre, hvis man ensidigt fritog de digitale bøger for moms. Det er foreningens holdning, at forbrugeren frit skal kunne vælge, i hvilket format hun læser en bog, men salget af de forskellige formater skal ske på lige vilkår. Et evt. øget salg af e-bøger online i kraft af momsfritagelse vil gøre det endnu sværere at overleve som fysisk boghandler — og dermed sværere for den almindelige danske bogkunde at få adgang til et bredt udvalg af bøger i det printformat og den salgskanal, de fleste stadig foretrækker.

Ministeren svarede Boghandlerforeningen den 24. oktober. I sit brev afviser Mette Bock, at der kommer til at ske en ensidig regulering af momsen på e-bøger. Hun henviser samtidig til, at et nyt moms-direktiv er på vej gennem EU-systemet, og at dette muligvis vil åbne for en øget anvendelse af reducerede momssatser. Hun understreger dog, at regeringen generelt ikke mener, at reducerede momssatser er et effektivt værktøj til at regulere forbruget, idet reducerede momssatser sjældent slår fuldt ud igennem til forbrugerne.

Blandt EUs 28 medlemslande er det kun Danmark, Bulgarien og Irland, som ikke har reduceret moms på bøger. Hvis Danmark ønskede det, kunne man indføre reduceret moms når som helst, hvorimod en total momsfritagelse – som Storbritannien har det – ikke ville kunne indføres på nuværende tidspunkt.

Læs henvendelsen til ministeren hér.

Læs Ministerens svar hér.

Se en oversigt over bog-momssatser i EU hér.