I begyndelsen af oktober offentliggjorde forskere på Universitet i Stavanger en “metaanalyse” – altså en samlet analyse, baseret på resultaterne af mange tidligere analyser – om forskellene mellem at læse tekster på papir og på skærm. Det entydige resultat var, at når det gælder tekster, som er lange nok til at man på en skærm er nødt til at scrolle eller bladre, er læseforståelsen højere, hvis man læser teksten på papir, end hvis man læser den på en hvilken som helst skærm.

Metaanalysen samler data fra 56 forskellige undersøgelser i 30 forskellige lande og med et samlet deltagerantal på 170.000 personer, og godt 200 forskere har bidraget til analysen. Udover at det slås fast, at læseforståelsen er bedre, hvis man læser på papir, viser tallene også andre interessante perspektiver.

For det første viser analysen, at det især er “dybdeforståelsen” – altså evnen til at uddrage konklusioner og sammenhænge og “læse mellem linjerne”, som lider under at blive formidlet via en skærm. For det andet viser den, at læserne har en tendens til at overvurdere deres egen forståelse af teksten, når de læser på en skærm.

Og for det tredje – og måske mest overraskende – viser analysen, at forskellene på læsning på papir og på skærme ikke er blevet mindre over tid, men tværtimod er vokset. Tidligere antagelser om, at når folk i tilstrækkelig grad havde vænnet sig til at læse på skærme, ville deres læseforståelse indhente den, der gælder for papir, er altså ikke alene forkert – det forholder sig i virkeligheden omvendt.

Læs NRKs omtale af metaanalysen hér.

Læs også artiklen om betydningen af at komme fra et hjem med bøger, hér.

Læs også Læs For Livets syv tips til at få børnene til at læse mere, hér.